Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Környezetmérnöki (BSc)

7 félév

Nappali – állami ösztöndíjas és önköltséges.
Levelező – állami ösztöndíjas és önköltséges.

Magyar nyelvű képzés hagyományos és duális képzési formában.

Érdekel a környezetvédelem? Nem tetszik a mai társadalom környezetkárosítása? Szeretnél tenni ellene? Légy környezetmérnök! Szeretnél olyan szakember lenni, aki nem csak beszél a környezet védelméről, hanem egész életében képes tenni is érte? Ha igen, akkor gyere Pécsre a környezetmérnöki alapképzési szakra! 20 év fejlesztési munka eredményeként jó nevű és a munkaerőpiacon elismert diplomát kapsz nálunk. Frissdiplomásként már ismerni fogod a jól használható eljárásokat, technológiákat, sőt, képes leszel mérési programokat megtervezni és elvégezni mind laboratóriumban, mind terepen, majd azok eredményeiből tervezési szintű következtetéseket levonni. Fel leszel vértezve azzal a tudással, ami egy környezetvédelmi létesítmény (pl. víz- és szennyvíztisztító telep, veszélyes-, illetve kommunálishulladék-tároló, hulladékégető-mű stb.) üzemeltetéséhez, tervezéséhez, engedélyeztetéséhez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátáshoz szükséges.

A képzés célja

Naprakész műszaki, természettudományos és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek környezeti ártalmak és károk megelőzésére, csökkentésére, megszüntetésére, hulladékszegény és erőforrás-hatékony technológiák működtetésének önálló megvalósítására, szakmai adatbázisok, tervező, szimulációs szoftverek használatára, a megújuló erőforrásokra való társadalmi átállás és az emissziócsökkentés megvalósításának irányítására.

A pécsi képzés különlegessége

Sok különlegességünk van, amire büszkék vagyunk:

 • Egyik legrégebbi környezetmérnök képzés Magyarországon.
 • Az ország legrégebbi és legnagyobb egyetemén tanulhatsz, Európa Kulturális Fővárosában.
 • Nálunk a környezetvédelem teljes spektruma azonos súllyal kerül tárgyalásra, így univerzálisan alkalmazható környezetmérnöki szaktudásra tehetsz szert. Az alapdiploma után így bármilyen szakirányba el tudsz indulni gyakorlati munkád vagy továbbtanulás útján, a tudásod további mélyítésére.
 • Tudásod elsajátítását a régió szakmailag elismert gyakorló mérnökei segítik, így gyakorlatias és jól hasznosítható tudást kapsz.
 • Elméleti felkészülésedet színvonalas laborháttér és kutatóbázis segíti.
 • Duális képzés keretében már iskolaéveid alatt szakmai tapasztalatra tehetsz szert a régió valamely nagy cégénél.

A szakképzettség megnevezése az oklevélben

Környezetmérnök (Environmental Engineer)

Specializációk
 • Intelligens környezettechnológiák specializáció
  Intelligens, vagy smart környezetipari technológiák mélyebb ismeretével bővítheted széleskörű törzsanyagunkkal megalapozott tudásod. Intelligens megoldásokat fogunk használni nem csak a kommunikációban és a közlekedésben, hanem például a vízgazdálkodásban, a hulladékkezelésben, a közvilágításban, az élelmiszer- és energiaellátásban is. A jövő fejlesztési irányainak megismerése, a korszerű, jövőbe mutató szakismeretek megszerzése létfontosságú lesz, mellyel a te városod is élhető, tiszta és kényelmes hellyé válhat.

 • Nukleáris környezetvédelmi specializáció
  A nukleáris iparhoz kapcsolódó meglévő, illetve potenciális környezeti problémák és veszélyek azonosításával, felmérésével, a környezeti károk megelőzési és csökkentési lehetőségeivel bővítheted tudásodat. Magyarország az atomenergia hosszú távú használata mellett döntött, így évtizedeken át szükség lesz az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi szakemberekre.

 • Megújuló energiák specializáció
  A klímaváltozás elleni küzdelem az emberiség jövőjének legfőbb kihívása. Ennek egyik leginkább kiemelendő módja a megújuló energiák minél szélesebb körben és nagyobb arányban való alkalmazása. A specializáción az épületekben és a településeken használható megújuló energia-technológiákat ismerheted meg. Egységben fogod látni a természeti- és lakókörnyezet, a technológia és az emberi tevékenység egymásra hatását.
Azok jelentkezését várjuk, akik
 • széles érdeklődési körrel rendelkeznek,
 • változatos munkára vágynak,
 • szeretnék átlátni a környezetvédelem és a környezetipar rendszerét,
 • akiknek szívügye bolygónk jövője.

Főbb tantárgyak, ismeretkörök

Környezeti és műszaki áramlástan, műszaki műveletek, technológiák, eljárások, méréstechnika, monitoring, tervező szoftverek, vízgazdálkodás, vízminőség-védelem, víz- és szennyvízkezelés, levegőtisztaság-védelem, földtan- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, energetika, megújuló energiák, iszapszerű hulladákok kezelése és biogáz hasznosítás, közművek, sugárzásvédelem, természet- és tájvédelem, településgazdálkodás és üzemeltetés, település- és iparbiztonság, környezetállapot-értékelés, környezetjog, kárelhárítás, kármentesítés és eljárásai, nukleáris hulladékkezelés, nukleáris monitorig és sugárvédelem.

Elhelyezkedési lehetőségek

Laborvizsgálati cégek (mérések, monitoring, környezeti elemek vizsgálata, kárelhárítás megalapozása). Mérnökirodák (műszaki szaktanácsadás; tervezés, szakértés, környezeti hatástanulmányok készítése, műszaki ellenőrzés). Államháztartási szervek (szakmai döntés-előkészítési munkában való részvétel; szaktanácsadás, döntéshozatal). Közigazgatási, hatósági szervek (ellenőrzés, engedélyezés) Kivitelező cégek (környezetvédelmi beruházások építésének irányítása). Üzemeltető szakcégek (üzemviteli folyamatok végzése, irányítása, szervezése).

Továbbtanulási lehetőségek
 • Környezetmérnöki MSc
 • Vegyészmérnöki MSc
 • Biomérnöki MSc
 • Gazdasági, marketing és menedzsment MSc képzések
 • Számos mérnöki terület szakmérnöki képzése

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

DOLGOSNÉ dr. KOVÁCS Anita
Környezetmérnök Tanszék
Tanszékvezető
+36 72 503 650/23969
kovacs.anita@mik.pte.hu