Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Építőmérnöki (BSc)

8 félév

Magyar nyelvű képzés
Nappali – állami ösztöndíjas és önköltséges
Levelező – állami ösztöndíjas és önköltséges

Nappali tagozaton duális képzési formában is

Angol nyelvű képzés
Nappali – önköltséges

A minket körülvevő világ kialakítása és formálása szempontjából az építőmérnöki munka az egyik legfontosabb tevékenység. Mi, építőmérnökök teremtjük meg a többi mérnöki szakma számára a megfelelő alapot! A jövőt mi alakítjuk! Ha szeretnéd alakítani környezetedet, ha szeretnél évtizedekig megmaradót alkotni, ha szeretnél grandiózus építkezések résztvevője lenni, akkor válaszd az építőmérnök alapképzést!


A képzés célja

Az építőmérnök BSc. képzés célja olyan építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben való folytatásához. A tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után a szakmai kamarák elvárásainak teljesítésével megszerezhető.


Elsajátítható szakmai kompetenciák

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:

  • műszaki vezetői tevékenység végzésére,
  • építési műszaki ellenőri tevékenység folytatására,
  • építési-, akadálymentesítési-, fenntartási és üzemeltetési-, vállalkozási- és szakhatósági feladatok ellátására,
  • településmérnöki- és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.

A várható specializációkat is figyelembe véve, az építőmérnökök képesek adott specializáción belül:

  • egyszerűbb tervezési és fejlesztési feladatok önálló megoldására,
  • bonyolultabb tervezési és fejlesztési feladatokban – irányítás melletti – érdemi mérnöki közreműködésre,
  • kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére, munkavédelmi feladatok megoldására.

 

A pécsi képzés különlegessége

A nálunk eltöltött idő alatt modern és egyben barátságos környezetben megfelelő alapokat adunk a széles körű építőmérnöki munka elvégzéséhez. Mérőtáboraink, mint például az Orfűn megrendezett geodéziai mérőtábor segítik a gyakorlati képzést. A szakmai színvonalat a végeselem programok, (FEMDESIGN, AXIS),  a szerkezettervező programok (TEKLA STRUCTURES, ALLPLAN, ANSYS), a grafikus programrendszerek (AUTOCAD, CIVIL3D, ARCHICAD) és  a WasyGeo, ArcView 3.2, ESRI Magyarország ArcGIS térinformatikai szoftvereken alapuló oktatás is emeli.


A szakképzettség megnevezése az oklevélben

Építőmérnök (Civil Engineering)


Továbblépés mesterképzésre

Szerkezet-építőmérnöki MSc

Településmérnöki MSc


Specializációk

  • mérnöki építmények
  • közlekedési létesítmények

Azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel, hogy hogyan épült a Lánchíd, vagy, hogy miként tervezték, építették meg a Duna alatt a metrót. Ha te is szeretnél hasonlókkal foglalkozni, akkor gyere az építőmérnöki alapképzési szakra, hogy megfelelő alapokat adhassunk a széles körű építőmérnöki munka elvégzéséhez. Gyakorlatorientált képzésünk folyamatosan a legújabb szakmai ismeretekkel bővül.

 


Főbb tantárgyak, ismeretkörök

Matematika, mechanika, ábrázoló geometria, geodézia, geodézia mérőgyakorlat, térinformatika, talajmechanika, hidrológia, hidraulika, vízépítés, vízgazdálkodás, közművek, útépítés, vasútépítés, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, fa- és falazott szerkezetek, öszvérszerkezetek, szerkezetdiagnosztizáló laborgyakorlat.


Elhelyezkedési lehetőségek

Építőipari kivitelező vállalatoknál építésvezetőként, vállalkozási mérnökként, technológusként, különböző szintű vezetőként; tervezőirodákban segédtervezőként, tervezőként, megfelelő számú gyakorlati év után önálló tervezőként; felelős műszaki vezetőként, építési műszaki ellenőrként, projektmenedzserként; kisvállalkozóként, vállalkozóként; közigazgatásban, önkormányzatoknál, szakhatóságoknál mérnöki munkakörben; közművállalatoknál, gazdasági szervezeteknél, önkormányzatok műszaki osztályain beosztott mérnökként, illetve vezetőként; kommunális üzemeknél vagy városgazdasági vállalatoknál beosztott mérnökként, vezetőként.


Amennyiben a képzéssel kapcsolatban kérdésed van:

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

Dr. Orbán Zoltán

szakfelelős, intézetigazgató

+36 72 503 650/ 23804

orban.zoltan@mik.pte.huKapcsolódó tartalmak