Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Építőművészet (BA)

6 félév

Nappali – állami ösztöndíjas és önköltséges.

Az építészet eszköz a tárgyi, vizuális környezetünk formálásában. Felelősség, hiszen az építész sajátos módon kommunikál; alkotásainak középpontja maga az ember. A jó építész a művészetek és a mérnöki tudományok között álló szakember, aki jól tudja, milyen felelős magatartást kíván tőle a környezete. Az újkori építésznek a minőségi épített környezet létrehozásához szükséges komplex tudásanyaggal, a kreativitást fejlesztő ismeretekkel kell rendelkeznie. Összefüggéseiben kell látnia az építészet helyét a többi művészeti ágban, illetve a mérnöki tudományokban.

A képzés célja

Az építőművészet alapképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik képzettségük és képességük révén építészstúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, építészeti projektek menedzselésében elsősorban a művészi igényességet igénylő feladatok megoldásában – irányítás mellett – részfeladatokat látnak el. Tervezési jogosultsághoz nem kötött területeken önállóan is tevékenykedhetnek. A képzés célja továbbá, hogy a megszerzett ismeretek alapul szolgáljanak a továbbtanulásra a mesterképzésben, illetve egyéni vagy szervezett továbbképzéseken.

A pécsi képzés különlegessége

A karon folyó képzés nappali formában indul. A kiscsoportos foglalkozások, a műhely jellegű képzés eredményeképpen komplex feladatmegoldási folyamatok alakulnak ki a konzultációkon. A „pécsi” mesterek, a szakma nagy öregei, és nemzetközi diplomával és gyakorlattal rendelkező fiatal oktatók tudása adják a műhely különleges hangulatát és nemzetközi hírnevét.

Az építészet sajátszerűsége abban áll, hogy benne a művészet és a mérnöki tudomány szétválaszthatatlanul összeforr. Képzésünk célja, hogy a fenti axióma szellemében egyszerre közvetítsen művészi és mérnöki tudást hallgatói számára. E tudás megszerzésének és átadásának középpontjában a hallgató és az oktató közötti személyes viszony áll.

Szakmai lehetőségek a hallgatók számára

  • PhD vagy DLA (Breuer Marcell Doktori Iskola)
  • bekapcsolódás tudományos munkákba a szakhoz tartozó kutatóműhelyekben (Energiadesign Műhely)
  • hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő lehetőségek, projektek várják az építészeket. Ilyenek voltak például: Science Building, EKF-projektek, Zsolnay Kulturális Negyed, RATI, Pollack Expo, Világörökség – Látogatóközpont, Malom – Milanói Világkiállítás pavilonjának első díjas terve, 13. Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonja, Visegrád városközpont fejlesztés, B+R kerékpártároló Pécs, Év háza Kővágószőlős, Énlaka Space Poetry Infopoint, Pannon Volán ügyfélcentrum és pénztár belsőépítészete, Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs.
  • külföldi ösztöndíjak, tanulmányi ösztöndíjak, külföldi szakmai gyakorlat (Erasmus, Erasmus Job)
  • Erasmus külföldi tanulmányi ösztöndíj (Ausztria – Graz | Dánia – Risskov | Franciaország – Grenobl, Tours | Németország – Braunschweig, Dortmund, Würzburg, München | Olaszország – Cagliari, Venezia | Spanyolország – Burgos, Valencia)
  • idegen nyelvű képzések – szakmai tárgyak idegen nyelven (Műszaki Szaknyelvi Lektorátus)
  • hazai és nemzetközi workshopok, konferenciák – Mandulavirágzás, International PhD & DLA Symposium, Építészet és Kontextus; szakmai tanulmányutak
  • tehetséggondozás – Tudományos Diákköri Konferencia (TDK), Juhász Jenő Szakkollégium (JJSZ), b2 Innovációs Hallgatói Csoport (b2)

A szakképzettség megnevezése az oklevélben

Építőművész (Architectural Designer)

Továbblépés mesterképzésre

Építőművész MA

Azok jelentkezését várjuk, akik

Érdeklődnek napjaink építészeti kultúrája iránt, szeretnek és tudnak csoportban dolgozni, manuális képességeik, rajztudásuk megfelelő a szakma gyakorlásához, kreatívak, arányérzékkel, térlátással, színérzékkel rendelkeznek, kommunikatívak, fogékonyak a design és a vizuális művészetek különféle területeinek elméleti-gyakorlati problémáira.

Főbb tantárgyak, ismeretkörök

Művészeti rajz, színtan, formatan, mintázás, ábrázoló geometria, építészeti tervezés, belsőépítészeti tervezés, statika, épületszerkezettan, művészettörténeti és társadalomtudományi ismeretek, kreatív és elméleti stúdiumok, diplomatervezés.

Az építőművész képes

Egy tervező teamben munkatársként részt venni a tervezési munka minden fázisában, a beépítési tervtől az épülettervezésen át a belsőépítészeti részletekig, kiemelt grafikai munkák elvégzésére a tervezési feladatok prezentációjához, nagyobb léptékű munkák egyes belső tereinek önálló belsőépítészeti feldolgozására, engedélyhez nem kötött kisebb volumenű környezetalakítási munkák önálló megtervezésére.

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban kérdésed van

Építész Szakmai Intézet

Dr. HEIDECKER Adél
Vizuális Ismeretek Tanszék
operatív szakfelelős
heidecker@mik.pte.hu

Kapcsolódó tartalmak