Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök / szakember

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a zaj- és rezgésvédelem szakterületei számára képzett szakemberek képzése, akik képesek és megfelelő műszaki ismeretekkel rendelkeznek a meglévő, illetve potenciális környezeti zaj- és rezgéshatások azonosítására, felmérésére, a környezeti káros zaj- és rezgéshatások megelőzésére, illetve csökkentésére.

A képzés típusa és ideje:

Posztgraduális – levelező – költségtérítéses – 2 félév 

 • A Szakmérnök képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben), műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel, vagy informatikai képzési területen szerzett mérnökinformatikus szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
 • A Szakember képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben), műszaki (kivéve mérnök szakképzettség), természettudomány vagy agrár képzési területen szerzett oklevéllel, vagy az ember a természetben, illetve földünk és környezetünk műveltségi területen szerzett tanári oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzettség hasznosítási területei:
 • Üzemek, szolgáltató létesítmények, építkezések zajkibocsátásának vizsgálata, az általuk okozott zajterhelés meghatározása.
 • Környezetvédelmi hatóságok részére döntésmegalapozó vizsgálatok, zajmérések készítése..
 • Épületgépészeti berendezések zaj- és rezgésvizsgálata, meglévő berendezések felújítása estén zajcsökkentési javaslatok tervezése, kivitelezése.
 • Közlekedési létesítmények (tervezett és meglévő) közút, vasút, repülési, vízi közlekedés zajvizsgálata.
 • Zajcsökkentő szerkezetek, elemek, zajárnyékoló falak tervezése.
 • Engedélyezési tervek, pályázatok zajvédelmi-akusztikai fejezetének elkészítése, szakértése.
 • Elvi építési, építési, bontási engedély zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Ipari, mezőgazdasági, szolgáltató tevékenység, telep, berendezés, gép zajvédelmi szempontok alapján történő tervezése, a meglévők ellenőrző zajmérése, túllépés esetén határérték alá történő zajcsökkentése.
 • Telepengedély zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Zajkibocsátási engedély iránti kérelem dokumentáció elkészítése.
 • Hatásvizsgálat, hatástanulmány, előzetes hatásvizsgálat, tényfeltárás, EKHE (vagy IPPC) engedélyek zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Környezetállapot–értékelése, alapállapot felvétele, önkormányzati környezetvédelmi programok zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
 • Településfejlesztési koncepció, települési szabályozási terv, településrendezési terv, területrendezési terv zaj- és rezgésvédelmi tervfejezetének elkészítése.
Az aktuális jelentkezési határidők és térítési díjak a felvi.hu -n, az alábbi linken lekérdezhetők:
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/!Szakkereso/index.php/szakiranyu_kepzesek/index

Jelentkezés, határidő:
A mellékelt jelentkezési lap és a diploma másolat emailben történő megküldésével 2024. január 22-ig!
A képzés várható indulása: 2024. február

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van:

dr. LEITOL Csaba
Környezetmérnök Tanszék
+36 72 503 650/23965
leitol.csaba@mik.pte.hu

ZENTAI Tímea
Környezetmérnök Tanszék
ügyvivő szakértő
+36 72 503 650/23965
zentai.timea@mik.pte.hu
Kapcsolódó tartalmak