Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

BIM szakmérnök

A szakirányú továbbképzés célja olyan mérnökök képzése, akik az építési beruházások különböző projektfázisaiban a BIM eszközrendszerek hatékony alkalmazásához szükséges tudással rendelkeznek és képesek tudásukat valós, piaci környezetben eredményesen alkalmazni. 

A BIM elméleti alapjain túl a képzésben résztvevők megismerik a tervezési-építési projektben résztvevő szereplők BIM-alapú együttműködési lehetőségeit, a fontosabb alkalmazási területekre jellemző megoldásokat, a BIM-alapú minőségbiztosítás alapelveit, illetve a feladatok szerződéses keretrendszerének kialakítását és a hatályos szabályozásokat. A képzés anyagának kialakításakor az építőipar valós igényei és a piaci szereplőktől származó tapasztalatok hangsúlyos szerepet kaptak, így a korszerű ismeretek oktatásán keresztül biztosítható, hogy a BIM szakmérnökök valóban hasznos tudással rendelkeznek majd. Kiemelten fontos, hogy a diplomát szerző szakmérnökök összefüggéseiben tudják értelmezni a BIM felhasználási lehetőségeit és képesek legyenek azokat akár logikus követelményként meghatározni, akár a tervezési-kivitelezési munkájuk során a gyakorlatba átültetni.


A képzés típusa és ideje
Posztgraduális – Levelező – Önköltséges – 2 félév

A felvétel feltétele(i)

a) a következő, legalább alapképzési (korábban főiskolai) szintű szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, műszaki menedzser - gazdálkodási mérnök szakképzettséggel; vagy

b) egyéb, legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség esetén további feltétel a létesítménymérnöki mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség.

A képzettség hasznosítási területei

 • BIM alkalmazási módszertan adott építőipari projektnek megfelelő kiválasztása és megtervezése, valamint a kiválasztott módszertan alkalmazásának objektív és adott építőipari szerepkör szemszögéből történő vizsgálata és alátámasztása
 • A projektek BIM módszertan segítségével ellátandó feladatainak meghatározása a Beruházó / Megrendelő / Megbízó szemszögéből, az elérhető hazai és nemzetközi szabványok, irányelvek és kézikönyvek segítségével
 • A projektek során a BIM módszertan segítségével ellátandó feladatok végrehajtási tervének meghatározása a Vezető Tervező / Fővállalkozó / Szakági tervező / Modellező szemszögéből, az elérhető hazai és nemzetközi szabványok, irányelvek és kézikönyvek segítségével
 • A BIM szerepkörök / funkciók hatékony és logikus kialakítása és alkalmazása
 • Az elméleti ismeretek kritikus és gyakorlatorientált alkalmazása BIM alapú projektek előkészítése és megvalósítása során
 • Szakszerű kommunikáció és a BIM-es szakmai szókincs korrekt, választékos használata
 • Az energia- és környezettudatos építési rendszerek igényeinek megfelelő BIM módszertanok kialakítása adott projektben
 • Az építésügyben elérhető BIM alapú szolgáltatások ismerete és támogatása
 • Szakágak átfogó koordinációja és a feladatok ütemezése
 • BIM módszertanhoz kapcsolódó szoftveres és menedzsment feladatok magas szintű ellátása, a felmerülő problémák elemzése és azok hatékony kezelése
 • BIM munkafolyamatok során felmerült minőségbiztosítási feladatok ellátása

Jelentkezés, határidő
A mellékelt jelentkezési lap és a diploma-másolat e-mailben történő megküldésével 2024.január 22-ig!
A képzés várható indulása: 2024. február


Ha a képzéssel kapcsolatban kérdés merül fel:

PTE MIK Mérnöki és Smart Technológiák Intézet
Mérnöki Ismeretek Tanszék
Dr. Rák Olivér, adjunktus
e-mail: rak.oliver@mik.pte.hubim@mik.pte.hu
telefon: +36-30-654-6008