Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Építettkörnyezet-fenntarthatósági szakmérnök

A szakmérnöki képzés célja a már oklevéllel rendelkező szakemberek, elősorban mérnökök szakmai továbbképzése. A végzettek szakterületükön túlmutató készségekre, valamint olyan holisztikus szemléletmódra tehetnek szert, amely által a jelen és a jövő igényei egyensúlyba hozhatók műszaki problémák megoldásában. Képessé válnak arra, hogy az elsajátított készségeiket ne csak a kihívást jelentő infrastrukturális megoldások mérnöki kivitelezésére használják fel, hanem arra is, hogy a gazdasági és társadalmi célkitűzéseket stratégiailag integrálják a fenntartható tervezés folyamatába. A képzés hangsúlyt fektet arra is, hogy a szakembereket megismertesse azokkal a módszerekkel, amelyek segítségével a társadalom környezetre gyakorolt negatív hatásait enyhíteni tudják. A különböző szakági mérnökök együttes képzése hozzájárul az építőipar környezeti hatásainak jobb megértéséhez, ezzel elősegítve egy fenntarthatóbb jövőkép megvalósítását.

A multidiszciplináris tanterv egyes moduljai olyan témákat ölelnek fel, mint a fenntarthatóság alapelvei, a fenntarthatóságot szolgáló rendszerelvű gondolkodás, fenntartható építési technológiák és anyagok, ESG és EU taxonómia, környezetvédelem, környezeti etika, tartószerkezetek rehabilitációja, összetett rendszerek teljes életciklus alapú tervezése, körkörös gazdaság, fenntartható városi terek, alkalmazkodó építészet, épületek és városok fenntarthatósági teljesítménye.

A KÉPZÉS TÍPUSA ÉS IDEJE

Posztgraduális – Levelező – Önköltséges – 2 félév

 

A FELVÉTEL FELTÉTELE(I)

Műszaki vagy informatika képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnök szakképzettség.

A felvételnél előnyt jelent az angol nyelvtudás, tekintettel arra, hogy az oktatási anyag egy része angol nyelven kerül átadásra.

 

A KÉPZETTSÉG HASZNOSÍTÁSI TERÜLETEI

·       A fenntartható fejlődés általános elveinek alkalmazása épületek és mérnöki szerkezetek tervezésével, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos projektekben.

·       Környezetvédelmi és mérnöki alapelvek alkalmazása építőipari projektekben, beleértve az energia- és erőforrás-takarékosság, hulladékgazdálkodás és a zöld épületek tervezésének módszertanát.

·       Építőipari tervezési koncepciók támogatása a fenntarthatóság szempontjait alapul véve, figyelembe véve az ökológiai követelményeket.

·       Az épített környezetet érintő, összetett, multidiszciplináris megközelítést igénylő problémakörökben a fenntarthatóság alapelveinek stratégiai alkalmazása.

 

JELENTKEZÉS, HATÁRIDŐ

A mellékelt jelentkezési lap és a diploma másolat mangne.zita@mik.pte.hu e-mail címre történő megküldésével 2024. július 15-ig!


A képzés várható indulása: 2024. szeptember


HA A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSED VAN

 

PTE MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

Prof. Dr. Orbán Zoltán

intézetigazgató, szakfelelős

orban.zoltan@mik.pte.hu

 

Dr. Mang Zita

ügyvivő szakértő

mangne.zita@mik.pte.huKapcsolódó tartalmak