Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Nukleáris környezetvédelmi szakmérnök / szakember

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan korszerű radioökológiai, földtudományi, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök, szakemberek képzése, akik képesek, nukleáris iparhoz kapcsolódó meglévő, illetve potenciális környezeti problémák és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá a szakterülethez kapcsolódó projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megtervezésére és azok megvalósításának irányítására.

A képzés típusa és ideje

Posztgraduális – levelező – költségtérítéses – 3 félév

A Szakmérnök képzésben felsőfokú főiskolai, egyetemi, alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan mérnöki területen szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A Szakember képzésre a képzési területtel rokon felsőfokú természettudományos végzettséggel rendelkezőket várunk. 

A képzettség hasznosítási területei
  • Nukleáris energiatermelés (Paksi Atomerőmű), különös tekintettel a tervezett élettartam-hosszabbításra, kapacitásbővítésre és a folyamatosan szigorodó biztonsági (stressz-tesztek) és környezetvédelmi előírásokra.
  • Nukleáris/radioaktív hulladékkezelés és hulladékelhelyezés (RHK Kft.), különös tekintettel a két hazai radioaktív hulladéktároló (Püspökszilágy, Bátaapáti) szakemberigényére és a nagyaktivitású radioaktív hulladékelhelyezés telephelykutatásának (BAF) a közeljövőben várhatóan felfutó programjára.
  • A hazai uránbányászat és ércfeldolgozás hagyatékának rekultivációs beruházási programjának lezárása után továbbra is fennálló hosszútávú feladatok (ivóvízbázis-védelem, vízkezelés, hosszú távú monitoring) ellátása.
  • A fenti nukleáris/ipari létesítmények, cégek engedélyezési, hatósági ellenőrzési feladatainak ellátása.
  • A számtalan hazai NORM (természetes eredetű radioaktivitás) anomália (pl. magas beltéri radon, radioaktív építőanyagok lakótéri beépítése stb.) megfelelő kezelése, mentesítése, ami jelenleg egyáltalában nem megoldott, pedig a lakosság többlet-sugárterhelése döntően ezektől származik.
  • Nukleáris hulladékok mentesítésére kezelési technológiáinak tervezésére, kivitelezésére és menedzselésére irányuló mérnöki/szakemberi feladatokban való közreműködői és egyes irányítási feladatok elvégzése.
Az aktuális jelentkezési határidők és térítési díjak a felvi.hu -n, az alábbi linken lekérdezhetők:
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/!Szakkereso/index.php/szakiranyu_kepzesek/index

Ha a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita
Környezetmérnök Tanszék
tanszékvezető
+36 72 503 650/23965
kanita@mik.pte.hu
korny@mik.pte.hu

dr. SZŰCS István
Környezetmérnök Tanszék
szakfelelős
szucs.istvan@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak