Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Hubei University of Technology (HBUT), Wuhan, Kína

A Hubei University of Technology (HBUT) School of Arts and Design karával a közös munka 2017-től datálódik, amikor megalakult az úgynevezett „Architecture Innovation Class” program, melyet közösen a HBUT és a PTE MIK működtet az építészet/belsőépítészet képzési területeken. 

A HBUT 1952-ben alakult a kínai Hubei tartományban, ahol főként műszaki, mérnöki, alkalmazott művészeti és gazdaságtudományi területen fogadnak hallgatókat. Az In Nature 2015 indexe alapján az intézmény a 8. helyen szerepelt az ázsiai-csendes óceáni térség 500 egyeteme között. A School of Arts and Design magas presztízzsel rendelkező intézmény, vezető szerepet tölt be a művészetek és design területeken a tartományban.

A két intézmény együttműködésének köszönhetően 2018-ban a MIK campusán 2 wuhani oktató töltött el egy szemesztert „visiting scholar” ösztöndíjjal. 


Az együttműködés főbb elemei:

1) „Architecture Innovation Class”
A program keretében a School of Arts and Design építész/belsőépítész hallgatói párhuzamos kurzusokat vehetnek fel, melyek pécsi professzorok és oktatók közreműködésével zajlanak. Ez mindig egy válogatott hallgatókból álló csoport, melynek tagjai angol nyelvű oktatás keretében ismerkednek az európai építészettel és a pécsi iskola jellegzetességeivel. A hallgatókat tanulmányaikban és hallgatói munkáikban a kínai campuson feladatot ellátó oktatók és többségében olyan helyi kollégák kísérik, akik esetenként párhuzamosan posztgraduális tanulmányokat folytatnak a Breuer Marcell Építészeti Doktori Iskola angol nyelvű DLA/PhD programjában. E közös munka eredményeként az „Architecture Innovation Class”-t teljesítő hallgatók koncentrált felkészítést kapnak arra, hogy tanulmányaikat mester szinten a PTE MIK-en folytassák.

2) Interior Design joint master program 
A joint program azt jelenti, hogy mindkét intézmény portfóliójában fellelhető - Interior Design MA - képzés tanterveit alaposan megvizsgáltuk és meghatároztuk az ekvivalensnek tekinthető tantárgyak körét. Ennek következményeként a megállapodás során  lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók ellenőrzött módon teljes éveket töltsenek el a partnerintézményben és az íly módon közös harmadik év végén mindkét intézmény diplomáját kézhez kaphassák.
A programot 1+1+1 jelzővel illetjük, mert a kiválasztott hallgatók egy Wuhanban teljesített év után Pécsett fejezik be belsőépítészeti tanulmányaikat, majd az itt teljesített projektjeiket  integrálva, egy újabb kínai év eltöltése után Wuhanban is diplomát szereznek. 

3) Féléves vendéghallgatói program 
A két intézmény megállapodott abban, hogy – a portfólióban lévő közös tartalomnak köszönhetően – előzetes tantervi egyeztetés és a megfelelő nyelvi készségek esetén lehetővé teszi a hallgatók 1-1 féléves vendéghallgatói jogviszonyát. Az érintett félév során minimum 20 kredit kiválogatására van lehetőség, melyeket hazaérve az anyaintézményben a kötelező tantervvel összhangban lévő kurzusoknak fogadtatnak be. A PTE MIK a 3 legígéretesebb HBUT hallgató számára térítésmentes képzést biztosít. 

4) Doktori Iskolai együttműködés
A két intézmény megállapodott abban is, hogy figyelemmel kísérik egymás portfóliójának alakulását, az oktatók előmenetelét, lehetőséget keresve a közös szakmai tudományos megjelenésekre. Ennek eredménye, hogy a HBUT oktatói karáról többen a pécsi Breuer Marcell Doktori Iskola angol nyelvű programjába nyertek felvételt tudományos fokozatszerzés céljából. Ez a kör különösen fontos szerepet tölt be a két intézmény között zajló közös munkában.

5) Erasmus + nemzetközi kreditmobilitás 
A 2021/2022-es tanévtől a HBUT School of Design Karral közös oktatói kreditmobilitási pályázatot nyertünk el, melynek eredményeként mindkét intézményben, a már szokásos Erasmus oktatói mobilitáshoz hasonlóan,  nemzetközi oktatói tevékenységre van lehetőség.

6) Workshopok
Ebben a témakörben közös munkában olyan aktuális kérdéseket, szakmai szituációkat elemzünk, melyek megoldása kifejezetten dinamikus oktatási kereteket igényel. Az 1-3 hét intervallumú kétoldali közös munka eredményeképpen a HBUT és a PTE MIK építész hallgatói oktatóik irányításával vegyes csoportokban angol nyelven közösen dolgoznak.

I. Biennial, Conference, Innovation (2019) - Wuhan

II. „New Normal, New City” workshop        
https://english.mik.pte.hu/news/new-normal-new-city-international-workshop