Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

TMDK 2024

PTE MIK TMDK KONFERENCIA 2024. ÁPRILIS 22-26.


A TMDK pályamunka típusai:

Klasszikus TMDK pályamunka, tudományos írásmű, 20-40 oldal

Művészeti pályamű – koncepció leírás, munkanapló 5-12 oldal, valamint a mű dokumentációja

A TMDK konferenciára való jelentkezés és a maximum 1000 karakterből álló rezümé feltöltésének a határideje 2024. ÁPRILIS 4-e, csütörtök, 16.00.

A jelentkezés és a rezümé feltöltése is az alábbi linken keresztül történik:

https://forms.office.com/e/fVrY3cZkMy?origin=lprLink


TMDK REZÜMÉ

A dolgozat rövid kivonatát (rezümé) kérjük a jelentkezéssel együtt feltölteni pdf és word dokumentum formában is. A rezümé terjedelme 1000 karakter.

A TMDK pályamunka feltöltési határideje 2024. Április 17 reggel 10.00.


A pályamunkák leadásának a módja:

A jelentkezés után minden jelentkező hozzáférést fog kapni egy a nevére dedikált mappához, ahová feltöltheti a dolgozatát. Ehhez a mappához a Témavezető is hozzáférést kap!

A dolgozatot pdf formátumban kell feltölteni.

A TMDK pályamunkák opponensi bírálata


A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Témavezető gondoskodik a pályamunkák opponensi bírálatának beszerzéséről. Az értékelő lapok szintén a honlapon elérhetőek. A két opponensi bírálat elkészülésének és feltöltésének határideje a szekció ülés kezdete előtt 24 órával.

Az opponensi bírálatok feltöltésnek és leadásának helye és módja megegyezik a pályamunkákéval, azaz digitálisan a hallgató számára dedikált mappába kell feltölteni, amihez a Témavezető is hozzáférést kap.
PTE MIK TMDK CONFERENCE 2024. 22-26 APRIL

Types of TMDK Application Works:


Classic TMDK application
, scientific paper, 20-40 pages.

Art work - concept description, work diary 5-12 pages, and documentation of the work.

The deadline for registration for the TMDK conference and the deadline for the TMDK abstract (max. 1000 caracters) uploading is 04 April 2024.

Both the application form and the abstract can be uploaded via the link below:

https://forms.office.com/e/fVrY3cZkMy?origin=lprLink


TMDK ABSTRACT

Please upload the abstract of the thesis together with the application form in pdf and word format. The length of the abstract should be 1000 characters.

The deadline for uploading TMDK Application Work is 17 April at 10.00.


The way for uploading TMDK Application Work:

After registration, all applicants will receive access to a folder dedicated to their name where they can upload their essay. The essay must be uploaded in pdf format.

The supervisor will also have access to this folder!

Opponent evaluation of TMDK Thesis


As in the past, the Thesis Supervisor will arrange for the opponent's evaluation of the papers. The evaluation sheets are also available on the website. The deadline for completion and uploading of the two opponent assessments is 24 hours before the start of the session.

The place and method of uploading and submission of the opponent's evaluation is the same as for the TMDK work, i.e. it must be uploaded digitally to a folder dedicated to the student, to which the Thesis Supervisor will have access.