Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzés lebonyolítása, szakonkénti tanterv

A duális képzés az Egyetemnek és a Partnerszervezetnek közösen kell lebonyolítania. Az egyik legfontosabb szabály, az időtartamra vonatkozik, mely a hallgatók számára a partnercégnél töltendő gyakorlati időt jelenti.

A Duális Képzési Alapelv szerint minimum idő kerül meghatározásra a gyakorlati időre vonatkozóan az oktatási idő hányadaként, vagyis a gyakorlati időnek el kell érnie a teljes oktatási időszak 75%-át. Minden képzés esetén eggyel kevesebb félévvel számolunk, mivel a képzés kezdeti időszaka a második félév.

A Műszaki és Informatikai Kar hibrid modellt használ, tehát nem tömbösített gyakorlati időszakokat különít el, hanem keverve, a szorgalmi időszak során, héten belüli bontásban követik egymást az oktatási és gyakorlati napok.

Vizsgaidőszakban minden duális hallgató számára kötelező megadni minimum 3 hetet, melyet a vizsgák teljesítéséhez szükséges felkészüléssel és vizsgázással tölt a hallgató. Ettől eltérni lehet, ha a hallgató beleegyezik. Minden duális hallgatóra munkaviszonya szempontjából vonatkozik a Munka Törvénykönyve, vagyis az abban meghatározott kötelező éves szabadság.

Az öt alapképzésünk esetén a duális tanterv, az alábbiakat jelenti (részletesen lásd dokumentumtár):

- Építőmérnök Bsc: 3 + 2 felosztás szorgalmi időszakban, tehát 3 napot tölt a hallgató az oktatási intézményben, 2 napot pedig a duális képzőhelynél.

- Gépészmérnök Bsc: 4 + 1 felosztás a szorgalmi időszakban, tehát 4 napot tölt a hallgató az oktatási intézményben, 1 napot pedig a duális képzőhelynél, de ez a szakosodástól változik 3 + 2 napra szorgalmi időszak esetén.

- Környezetmérnök Bsc: 3 + 2 felosztás szorgalmi időszakban, tehát 3 napot tölt a hallgató az oktatási intézményben, 2 napot pedig a duális képzőhelyen.

- Mérnökinformatikus Bsc: 4 + 1 felosztás szorgalmi időszakban, tehát 4 nap az oktatási intézményben, 1 nap pedig a duális képzőhelyen, a képzés végéig.

- Villamosmérnök Bsc: 3 + 2 felosztás szorgalmi időszakban, tehát 3 napot tölt a hallgató az oktatási intézményben, 2 napot pedig a duális képzőhelynél.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003