Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

RSAI World Congress 2024 Kecskemét

2024. április 8. és 11. között rendezik meg a Regional Science Association International (RSAI) 14. Világkonferenciáját Kecskeméten a Neumann János Egyetemen. A konferencia megrendezésének magyar szakmai partnere a Magyar Regionális Tudományi Társaság.

A konferencia címe:

“Sustainable regional economic growth: Global challenges and new regional development trajectories”.

E kiemelkedő jelentőségű rendezvény hosszú idő után lesz az első élő világkonferenciája a Regional Science Association International-nek. Legutoljára az indiai Goában rendezték meg a konferenciát. A Marrakech-ben tervezett konferenciát a koronavírus járvány miatt on-line kellett megtartani.

A konferencia helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 5.

A konferencia az elmúlt másfél évtized gazdasági, társadalmi, politikai, környezeti válságainak fényében akarja megvizsgálni a fenntartható regionális gazdasági növekedés kérdéseit. Van-e az egyes régióknak saját természetes növekedési pályájuk vagy nincs? Van-e visszatérés a korábbi növekedési pályákhoz vagy nincs? Ha nincs, akkor mit tudunk az új fejlődési pályák jellemzőiről? Ha minden tényező változik, beleértve a technológiát is, akkor hogyan, milyen módon lehet a különböző globális kihívások körülményei között a régiók számára fenntartható fejlődési pályákat kidolgozni és megalapozni? Szükség van-e az ember, a természet és a gazdaság közötti új kompromisszumra?

A konferencia szekció és előadás témái között természetesen megtalálhatók napjaink regionális tudományának általános kutatási területei:

 •  Regionális és városi fejlesztés
 •  Regionális és városi politika és kormányzás
 •  Demográfiai változás, népesség és migráció
 •  Városi-vidéki kapcsolatok
 •  Vidéki gazdaságfejlesztés
 •  A Covid-19 tapasztalatai: a regionális és városi reziliencia
 •  A globális értékláncok
 •  A globális felmelegedés egészségügyi és környezetvédelmi kérdései
 •  A globalizáció térbeli vetületei
 •  A konfliktusok lokális és globális hatásai
 •  A kormányzás minősége térben és időben
 •  A körforgásos gazdaság térbeli vonatkozásai 
 • A pénzügyi szolgáltatások és a kirekesztés földrajza
 •  A turizmus és overturizmus kérdései
 •  A vállalkozói szellem, a vállalkozások térbeli jellemzői.
 •  Az éghajlat változáshoz alkalmazkodó és ellenálló régiók és városok
 •  Az intelligens specializáció
 •  Ázsiai urbanizáció
 •  Big Data és a regionális tudomány
 •  Együttműködés a helyi és a regionális fejlesztések szereplői között
 •  Ember-környezeti kölcsönhatások
 •  Energiagazdálkodás és az ökológiai átmenet
 •  Energiahatékonyság és hatása a városi területekre.
 •  Fejlett üzleti szolgáltatások és a területi fejlődés
 •  Fintech, technológia és pénzügyi befogadás
 •  Geopolitika
 •  GIS és helymodellezés
 •  Identitás és regionális fejlődés
 •  Ingatlan- és lakáspiaci problémák, lakhatási szegénység, ingatlanbuborékok.
 •  Innováció és fenntartható fejlődés
 •  Innováció és regionális fejlesztés
 •  Intézmények, politikai és döntési folyamatok
 •  Közegészségügyi rendszerek a Covid-19 után
 •  Kreatív iparágak és regionális fejlesztés
 •  Kulturális örökség és regionális fejlesztés
 •  Kutatási módszerek a regionális tudományban vagy a városelemzésben
 •  Mega események és a városi, regionális fejlődés
 •  Regionális és városi munkaerőpiacok jellemzői.
 •  Regionális fejlődés Közép-Európában
 •  Regionális versenyképesség, innováció és termelékenység
 •  Szakpolitikai kérdések és fenntartható városi területek. Bizonyítékok és új szabályok
 •  Szegregáció, társadalmi és területi egyenlőtlenségek
 •  Szuburbanizáció és a munkaerőpiac.
 •  Társadalmi innováció a rugalmas régiókért
 •  Technológiai változás és diverzifikáció
 •  Településmarketing
 •  Térökonometria
 •  Tömegközlekedés, elérhetőség és a régiók hozzáférhetősége
 •  Vállalati társadalmi felelősségvállalás
 •  Vállalkozás és regionális fejlesztés
 •  Városi kihívások és technológiai átalakulások
 •  Városok, régiók a digitális átalakulások korában
 •  Világvárosok versenye


A konferenciához kapcsolódó legfontosabb várható határidők:

Az absztraktok regisztrációjának kezdete: 2023. október 18.
Az absztraktok regisztrációjának vége: 2023. november 25.
Az absztraktok elfogadásáról szóló értesítés: 2024. január 15.

További információk a következő honlapokon lesznek elérhetők: