Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Duális képzésre történő jelentkezés

Duális képzésben történő részvételhez, az alábbi lépéseket szükséges megtenni.

1. Szerződéskötés

1.a. Határozatlan idejű együttműködési megállapodás megkötése (részletesen lásd: duális partnerkapcsolat létrejötte, szerződéskötés menete címszó alatt)

1.b. Amennyiben van érvényes határozatlan idejű együttműködési megállapodás, adott tanévben történő hallgatói felvételhez, szükség van kiegészítő megállapodásra (2019. július előtti a fő szerződés)

vagy szándéknyilatkozat (2019. július utáni fő szerződés) megkötésére, melynek határideje: tárgy év október 15.

2. Hallgatói regisztráció zárása

A regisztráció zárása után értesítést kapnak arról, hogy mely hallgatók jelölték duális képzőhelynek cégüket.

3. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel során a cégek és a hallgatók is kezdeményezhetik a kapcsolatfelvételt.

4. Állásinterjú

Az állásinterjú folyamata a hallgató és a partnercég között, egyedi egyeztetés alapján zajlik.

5. Duális Felvételi Nap

Minden év január 2. hetének pénteki napján zajlik Karunkon a Duális Felvételi Nap, amely lehetőséget biztosít arra, hogy ismert környezetben találkozzanak a duális képzőhelyek kapcsolattartóival és vezetőivel a hallgatók.

6. Hallgatói szerződéskötés

A hallgatói szerződés megkötésével válik a hallgató duális hallgatóvá. Ekkor a parnercégnek kötelessége írásban értesíteni a felsőoktatási intézményt arról, hogy mely hallgató(ka)t vette fel, hogy a neptunon keresztüli átsorolás megtörténhessen.

Hasznos infó:

A hallgatókkal történő szerződéskötéskor figyelembe kell venni azt, hogy mindkét fél felmondási idő nélkül felbonthatja a szerződést.

/ A hallgatói munkaszerződésre vonatkozó részletes szabályokat a 230/ 2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 17. és 18. §- a tartalmazza. /

A hallgatói szerződést legkésőbb tárgy év február 28. meg kell kötni.PROJEKT CÍME: A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP 3.5.1-16-2017-00003