Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzés előnyei

    

Azonnal bevethető munkaerő

A duális formában indított szakokról, az elméleti tudáshoz kapcsolódó, azonnal használható, gyakorlati ismeretekkel rendelkező pályakezdő munkavállalók kerülnek ki.

Partnerszervezethez igazodó munkavállalók

A duális képzés gyakorlati szakaszában lehetőség nyílik a hallgatóknak a partnerszervezet folyamataiba való bevonására és a partnerszervezeti kultúrával való megismertetésére. A partnerszervezetek így saját igényeiknek mindenben megfelelő szakembereket képezhetnek személyi állományuk utánpótlására.

Felsőoktatási kapcsolatok elmélyülése

A duális képzés a felsőoktatási intézmények és a partnerszervezetek együttműködésében valósul meg, az ebből fakadó szinergiák a partnerszervezetek számára is üzleti hasznokat rejtenek magukban, pl. a közös kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként létrejövő új megoldásoknak, eljárásoknak köszönhető hatékonyságnövekedés révén.

Adókedvezmények

A duális képzésben fizetett juttatás a minimálbér összegéig adómentes, járulékot pedig a minimálbér összegét meghaladó rész után sem kell fizetnie a partnerszervezeteknek.

Szakképzési hozzájárulás visszaigénylése

A duális képzésben részt vevő partnerszervezetek a magyar állami ösztöndíjas hallgatók után visszaigényelhetnek az általuk fizetett szakképzési hozzájárulásból (ugyanezt az önköltséges hallgatók után jelenleg nem tehetik meg). A visszaigényelhető összeg mértéke képzési területenként változik, kiszámítása a mindenkori gyakorlati képzési normatíva alapján egyszerűen elvégezhető.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003