Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

  1. MIK
  2. Hírek

Erasmus felhívás oktatók részére

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kara pályázatot hirdet OKTATÓK részére LLP/ERASMUS oktatói ösztöndíj elnyerésére a 2011-2012-es tanévre.

Doktori és posztdoktori ösztöndíjak Franciaországban

A francia atomenergia ügynökség (Commissariat a l’Énergie Atomique, CEA, www.cea.fr) a legjelentősebb francia kutatóintézet az atomenergiával és a hozzá kapcsolódó gyógyászati és élettudományi kutatásokkal foglalkozó intézmények között, közel 16 ezer főt foglalkoztatva, évente 3,3 MD eurós költségvetéssel.

Japán kutatói ösztöndíj

A Matsumae International Foundation 3-6 hónapos kutatói ösztöndíjat hirdetett meg 50 év alatti, doktori fokozattal rendelkező kutatók részére elsősorban természettudományos, mérnöki és orvosi területen a 2012-es évre.

Fenntartható életmódot ösztönző kampányok szervezése (felfüggesztve)

Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretein belül megjelentek "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok - szemléletformálás, informálás, képzés" és "A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" c. pályázati felhívások.

Képzés- és tartalomfejlesztési pályázat

Az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került a "Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére" című konstrukció.

Felsőoktatási Minőségi Díj

A nemzeti erőforrás miniszter pályázatot hirdet a 2011. évi Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerésére.

Kétoldalú TéT 2010-2012

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében, a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén pályázatot hirdet.

Pályázat hallgatóknak

A felsőoktatásban tanuló, nappali, vagy levelező tagozatos építészmérnök, építész, vagy építőművész hallgatók számára.

Fulbright hallgatói ösztöndíjak

Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni).