Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

Egyre nő a kereslet a szakemberek iránt, akik a nukleáris iparban szeretnének elhelyezkedni. A Paks II. Akadémia célja, hogy színvonalas képzési programokkal bővítse az egyetemi hallgatók tudását és az atomenergiával kapcsolatos ismereteit. Ennek érdekében a Paks II. Zrt., valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködésének eredményeként létrejött az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak.

A képzést elvégző szakemberek magas szintű tudás birtokában pályázhatnak az atomerőművi üzemeltetés területén betölthető állásokra. A szakirányú továbbképzés két féléve alatt a gyakorlatban kiválóan hasznosítható tudást kapnak az energiaipar ezen szegmenséből: alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai folyamatairól, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az atomerőmű biztonságos működéséről. Mindezzel megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be úgy a hazai, mint a nemzetközi szektorban.

A képzés típusa és ideje:
Posztgraduális – Levelező – 2 félév

A felvétel feltétele:
A Szakmérnök képzésben a felvétel feltételeként elfogadott alapképzési szakok: anyagmérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, járműmérnöki, mechatronikai mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, villamosmérnöki, mérnökinformatikus; mesterképzési szakok: anyagmérnöki, energetikai mérnöki, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, gépészmérnöki, gépészeti modellezés, ipari terméktervező mérnöki, közlekedésmérnöki, járműmérnöki, kohómérnöki, mechatronikai mérnöki, olaj- és gázmérnöki, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, villamosmérnöki, mérnökinformatikus.

A képzettség hasznosítási területei:

  • Az atomerőművi üzemeltetési szakterület legfontosabb terminológiái, elméletei, eljárásrendje ismeretében az azokkal összefüggő feladatok végrehajtása.
  • Az atomerőmű üzemeltetése során gyakran előforduló, rutin szakmai problémák azonosítása, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárása, megfogalmazása és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) azok megoldása.
  • Az atomerőművi rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveinek és módszereinek alkalmazásához köthető tevékenységek.
  • Az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítése, működése, az alkalmazott rendszerelemek kialakítása és kapcsolatának ismeretéhez tartozó területek.
  • Az atomerőművi rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki, jogi és környezetvédelmi előírásokhoz kapcsolódó tevékenységek.
  • Az atomerőművi technológiai folyamatok irányítása és ellenőrzése, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeinek szem előtt tartásával.
  • Egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálása, az elhárítási, karbantartási műveletek kiválasztása.
  • Atomerőművi technológiai folyamatok területén a rendszertechnikai és folyamatszabályozási témák.
  • Az atomerőművi technológiai rendszerek üzemeltetésének felügyelete, a munkahelyi vezető útmutatása alapján a rábízott személyi állomány munkavégzésének irányítása.

Jelentkezés, határidő:

A mellékelt jelentkezési lap és a diploma másolat e-mailben történő megküldésével 2024.augusztus 23-ig!

A képzés várható indulása: 2024. szeptember


 

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdés merül fel:

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita egyetemi docens

E-mail:  kovacs.anita@mik.pte.hu

Telefon: +36 30 209 5291Kapcsolódó tartalmak