Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Gyakori kérdések a TMDK dolgozatról és konferenciáról

Hogy lehet részt venni a TMDK tevékenységben?

A kari TMDK konferenciára bármilyen témában írt dolgozattal lehet jelentkezni. A kari és az országos konferencia szekciókra van osztva nagyjából tudományterületek szerint. A konferenciákon közönség és bírálók előtt adják elő kutatási eredményeiket a hallgatók. A dolgozat elkészítésében és a konferenciákra való felkészülésben konzulensként tevékenykedő oktatók vesznek részt.

Kik adhatnak be TMDK dolgozatot?

Minden jogviszonnyal rendelkező hallgató (nappali/levelező/BSc/MSc) beadhat dolgozatot és jelentkezhet a kari konferenciára.

Mi lehet a TMDK dolgozat témája?

Bármilyen a hallgató által kitalált vagy kiválasztott témában lehet dolgozatot írni. Gyakran a tudományághoz kötődő tanszékek is közzétesznek kutatási témákat. Ezek a témák csak ajánlás jellegűek. Ezen felül más karhoz kapcsolódó témát is ki lehet dolgozni egy TMDK dolgozat keretében és ezzel a témával részt lehet venni a kari TMDK konferencián.

Milyen nyelven kell a TMDK dolgozatot elkészíteni?

Az Országos TDK konferencia nyelve magyar. A kari TDK konferencián való idegen nyelvű dolgozat esetén a szekció felelőssel egyeztetni szükséges.

Lehet-e titkos a TMDK dolgozat?

Nem, mivel minden TMDK konferencia és pályamunka nyilvános.

Ki lehet egy TMDK dolgozat konzulense?

A kari oktatók közül bárki lehet TMDK konzulens, így bárki választható. Ez ügyben is segítséget lehet kérni a szekció felelősöktől.

Hány konzulense lehet egy dolgozatnak?

Egy dolgozatnak több konzulense is lehet, vagyis több oktató segítségét is igénybe veheti egy hallgató.

Csak egyedül lehet dolgozatot készíteni?

Nem, a kutatást és a dolgozatot többen is elkészíthetik.

Egy hallgató csak egy dolgozatot adhat be?

Egy hallgató több kutatásban és dolgozat elkészítésében is részt vehet. Arra is van lehetőség, hogy egyik dolgozat egyedüli szerző egy másik dolgozatban társszerző a hallgató.

Lehet-e szakdolgozatot TMDK dolgozatként beadni?

Szakdolgozatot nem lehet TMDK dolgozatként beadni. De TMDK dolgozatot lehet szakdolgozatként beadni.

Be kell-e köttetni a TMDK dolgozatot?

Nem kell úgy beköttetni a dolgozatot mint egy szakdolgozatot. A TMDK dolgozatot elegendő spirállal vagy valamilyen egyéb nem bontható módon összefogni.

Van-e és milyen formai és tartalmi követelmények vannak a dolgozatra vonatkozóan?

A TMDK dolgozat formai és tartalmi követelményei letölthetők a kari TMDK web oldalról.

Kari konferencia szekcióiról
A TMDK dolgozatok milyen elvek alapján kerülnek egyes szekciókba?

A TMDK dolgozatokat nem a hallgató tanulmányai alapján, hanem a dolgozat tudományterülete alapján osztják be szekciókba. Így például egy építőmérnök hallgató dolgozata is bekerülhet a gépész szekcióba, és fordítva.

Kik alkotják a szekciók zsűrijét?

A beadott dolgozatok témái alapján a szekció felelősök oktatókat, külsős szakembereket kérnek fel a zsűribe.

Mennyi idő áll rendelkezésre egy dolgozat bemutatására?

A pontos időbeosztást az adott év rezümé kötete határozza. Ettől függetlenül általában 15 perc jut egy dolgozat bemutatására. A bemutatást kérdések követik, amelyeket a zsűri tagjai illetve a közönség tesz fel.

Milyen formában kell a dolgozatot bemutatni?

Nincs kötöttség az előadásara. Érdemes esetleg Powerpoint prezentációt készíteni, de prezi előadás is alkalmazható. Általában érdemes a szekció felelőssel egyeztetni, ha valamilyen speciális bemutatási módot választ a hallgató, hogy a szükséges eszközök rendelkezésre álljanak a dolgozat bemutatása során.

Hogyan dőlnek el a helyezések a szekcióban?

Az egyes szekciókban a zsűri dönt a helyezésekről. Az eredményeket a szekció végén a zsűri kihirdeti. A helyezést igazoló okleveleket és jutalmakat a TMDK hét végén a zárókonferencián, ünnepélyes keretek között vehetnek át a hallgatók.

Helyezés elérésével automatikusan jár a jog az OTDK-n való részvételre?

Nem. A kari konferencián elért helyezés és az OTDK konferencián való indulási jog független egymástól. A kari konferencia szekciójának a végén a zsűri nem csak a helyezéseket, hanem az OTDK konferenciára javasolt dolgozatokat is kihirdeti.

OTDK konferenciáról
Új dolgozatot kell készíteni az OTDK konferenciára?

Az OTDK konferenciára benyújtott dolgozat ugyanannak kell lennie, mint amit a hallgató a kari konferenciára benyújtott és bemutatott. A dolgozat tartalmilag nem módosítható, nem egészíthető ki!

Mit lehet még tudni az OTDK konferenciáról?

Az OTDK konferenciáról további információ érhető el itt.