Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök / szakember

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a zaj- és rezgésvédelem szakterületei számára képzett szakemberek képzése, akik képesek és megfelelő műszaki ismeretekkel rendelkeznek a meglévő, illetve potenciális környezeti zaj- és rezgéshatások azonosítására, felmérésére, a környezeti káros zaj- és rezgéshatások megelőzésére, illetve csökkentésére.

A képzés típusa és ideje

Posztgraduális – levelező – költségtérítéses – 2 félév 

 • A Szakmérnök képzésben műszaki képzési területen legalább alapszakos képzettséggel, mérnök szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
 • A Szakember képzésre műszaki (kivéve mérnök szakképzettség), természettudományi, valamint agrár képzési területen, legalább alapszakon szerzett végzettséggel, továbbá az ember a természetben vagy a földünk és környezetünk műveltségi területen tanári végzettséggel rendelkezőket várunk.
A képzettség hasznosítási területei
 • Üzemek, szolgáltató létesítmények, építkezések zajkibocsátásának vizsgálata, az általuk okozott zajterhelés meghatározása.
 • Környezetvédelmi hatóságok részére döntésmegalapozó vizsgálatok, zajmérések, szakértői vélemények készítése.
 • Épületgépészeti berendezések zaj- és rezgésvizsgálata, meglévő berendezések felújítása estén zajcsökkentési javaslatok tervezése, kivitelezése.
 • Közlekedési létesítmények (tervezett és meglévő) közút, vasút, repülési, vízi közlekedés zajvizsgálata.
 • Zajcsökkentő szerkezetek, elemek, zajárnyékoló falak tervezése.
 • Engedélyezési tervek, pályázatok zajvédelmi-akusztikai fejezetének elkészítése, szakértése.
 • Elvi építési, építési, bontási engedély zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Ipari, mezőgazdasági, szolgáltató tevékenység, telep, berendezés, gép zajvédelmi szempontok alapján történő tervezése, a meglévők ellenőrző zajmérése, túllépés esetén határérték alá történő zajcsökkentése.
 • Telepengedély zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Zajkibocsátási engedély iránti kérelem dokumentáció elkészítése.
 • Hatásvizsgálat, hatástanulmány, előzetes hatásvizsgálat, tényfeltárás, EKHE (vagy IPPC) engedélyek zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Környezetállapot–értékelése, alapállapot felvétele, önkormányzati környezetvédelmi programok zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Településfejlesztési koncepció, települési szabályozási terv, településrendezési terv, területrendezési terv zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita
Környezetmérnök Tanszék
Tanszékvezető
+36 72 503 650/23965
kanita@mik.pte.hu
korny@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak