Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Metropolitan State University (MSU) Denver, Colorado, USA

A Metropolitan State University (MSU) of Denver az Egyesült Államokbeli Colorado állam fővárosában, Denverben a műszaki, mérnöki diszciplínákon túl bölcsészeti, gazdaságtudományi, informatikai és művészeti karokkal; igen széles portfólióval működő egyetem. Az MSU Denver a PTE legmagasabban jegyzett kapcsolatai közé tartozik, eredményekkel a bölcsészettudományi és gazdasági területeken is, hála annak a baráti, személyes légkörnek, ami a kollégák között mindkét oldalon kialakult.

Az együttműködés életre hívását Magyarországról elszármazott MSU professzoroknak köszönhetjük, akik egykoron pécsi -abban az időben budapesti - oktatók tanítványai voltak. A PTE MIK egyetemi tanára, Dr. Iványi Miklós hozta el Pécsre az MSU Denver oktatóit 2010-ben, és innen datáljuk a kooperáció kiépítését.

Azóta a termékeny csapatmunkának köszönhetően, több denveri oktató, kutató került valós közelségbe a pécsi oktatással és többjüket a PTE Szenátusa tiszteletbeli címekkel tüntetett ki:

Dr. Vicki L. Golich - Provost and Executive Vice President of Academic Affairs and Professor at the Department of Political Science 

Mr. Stephan M. Jordan - past resident of MSU Denver - honorary doctor (2017) 

Dr. Sandra D. Haynes - vice president of Academic and Student Affairs at MSU Denver  - honorary doctor (2014) 

Dr. Balogh Zsuzsa Enikő - címzetes egyetemi tanár (2014)

Dr. Balogh Jenő - címzetes egyetemi tanár (2011)


Az együttműködés főbb elemei:

 

1)     Közös felkészülés nemzetközi akkreditációkra
A PTE MIK nemzetközi portfóliójának 2013-as megnyílása előtt közvetlenül 16 pécsi illetőségű építész oktatót fogadott az MSU Denver Egineering and Engineering Technologies (Mérnöki és Mérnöki Technológiák) tanszék csapata, akik segítségével és közreműködésével a két hónapos denveri tréning alatt intenzív nyelvi és az amerikai akkreditációs környezet megismerésére irányuló képzésen vettek részt. Ez a két hónap közvetlen lendületet adott a PTE MIK-en megjelenő nemzetközi hallgatók oktatásának előkészítésére is.

Ezt követően 2015-ben 13 pécsi építőmérnök és informatikus oktató töltött el 6-8 hetet az MSU Denveren hasonló intenzív nyelvi felkészítés céljából az angol nyelvű Civil Engineering és Computer Science Engineering szakok őszi indítása előtt.

2)     Kihelyezett képzés
Az MSU Engineering and Engineering Technologies (Mérnöki és Mérnöki Technológiák) tanszékének „Architecture Minor” (Építész minor) 2 féléves programja az MSU Denver Civil Engineering szakos hallgatói számára specializációként kínált képzése, melynek 6 tantárgyát a PTE MIK Építész Intézet oktatóival akkreditálta az amerikai ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), és 2014 óta az MSU Denver kampuszán 1-1 félévre kiküldött MIK oktatók látják el a kurzusok vezetését. A program részleteit az alábbi link tartalmazza: https://www.msudenver.edu/cet/ A program amerikai koordinátora Dr. Balogh Zsuzsanna.

Az alapítás óta nagy sikerrel fut a képzés Denverben és már az építőmérnök hallgatók mellett az Industrial Design hallgatók is felvehetik specializációként. Az 1-1 félévre amerikai kiküldetést teljesítő oktatóink az MSU-val megosztott munkavállalóként az egyetem nemzetközi akkreditációs folyamat erőforrásaiként elismerhető tevékenységre tesznek szert.

Az MSU Denveren 2014-től féléveket eltöltött oktatóink:

2014-2015: Dr. Hutter Ákos – Dr. Orbán Zoltán

                     Dr. Fülöp Attila – Dr. Zoltán Erzsébet

2015-2016: Dr. Borsos Ágnes – Dr. Gyergyák János

2016-2017: Dr. Borsos Ágnes – Dr. Gyergyák János

2017-2018: Borbás Réka – Dr. Dányi Tibor

2018-2019: Borbás Réka – Dr. Dányi Tibor

2019-2020: Dr. Dányi Tibor

        Rácz Tamás - Juhász Tamás

2020-2021: Dr. Greg András - Juhász Tamás

2021-2022: Dr. Dányi Tibor 
Summary of the Architecture minor program 2022 Fall

2022-2023: Dr. Hutter Ákos - Dr. Kovács-Andor Krisztián
Summary of the Architecture minor program 2023 Spring - összeállította: Dr. Kovács-Andor Krisztián

3)     Közös tudományos munka
2015 óta több nemzetközi tudományos fórumon, platformon, workshopon dolgoztunk együtt, köztük a nemzetközi aspektusokból is releváns „Humanitarian Technologies” témán. További egyéni kétoldali kutatói összekapcsolódások is születtek éptőmérnöki és építészeti területeken. A denveri kollégák aktív tagjai a MIK „Wellbeing” és „BIM” (Building Information Modelling) kutatócsoportoknak, illetve kísérleti laboratóriumi törésteszteket végeztek építőanyagok és építés innovációs kísérletekben.

4)   Study abroad / hallgatói csereprogram
A PTE magas színvonalú angol nyelvű tanulmányi programok széles skáláját kínálja  egy-két félévre a beérkező nemzetközi vendéghallgatók számára. A Műszaki és Informatikai Kar elsősorban az MSU Denver hallgatóit fogadja az angol nyelven meghirdetett BSc kurzusaira, ahol az amerikai diákoknak lehetőségük van a szakmai tantárgyak mellett a magyar nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal is megismerkedni. 
https://www.msudenver.edu/internationalstudies/forstudents/


5)   Erasmus+ kreditmobilitás 
Erasmus+ kreditmobilitási program keretén belül hallgatóink lehetőséget kapnak a Metropolitan State University of Denver egyetemen építészeti és építőmérnöki szakterületen 3-5 hónapos cserehallgatói státusz megszerzéséhez, melynek során a fogadó egyetem saját hallgatóival megegyező státuszban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe beszámíthatóak.