Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Aktuális tájékoztatás a MIK koronavírussal kapcsolatos működéséről

Kedves Hallgatók és Kollégák! 

A jelenlegi veszélyhelyzet idején is Hallgatóink és Dolgozóink biztonsága az elsődleges. A Műszaki és Informatikai Kar (a továbbiakban: Kar) a takarítási szolgálattól fokozott figyelmet kért a higiéniás feltételek biztosítása érdekében. A Kar aktuális közléseiről a továbbiakban is a kari honlapon tájékozódhatnak: https://mik.pte.hu/

Az elkövetkezendő időszak vonatkozásában a következőkre szeretném felhívni a figyelmüket.

Általános szabályok:

A Kar épületeit – saját felelősségére – kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja, kizárólag meghatározott célból (oktatás, kutatás, munkavégzés, tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés, szabadidős létesítmények arra jogosultak által történő rendeltetésszerű használata stb.) és kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozódhat a Kar épületeiben történő tartózkodás.

Amennyiben a másfél méteres védőtávolság nem tartható, a kockázatok mérséklése érdekében ajánlott az orrot és szájat folyamatosan eltakaró maszk (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk) viselése a Kar teljes területén, zárt térben.

A személyi higiéné betartása a Kar minden polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori, alapos szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését.

A fenti szabályok megsértése egyéni felelősségre vonással jár. Az épület üzemeltetője megbízásából eljáró személy felszólíthatja az érintettet az előírások betartására. Amennyiben az érintett felszólításra sem tesz eleget a fenti szabályoknak, akkor köteles a Kar területét elhagyni. Amennyiben a szabályok betartása így sem érhető el, illetve, ha adott személy ismételten megsérti a fenti szabályokat, akkor fegyelmi eljárás indulhat ellene.

A Kar az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása érdekében (beleértve többek között a fertőtlenítést, a szellőztetést, a fertőtlenítőszerek rendelkezésre állását) a mindenkor hatályos előírások és felsőbb iránymutatások alapján jár el.

A kollégiumokban való tartózkodásra vonatkozó szabály:

A kollégiumokban kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.

Az oktatásra vonatkozó szabályok:

Az oktatás a 2021/2022. tanév II. félévében normál munkarendben, jelenléti oktatás keretében folyik.

A Kar által gondozott portfólióhoz tartozó kérdésekben illetékesek:

· Dolgosné Dr. Kovács Anita - környezetmérnök, releváns szakmérnöki

· Eördöghné Dr. Miklós Mária - gépész, releváns szakmérnöki, műszaki FOKSZ

· Dr. Fülöp Attila, Dr. Pál-Schreiner Judit - építőmérnök

· Dr. Heidecker Adél, Dr. Rétfalvi Donát - építész, településmérnök

· Dr. Iványi Péter - műszaki informatika

· Dr. Kovács Éva - televíziós műsorkészítő FOKSZ

· Dr. Kvasznicza Zoltán, Dr. Nyitray Gergely - villamosmérnök

· Török Julianna - műszaki szaknyelvi kurzusok

· Dr. Vasváry-Nádor Norbert - ipari termék- és formatervező mérnök

Tanulmányi adminisztrációs ügyek kapcsán a Tanulmányi Csoport munkatársait kereshetik az alábbi elérhetőségeken: https://mik.pte.hu/szervezeti-felepites/dekani-hivatal/tanulmanyi-csoport

Minden egyedi problémát igyekszünk a lehető legrugalmasabban kezelni.

A kar vezetése, a szakmai intézetek igazgatói, az intézeti tanszékek vezetői https://mik.pte.hu/hu/szervezeti-felepites

kérdés, probléma esetén készséggel állnak rendelkezésre és köszönettel veszik a visszajelzéseket is.

A koronavírussal kapcsolatos egyetemi szintű intézkedésekről naprakész információkat itt találnak:

https://pte.hu/hu/covid/hirek

Az új koronavírussal kapcsolatos legaktuálisabb közegészségügyi információkért kövessék a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett információkat!

https://www.nnk.gov.hu/


Kérjük minden Hallgatónkat és Munkatársunkat, hogy nagyon vigyázzon magára és környezetére és ebben a rendkívüli időszakban legyünk türelmesek és megértőek egymással szemben!


Dr. Medvegy Gabriella, dékán

2022. 03. 08.2022.09.14 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 4/2022. számú rektori és kancellári együttes utasítás koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséből fakadó deregulációs intézkedésekről
A csatolt melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET


2022.04.04 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 1/2022. (04. 1.) elektronikus úton hozott állásfoglalása
A csatolt melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET


2022.04.04 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 2/2022. számú rektori és kancellári együttes utasítás a 3/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosításáról és a 16 /2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről
A csatolt melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET


2022.04.04 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 2/2022. számú rektori és kancellári együttes utasítás a 3/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosításáról és a 16 /2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről
A csatolt melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET


2022.03.09 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 1/2022. (III. 07.) elektronikus úton hozott állásfoglalása
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET


2022.03.09 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendje
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET


2022.03.09 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 19/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a PTE Operatív Stáb működési rendjéről
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET


2022.03.09 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A 2021/2022 tanév tavaszi félévében a veszélyhelyzet időtartama alatt a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött oktatási, ismeretellenőrzési cselekmények és felvételi vizsgák szükséges védelmi intézkedéseinek minimum feltételei
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET


2022.01.31 | Munkavállalóknak | Tájékoztatás a PTE Operatív Stáb 2022. január 20-ai és 24-ei állásfoglalásairól és további közérdekű információk
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLKÉLET1
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLKÉLET2


2022.01.31 | Munkavállalóknak | 11/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről a Pécsi Tudományegyetem munkavállalói számára
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET


2021.11.11. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | "Az oltás közös érdek" - Prof. Dr. Miseta Attila rektor nyílt levele
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET


2021.11.01. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet
A melléklet az alábbi csatolmányban érhető el: MELLÉKLET

2021.10.30 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | PTE Operatív Stáb 2021. október 29-ei elektronikus úton hozott határozata
Tisztelt Kollégák!


 Szíves tájékoztatásul csatoltan küldöm a PTE Operatív Stáb 2021. október 29-ei elektronikus úton hozott határozatát, valamint a maszkhasználat szigorításával kapcsolatosan módosított dokumentumokat:
 a módosított a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendjéről szóló 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítást,
 valamint a módosított a PTE Operatív Stáb 1/2021. (X. 18.) határozatával elfogadott a 2021/2022 tanév őszi félévében a veszélyhelyzet időtartama alatt a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött oktatási, ismeretellenőrzési cselekmények és felvételi vizsgák szükséges védelmi intézkedéseinek minimum feltételeire vonatkozó járványügyi higiénés ajánlásokat.
MELLÉKLET 1
MELLÉKLET 2
MELLÉKLET 3
 
A módosítások 2021. november 2. napján lépnek életbe!

 A rendelkezéseknek megfelelően 2021. november 2. napjától kötelező az orrot és szájat folyamatosan eltakaró maszk (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk) viselése az Egyetem teljes területén, zárt térben (ideértve tantermeket, a közösségi tereket, a közlekedő folyosókat, a kollégiumok közösségi tereit, az ügyfélfogadási helyiségeket és az irodákat is.)
Kötelező a maszkhasználat bármely zárt térben tartott rendezvényen, értekezleten, testületi ülésen. A kötelező a maszkhasználat alól csak az alábbi esetkörök képeznek kivételt:
 a) a jelenléti foglalkozások során az előadást tartó személy,
 b) a sportfoglalkozásokon, illetve a sportlétesítmények használata során az aktív sporttevékenységet kifejtő személy,
 c) az egyetemi munkatársak, amennyiben egyedül tartózkodnak irodájukban,
 d) a kollégiumban a saját szobájában tartózkodó hallgató.

 Tisztelettel: Prof. Dr. Betlehem József a PTE Operatív Stáb vezetője

2021.10.18 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb járványügyi higiénés ajánlása
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET


2021.09.13 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | Ágazati ajánlás a 2021/2022. tanév veszélyhelyzet idején történő megkezdéséhez
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET

2021.09.13 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 2/2021. (IX. 9.) elektronikus úton hozott határozata a maszkhasználatra vonatkozóan a Pécsi Tudományegyetemen
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET

2021.07.05 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendje
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET

2021.06.09 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 1/2021. (VI. 7.) határozata
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a Pécsi Tudományegyetemen az országos járványügyi helyzet figyelembevételével kialakított, a külföldi kiküldetésekre, a hivatalos beutazásokra, illetve a nemzetközi személyzeti mobilitási programok keretében tervezett ki- és beutazásokra vonatkozó szabályokról szóló 16 /2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosítását.

2021.06.09 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 2/2021. (VI. 8.) elektronikus úton hozott határozata
A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről szóló 3/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás módosítását, valamint az utasítás végrehajtásához szükséges külföldi utazás bejelentő nyomtatvány módosítását, továbbá a Klinikai Központban a szabadságról visszatérő foglalkoztatottak munkába lépési feltételeinek általános elveit.

2021.06.09 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 16 /2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetemen az országos járványügyi helyzet figyelembevételével kialakított, a külföldi kiküldetésekre, a hivatalos beutazásokra, illetve a nemzetközi személyzeti mobilitási programok keretében tervezett ki- és beutazásokra vonatkozó szabályokról
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET

2021.06.09 | Munkavállalóknak | 3/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítása koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET
Kapcsolódó tartalom: Külföldi utazási bejelentő

2021.06.01. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 20/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem veszélyhelyzeti intézménylátogatási rendje
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET

2021.05.12. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | PTE Operatív Stáb PTE Operatív Stáb járványügyi higiénés ajánlásai
A tartalom az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET

2020.08.17. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT eljárásrendje a felsőoktatási Iintézmények egészségügyi válsághelyzetben történő működéséhez
A tartalom az alábbi linken érhető el: https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/790/Elj%C3%A1r%C3%A1srend.pdf

2021.04.28. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | PTE Operatív Stáb 2/2021. (IV.28.) állásfoglalása az „Immunválasz vizsgálata COVID-19 vakcinációt követően” országos kutatási projektben történő részvételről
A melléklet az alábbi csatolmányban érhető el: MELLÉKLET

2021.04.06. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | PTE Operatív Stáb 1/2021. (IV.6.) határozata a veszélyhelyzettel összefüggő egyes, a PTE kirendelt és önkéntes hallgatóit érintő kérdésekkel kapcsolatban
A melléklet az alábbi linken érhető el: MELLÉKLET

2021.03.06. | Munkavállalóknak | Rektori üzenet

Az utóbbi idők történései újra rávilágítanak sebezhetőségünkre. Bár a vakcinálás elkezdődött, a vírus is új formákban jelent meg. A mutációk többsége ugyan érdemben nem érinti a vírus tulajdonságait, azonban sajnos vannak olyan mutációk is, melyek a vírus fertőzőképességét növelik, és/vagy az általuk okozott betegség súlyosságát fokozzák. Ezek elterjedése járult hozzá ahhoz, hogy a megbetegedések száma ismét emelkedik.
Fontos ezért kiemelnünk két, a védekezésben lényeges tényezőt.

 A távolságtartási és higiéniai szabályok betartása – különös tekintettel a maszk viselésére – továbbra is lényegesek.

 

A maszkok egy idő után – típustól függően – elhasználódnak. Ezek rendszeres cseréje vagy tisztítása – ha arra alkalmasak – alapvető.
Az oltásokat az arra bejelentkezők fegyelmezetten vegyék is igénybe. Amennyiben felszólítást kaptunk a megjelenésre, pontosan érkezve, legyünk is ott. Túl a zavaron, amit a megjelenés hiánya okoz, az oltóanyagok felhasználásában is probléma merülhet fel.

 Amennyiben objektív akadálya nincsen, javaslom, mindenki jelentkezzen oltásra!

 

Sajnálatos, hogy több dilettáns és valamilyen hátsó szándéktól motivált kommunikáció is terjed, mely az oltakozás ellen szól. Valamennyi hazánkban bevezetett vakcina hatékony. Éljünk a lehetőséggel!
Bízom abban, hogy az elkövetkező hetek után könnyebb lesz, majd pedig megszabadulunk attól a fenyegetettségtől, melyet a vírus jelent.

 Ehhez azonban a TI közreműködésetek elengedhetetlen.

 

Végül köszönöm mindazok áldozatos munkáját, akik az oltásokat végzik. Köszönöm a gyógyító-diagnosztikus kollégák helytállását. Köszönöm, hogy csaknem valamennyi oktatónk és dolgozónk is helytáll! Köszönöm a hallgatóktól kapott segítséget, melyre a továbbiakban is szükség lesz!

Mindenkinek jó egészséget kíván:

a Rektorotok,
Dr. Miseta AttilaA teljes cikk elérhető az alábbi linken: https://univpecs.com/covid_19/egy_utolso_erofeszitest_remelhetoleg2020.12.07. | A covidos betegek otthoni ápolása - a Pécsi Tudományegyetem tanácsai
A videó az alábbi linken érhető el: UnivTV - Videó


2020.12.01. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | PTE Operatív Stáb 4/2020. (XII.1.) határozata az adatszolgáltatási kötelezettségről a járványügyi védekezés elősegítése érdekében
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.12.01. | Munkavállalóknak | PTE Operatív Stáb 4/2020. (XII.1.) határozata a veszélyhelyzet idején a kríziskommunikáció szabályairól
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.11.26. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 12/2020.(11.11.) számú Dékáni Utasítás a PTE Műszaki és Informatikai Karon a COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a vizsga, szakdolgozat, záróvizsga és szakmai gyakorlat teljesítésének speciális szabályairól szóló 2/2020.(05.08.) számú Dékáni Utasítás hatályba lépéséről
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.11.26. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 11/2020. (11.11.)számú dékáni Utasítás a PTE Műszaki és Informatikai Karon a 2020/2021. tanév I. félévi oktatás szabályairól szóló 8/2020. (08.26.) számú Dékáni Utasítás hatályon kívül helyezéséről
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.11.23. | Munkavállalóknak | 22/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a koronavírus járvány idején a tananyag biztosításáról
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.11.12 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezéséhez
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.09.28. | Hallgatóknak és munkavállalóknak | ITM tájékoztató VírusRadar mobilalkalmazásról
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET

2020.09.24 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | A 14/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 27. § (2) bekezdése szerinti Covid-eljárási protokoll
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.09.21 | Munkavállalóknak | A Pécsi Tudományegyetem Humánpolitikai Igazgatóságának tájékoztatója a munkavállalókra vonatkozó aktuális szabályokról
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET


2020.09.08 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 8/2020. (08.26.) számú Dékáni Utasítás a PTE Műszaki és Informatikai Karon a 2020/2021. tanév I. félévi oktatás szabályairól
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET

2020.09.01 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET

2020.08.31 | Hallgatóknak és munkavállalóknak | 15/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a kollégiumi beköltözéssel és lakhatással kapcsolatos járványügyi megelőzés céljából elrendelt szabályokról
A tartalom elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET

2020.08.01 | Hallgatóknak | 7/2020.(07.23.) számú Dékáni Utasítás a PTE Műszaki és Informatikai Kar által, kizárólag külföldi állampolgárok számára meghirdetett, angol nyelvű képzések felvételi eljárásáról
A Dékáni Utasítás az alábbi mellékletben érhető el: MELLÉKLET

2020.06.24 | Munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 6/2020. (VI. 23.) elektronikus úton hozott határozata

A PTE Operatív Stáb 6/2020. (VI. 23.) elektronikus úton hozott határozata:

A PTE Operatív Stáb - a 3/2020. (VI. 12.) állásfoglalásának egyidejű visszavonása mellett - tekintettel a 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás rendelkezéseire, valamint a 2020. június 18. napjától hatályos, 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Kormányrendeletre, 2020. június 23. napjától jóváhagyja a külföldi kiküldetések elrendelését és engedélyezését az Egyetem közalkalmazottai számára azzal, hogy az országos járványügyi helyzet alakulására tekintettel a külföldi kiküldetések engedélyezése visszavonható.

felelős: Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság, Rektori Kabinet Titkárság, munkáltatói jogkör gyakorlók határidő: folyamatos


A PTE Operatív Stáb 7/2020. (VI.23.) elektronikus úton hozott határozata:

A PTE Operatív Stáb elfogadja a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság illetékes munkatársai és a Klinikai Központ illetékes főorvosai által kidolgozott átfogó módosítását a 8/2020. (IV. 24.) határozatával elfogadott a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött vizsgáztatások higiénés feladataira vonatkozó eljárásrendnek, és annak kiegészítését a Klinikai Központban történő gyakorlatok higiénés feladataival.

felelős: Kancellária MSZI, Klinikai Központ, vizsgáztató szervezeti egységek, határidő: folyamatos


Prof. Dr. Betlehem József s.k.

általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

a PTE Operatív Stáb vezetője2020.06.12 | Munkavállalóknak | A PTE Operatív Stáb 2/2020. (VI. 12.) határozata

A PTE Operatív Stáb egyhangúlag támogatta a fokozatos enyhítésekre tekintettel, a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről szóló 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás azonnali módosítását, annak érdekében, hogy az utasítás hatálya alá tartozó közalkalmazottak magáncélú külföldi utazásai tervezésekor figyelembe tudják venni a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket és az utasításban foglaltakat.

A hatályos jogszabályok tartalmára vonatkozó információkat a Humánpolitikai Igazgatóság aktuális tájékoztatója tartalmazza.

felelős: Kancellária Humánpolitikai Igazgatóság, Rektori Kabinet Titkárság határidő: azonnal


A PTE Operatív Stáb 3/2020. (VI. 12.) határozata:


A PTE Operatív Stáb egyhangúlag határozott arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig továbbra sem rendelhető el, illetve engedélyezhető külföldi kiküldetés.


Dr. Betlehem József s.k.

általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes

a PTE Operatív Stáb vezetője2020.06.04 | Munkavállalóknak | 4/2020. (06.04.) számú Dékáni Utasítás a PTE Műszaki és Informatikai Kar közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) megszüntetéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 24. § (7) bekezdése, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 85. §-a, a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere (továbbiakban: Fkr.) 13. § (1) b) pontja, valamint a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottai otthonukban történő munkavégzésének (home office) feltételeiről szóló 5/2020. számú kancellári utasítás 3. § (1) bekezdése alapján a PTE Műszaki és Informatikai Karának közalkalmazottjai és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottjai vonatkozásában a koronavírus miatti járvány lecsengésére tekintettel az alábbi utasítást adom ki.

1. § (1) A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (továbbiakban: Kar) 2020. március 18. napján elrendelt otthoni munkavégzést 2020. június 12. napjával visszavonom.

2. § (1) Az Utasítás hatálya kiterjed a Kar valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalójára (továbbiakban: munkavállaló).

(2) A munkavállalók otthonukban történő (home office) munkavégzésének: megszüntetését követően a munkavállaló a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettségének: a kinevezése, valamint az ahhoz tartozó É1tesítés és tájékoztató szerinti munkavégzés helyén, a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetet megelőző munkaidőbeosztása szerint kell eleget tennie.

3. § (1) Jelen utasítás 2020. június 13. napján lép hatályba. Az utasítást a Kar honlapján közzé kell tenni és meg kell küldeni valamennyi szervezeti egység részére.

Pécs, 2020. június 4.
Prof. Dr. Medvegy Gabriella
dékán


2020.04.24 | Hallgatóknak | ITM Államtitkár - Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos változások a veszélyhelyzetre való tekintettel

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről (a továbbiakban: Rendelet) a következő változásokat jelenti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. §-48/S. § szerinti magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek vonatkozásában.

I. Az oklevélszerzési kötelezettség határidejével kapcsolatos változások

A Rendeletnek az oklevélszerzési kötelezettség határidejére vonatkozó részlete a következőképpen szól: „5. § (1) Ha a hallgató oklevelének megszerzésére – az Nftv. 48/A. § a) pontja alapján – meghatározott határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a veszélyhelyzetre való tekintettel a jogalkotó az Nftv. 48/A. § a) pontjában meghatározott oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határidejét az alábbiak szerint módosította:

- Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. március 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. március 31. helyett 2021. március 31-én jár le.

- Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. augusztus 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. augusztus 31. helyett 2021. augusztus 31-én jár le.

Összegezve: egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, de még idén járna le oklevélszerzési kötelezettségük teljesítésének határideje.

II. A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejével kapcsolatos változás

A Rendeletnek a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejével kapcsolatos szakasza a következőképpen szól: „5. § (2) Az Oktatási Hivatal által közigazgatási hatósági határozatban megállapított munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére

nyitva álló határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le.”

A fenti rendelkezés azon hallgatókra vonatkozik, akiknek az Oktatási Hivatal

1. 2019. december 31-ig közigazgatási hatósági határozatban az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapított meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le;

2. 2019. december 31-ét követően közigazgatási hatósági határozatban hazai munkaviszonyfenntartási kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le.

Amennyiben a rövid ledolgozási kötelezettség véghatárideje a veszélyhelyzet életbe lépését követően, de még idén járna le, további egy év áll rendelkezésre a kötelezettség teljesítésére. Lényegében tehát idén, 2020. március 11-ét követően nem jár le ledolgozási határidő. A korábban határozatban közölt teljesítési határidő, amennyiben 2020. március 11. és 2020. december 31. közé esik, a jogszabály erejénél fogva egy évvel meghosszabbodik. Az egy év hosszabbítás 2021-ben ugyanazon a napon jár le, mint ami a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntésben teljesítési határidőként 2020-as évszámmal szerepel. Amennyiben például a kötelezettséget megállapító döntésben 2020. április 30. szerepel, akkor az egy év hosszabbítás 2021. április 30-án jár le.

Összegezve: egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, azonban még idén járna le a rövid ledolgozás teljesítésének határideje.

III. Részletfizetéssel kapcsolatos változás

A Rendelet a részletfizetéssel kapcsolatos változásról a következőképpen szól: „5. § (3) Amennyiben a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági döntésben az Nftv. 48/Q. § (1) bekezdése szerinti részletfizetést engedélyezett, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztás illeti meg (a továbbiakban: fizetési halasztás). A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen.”

A Rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében azon volt magyar állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek az Oktatási Hivatal 2020. január 1-je előtt visszatérítési kötelezettséget állapított meg, és erre vonatkozóan kérelemre engedélyezte a részletfizetési könnyítést, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztásban (a továbbiakban: fizetési halasztás) részesülnek.

Ez azt jelenti, hogy a részletfizetési könnyítést engedélyező döntésben foglaltak szerinti, a 2020. március 11. napját követő részteljesítés időpontja automatikusan kitolódik 6 hónappal. Tehát a 2020. március 15-i részteljesítés a Rendelet értelmében 2020. szeptember 15-én válik esedékessé.

A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen, valamint az előtörlesztés lehetősége továbbra is fennáll. A fizetési halasztás kizárólag a részletfizetési kedvezményben érintett ügyfeleket érinti. A fizetési halasztást nem kell kérelmezni, az a Rendelet alapján automatikusan jár a részletfizetési kedvezményben részesülő ügyfeleknek.

A meghosszabbított fizetési határidő lejártát követően a még fennálló visszatérítési kötelezettség összegének megfizetésére a végrehajtási eljárás 2020. december 31-ét követően megindítható.

IV. Végrehajtási eljárással kapcsolatos változás

A Rendelet a végrehajtási eljárással kapcsolatos változást a következőképpen fogalmazza meg: „7. § Az Oktatási Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti végrehajtási eljárást 2020. december 31-ig nem kezdeményez.”

Az Oktatási Hivatal a Rendelet 7. §-a értelmében a már megállapított és fennálló, lejárt határidejű visszatérítési kötelezettségekre vonatkozóan nem kezdeményezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a végrehajtási eljárás megindítását 2020. december 31. napjáig.

A korábban megindított végrehajtási eljárásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból felfüggesztette 2020. december 31-ig.

2021. január 1-jét követően a veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020 során meg nem indított végrehajtási eljárások megindításra kerülnek, valamint a már folyamatban lévő, de a veszélyhelyzet okán felfüggesztésre került végrehajtási eljárások folytatódnak.


2020.04.21 | Hallgatóknak | ITM Államtitkár - A Kormány tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

A Kormány tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

Az új koronavírus által okozott járvány az egész világot, így hazánkat is sújtja. A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek egészségét és életét.

A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is. A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Egyes esetekben – különösen a régebben záróvizsgázottak esetében – szükség lehet az oklevél kiállításhoz adategyeztetésre, mivel az oklevél közokirat, ezért csak az aktuális adatokkal kerülhet kiállításra. Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködésüket!

Tisztelettel:

Prof. Dr. Bódis József
felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium


2020.03.21 | Hallgatóknak | A Pécsi Tudományegyetem tájékoztatója a nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevelek ügyintézéséről

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének munkahelyteremtési programja részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A PTE megkezdte a szükséges nyomtatványok beszerzését, így amint azok megérkeznek, és az adategyeztetés sikeresen lezárul, haladéktalanul kiállítjuk és postázzuk az oklevelet. Az oklevél elkészültéről és a postázásról értesítést küldünk az Ön által megadott, jóváhagyott email címre.

Kérjük, hogy amennyiben sikeresen záróvizsgázott a Pécsi Tudományegyetem (PTE) valamely szakán, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kezdje meg az adategyeztetést, az alábbi módokon.

Az adategyeztetéshez szüksége lesz a személyi igazolványának, lakcímkártyájának, érettségi bizonyítványának/vagy alapképzéses oklevelének, záróvizsga jegyzőkönyvének, szakirányú továbbképzés esetén bemeneti oklevelének fényképére vagy szkennelt képére.

A PTE volt és jelenlegi hallgatói számára két lehetőség áll rendelkezésre:

  1. Amennyiben ismeri a NEPTUN Tanulmányi Rendszerhez a belépési adatait (EHA, vagy Neptun kód és Jelszó), akkor az neptun.pte.hu oldalon a hallgatói webre belépve a kérvények menüponton kezdeményezheti az adategyeztetést. Belépési segédlet link: https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/adategyeztetesi_kerelem_elerese
  2. Amennyiben nem emlékszik a belépési adataira, akkor az alábbi linket használja: https://neptun-web1.tr.pte.hu/UniPoll/Survey.aspx?surveyid=256663346&lng=hu-HU

A járványügyi helyzet végéig postai úton küldjük meg az okleveleket. Amennyiben a veszélyhelyzet utáni időszakban személyesen szeretné átvenni oklevelét, kérjük, az adategyeztető űrlapon jelezze.

Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

Kérdés esetén kérjük, forduljon a Tanulmányi Csoport kollégáihoz.

Tisztelettel:
Kukai Annamária
tanulmányi csoportvezető


2020.03.22 | Hallgatóknak | PTE MIK IT Csoport - Teams útmutató, Microsoft Teams használati kézikönyv

A kézikönyv letölthető az alábbi linkről!


2020.03.14 | Munkavállalóknak | Humánpolitikai Igazgatósági levél | Tájékoztató információk a kisgyermekes PTE munkavállalók számára

Tájékoztató kisgyermekes PTE munkavállalóknak

A kancellári utasítás elérhető az alábbi linken: MELLÉKLET

2020.03.14 | Hallgatóknak | Oktatási Igazgatósági levél | Információ a PTE Office 365 - Teams hozzáférésről és szoftverekről tájékoztatás

PTE Office 365 - Teams hozzáférés

Tisztelt Hallgató!


2020. március 23-tól minden felsőoktatási intézmény, így a Pécsi Tudományegyetem is távoktatásra áll át. A távoktatásban az Ön oktatójának lehetősége lesz a Microsoft Office 365 rendszerén belül a Teams szolgáltatásban kialakítani a kurzus csoportját, a kreditek megszerzésére irányuló hallgatói tevékenységet koordinálni. Ugyanakkor oktatója dönthet más távoktatási módszer mellett, így kérjük, hogy kövesse figyelemmel a kari, tanszéki, valamint oktatói tájékoztató üzeneteket, szükség esetén keresse fel e-mailben oktatóját.

Ön, mint a PTE hallgatója, már rendelkezik hozzáféréssel az Office 365 szolgáltatáshoz. Amennyiben szeretné a rendszer szolgáltatásait igénybe venni, akkor nincs más dolga, mint a https://login.microsoftonline.com/ címen bejelentkezni egyetemi azonosítójával. A felhasználói azonosítót minden esetben a PTE-s loginnév@tr.pte.hu (EHAkód@tr.pte.hu, Neptunkód@tr.pte.hu, egyes esetekben felhasználóinév@tr.pte.hu) formátumban kell megadni a bejelentkezés során.

Az Office 365 szolgáltatáshoz tartozó azonosítóját megtalálja a Neptun hallgatói webes felületre belépve a Saját adatok / Elérhetőségek menüponton, az Email címek között, Office 365 típussal.

További információ érhető el a rendszer használatát illetően az alábbi linken:


https://kancellaria.pte.hu/sites/kancellaria.pte.hu/files/files/IIG/O365/PTE_O365_Teams.pdf


Függetlenül attól, hogy az Ön oktatója a kurzus távoktatásához igénybe veszi-e az Office 365 rendszert, kérjük a felületre történő bejelentkezéssel ellenőrizze a hozzáférési jogosultságát. Sikertelen bejelentkezés esetén, kérjük forduljon e-mailben a PTE Service Desk ügyfélszolgálati munkatársaihoz (sd@pte.hu).

Amennyiben az Ön oktatója az Office 365 rendszer igénybevételével valósítja meg a távoktatást, úgy az Ön kurzusa automatikusan létrehozásra kerül a Teams szolgáltatásban csoportként. Kérjük, erre célra ne hozzon létre önállóan Teams csoportot oktatójával való egyeztetés nélkül, mert a párhuzamos csoportok megzavarhatják az oktatás rendszerét.

Köszönjük, hogy együttműködésével Ön is segíti a kialakult rendkívüli helyzetben a sikeres szemeszter megvalósítását.


Üdvözlettel,

Oktatási Igazgatóság

Oktatásszervezési Iroda2020.03.13 | Munkavállalóknak, Hallgatóknak | Főigazgatói levél | A Pécsit Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont távoli eléréssel és távoktatás támogatásával kapcsolatos szolgáltatásai, lehetőségei (v.1.0)

A Pécsit Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont távoli eléréssel és távoktatás támogatásával kapcsolatos szolgáltatásai, lehetőségei (v.1.0)


A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: EKTK) a PTE-n a következő területeken tudja azonnal online, távoli eléréses formában támogatni a PTE számára előírt távoktatási tevékenységeket, elsősorban az oktatói feladatokat ellátó egyetemi polgárok vonatkozásában.

1.) Az elektronikus könyvtári gyűjtemények (adatbázisok, elektronikus folyóiratok, e-könyvek) elérése az Egyetem területén kívülről

Célcsoport: hallgatók, oktatók, kutatók, doktoranduszok

A PTE elektronikus forrásainak használatát az EKTK továbbra is a megszokott módokon biztosítja, így a tartalmak távoli eléréséhez nem szükséges fizikailag is jelen lenni az Egyetem kampuszain, könyvtáraiban, egyéb épületeiben. A távhasználatra többféle lehetőség is van, melynek részletes leírása az alábbi oldalon található:

https://lib.pte.hu/tavoli_eleres

A hozzáférés kizárólag egyetemi polgárok számára biztosított. Ehhez érvényes könyvtári olvasójegy, vagy Neptun-kód szükséges. Azok az egyetemi polgárok, akik eddig nem voltak beiratkozott olvasói az EKTK-nak, és így nem tudják használni a távoli elérést, a vészhelyzeti időszakban is online regisztrálhatnak:

https://www.lib.pte.hu/hu/service/online_regisztracio-88

Az elektronikus források felhasználásával kapcsolatban az EKTK blog-felületén található részletes ismertetés:

https://my.lib.pte.hu/szakirodalom-e-konyvek-kozelebb-mint-gondolnad/

Amennyiben a fenti segédletek ellenére mégis problémába ütköznének szolgáltatásaink használata során, úgy kollégáink továbbra is fogadják megkereséseiket az alábbi elérhetőségeken:

info@lib.pte.hu


2.) Szaktájékoztatás e-mailben


Célcsoport: hallgatók, oktatók, kutatók, doktoranduszok

A tajekoztatas@lib.pte.hu e-mail címet munkaidőben folyamatosan figyeli a Központi Könyvtár Szaktájékoztató Csoportja. A kari könyvtári szakértelmet igénylő kérdéseket innen osztják tovább a megfelelő kollégáknak, akik válaszolnak a hallgatók, oktatók kérdéseire.


3.) „Chat a könyvtárossal”

Célcsoport: hallgatók, oktatók, kutatók

Általános kérdésekre a munkaidőben elérhető „Chat a könyvtárossal” elnevezésű online szolgáltatás. Ezt az üzenetküldő alkalmazást az EKTK honlapjának minden oldalán, a jobb alsó szegmensben találják az érdeklődők:

https://lib.pte.hu/hu/


4.) MTMT adatfeltöltés és javítás oktatóknak, tanácsadás doktoranduszoknak

Célcsoport: oktatók, kutatók, doktoranduszok

A PTE oktatói számára az MTMT-adatok (művek és hivatkozások) feltöltése továbbra is folyamatos. Az eddig megszokott eljárásban, a kari könyvtárak vezetőit kell e-mailben keresni a pontos, teljes adattartalmú listákkal. Az MTMT-ben már rögzített adatok javítását a kari adminoktól kell kérni. A doktoranduszok a kari adminoktól kérhetnek tanácsot az MTMT-adataik kezelése ügyében. További információk:

https://lib.pte.hu/hu/service/mtmt-66


5.) Oktatók számára digitalizált könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátása

Célcsoport: oktatók

A távoktatás támogatására, oktatói kérésre, az oktató kurzusának teljesítését elősegítendő, a távoktatási felületen a hallgatók számára történő megosztás céljából a Könyvtár digitális másolatot küld (szövegfelismerés nélküli PDF formátumban) az oktató e-mail címére folyóiratcikkekről, szaktanulmányokról, könyvrészletekről.

FONTOS! A szolgáltatás logisztikai részleteinek kialakításához az EKTK kapacitásainak és lehetőségeinek felmérése folyamatban van, a pontos szolgáltatási tartalom meghatározása és kommunikációja 2020. március 20-ig fog megtörténni.


6.) Oktatók és doktorandusz hallgatók számára a kari könyvtárak látogathatók, onnan lehet kölcsönözni

Célcsoport: oktatók, doktoranduszok

Az oktatók és a doktorandusz-hallgatók – összhangban a PTE Operatív Stáb 2/2020. (III.12.) állásfoglalásával – látogathatják a kari könyvtárakat előzetes egyeztetés alapján. (Ez a lehetőség – összhangban a városi és egyetemi rendelkezésekkel – nem vonatkozik a Tudásközpont épületére és az ott található Központi Könyvtárra és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtárra.)

FONTOS! A szolgáltatás logisztikai részleteinek meghatározása, az EKTK kapacitásainak és lehetőségeinek felmérése, a kari specialitásoknak megfelelő kialakítása – az ÁJK és KTK vonatkozásában is folyamatban van. A pontos szolgáltatási tartalom meghatározása és kommunikációja 2020. március 20-ig fog megtörténni.

7.) Könyvtárközi kölcsönzés

Célcsoport: oktatók, kutatók, doktoranduszok

A könyvtárközi kölcsönzés oktatók, kutatók és doktoranduszok számára érhető el. A korábbi gyakorlattal szemben az ügyintézés és igénylés kizárólag e-mailben vagy az online könyvtárközi felületen zajlik, a papír alapú kérőlapok mellőzésével. A dokumentumokat belső postán juttatjuk el az oktatóknak, doktoranduszoknak.

https://www.lib.pte.hu/hu/service/konyvtarkozi_kolcsonzes_ektk-193

ill@tudaskozpont-pecs.hu


8.) Jogszerűen felhasználható művek online elérhetővé tétele oktatói kérésre

Célcsoport: oktatók

Oktató kérésére azokat a műveket, melyek felhasználására jogosult az Egyetem vagy amelyek esetén a védelmi idő már letelt az EKTK online elérhetővé teszi az erre szolgáló felületein. Amennyiben az oktató nem tudja a művet elektronikus formában átadni, a lehetőségek függvényében a Könyvtár digitalizálja azt.

https://digitalia.lib.pte.hu/hu/

https://pea.lib.pte.hu/

FONTOS! A szolgáltatás logisztikai részleteinek kialakításához az EKTK kapacitásainak és lehetőségeinek felmérése folyamatban van, a pontos szolgáltatási tartalom meghatározása és kommunikációja 2020. március 20-ig fog megtörténni.


9.) Doktori disszertációk elérése online

Célcsoport: oktatók, kutatók, doktoranduszok

A Pécsi Egyetemi Archívum (PEA) felületén az Egyetemen védett doktori disszertációk közül 2380 db elérhető és tanulmányozható bárki számára.

https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/21


10.) Open Access Publishing Iroda

Célcsoport: kutatók

A PTE-s szerzők open access cikkeinek publikálásában a Könyvtár Open Access Publishing Irodája nyújt segítséget. Az open access publikálás menetével és az open access publikálás témakörével kapcsolatos kérdésekben az oapublishing@lib.pte.hu e-mail címen ad a Könyvtár tájékoztatást.


2020. március 13.


Szeberényi Gábor s.k.