Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Pályázat önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók számára

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot hirdet az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2023/2024-es tanév I. félévére megüresedett állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

- az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató,

- az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe,

- nem használta el a rendelkezésre álló összes támogatási időt,

- az adott szakon korábban igénybe vett támogatott féléveinek száma nem haladta meg kettővel – fogyatékossággal élő hallgató esetében néggyel - az adott szak képzési idejét.


Megüresedett állami ösztöndíjas helyet csak önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató nyerhet el.

Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A megüresedett állami ösztöndíjas helyre beadott pályázat elengedhetetlen része a két tanú aláírásával ellátott, a hallgató által aláírt ösztöndíjas nyilatkozat. A pályázati űrlap és nyilatkozat letölthető ITT.

Pályázat beadási határideje: 2023. július 14.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Központi Tanulmányi Irodán (KTI) kell leadni.

A pályázat eredményéről előreláthatólag 2023. augusztus végén tudunk tájékoztatást adni.


További kérdések esetén a következő elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

Honlap: kti.pte.hu

E-mail cím: infokti@pte.hu

Levelezési cím: OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.

Telefonszám: 72/501-681

Személyesen: time.pte.hu felületen történő időpontfoglalás alapján


Pécs, 2023. június 1.


Kukai Annamária

tanulmányi csoportvezetőCsukáné Jäckl Ildikó 

irodavezető

Kapcsolódó tartalmak