Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

3D nyomtató szakkör

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara stratégiai partnerségben a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumával 3D nyomtató szakkört hirdet gimnáziumi tanulók számára.

Modellezés - 3D nyomtatás - 3D szkennelés ismereteinek elsajátítására ad lehetőséget az őszi félév során a Babits Gimnáziumban megvalósuló szakkör. 

A programot a PTE 3D központja a PTE MIK oktatói és a Babits Gimnázium oktatói közösen fejlesztették ki, és működtetik 2019 év őszétől.

Az elmúlt időszakban volt online és hibrid oktatás is, melyben a program szintén megvalósulhatott. A diákoknak lehetőségük van a félév során a PTE3D központjában is látogatást tenni.

Résztvevők maximális létszáma: 15 fő

Szakkört  vezeti: Kovács Bálint fizika szakos tanár, Varga Gábor rendszergazda, a szakkör kidolgozásában és elindításában részt vett Máté Zsolt informatika szakos tanár

A szakkör az őszi félév elején indul.

A képek a korábbi évek szakköri programjaiba engednek betekintést.


A program 2018-2021 között az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 számú, „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat finanszírozásával került megvalósításra.