Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzés kihívásai

   

Átmeneti hatékonyságcsökkenés

Mivel a duális képzési hallgatók – főleg a gyakorlati oktatás során – kiemelt figyelmet igényelnek, mentoraik hatékonysága az alapfeladatuk ellátása kapcsán csökkenhet, aminek közvetlen költségvonzata lehet. A ráfordított figyelem a későbbiek során megtérülhet.

Lemorzsolódás, kiesés

Elkerülhetetlen annak kockázata, hogy a hallgató nem képes vagy nem akarja teljesíteni a szerződésében foglalt kötelezettségeket, ebben az esetben elvész a partnerszervezet kezdeti befektetése. Ennek kivédésére a hallgatói munkaszerződésbe foglalt, a szerződő felek között előre egyeztetett feltételek meghatározása nyújthat védelmet.

Képzést követően máshol elhelyezkedő munkaerő

A partnerszervezetek számára kockázatot jelenthet, hogy az oklevél megszerzése után a végzett hallgatónak a jogszabály értelmében nincsenek további kötelezettségei, így megszerzett tapasztalatait végzés után nem köteles a partnerszervezetnél kamatoztatnia. Ezen kihívás ellensúlyozására a partnerszervezet a jogszabályban meghatározott minimális kötelező juttatásokon felül plusz juttatást is adhat a duális képzési hallgatónak (ennek fejében akár hűségidőt köthet ki a felek kölcsönös egyetértése mellett), vagy a képzési idő végén ajánlatot tehet a hallgató alkalmazására a pályakezdőknél magasabb belépési szinten.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003