Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Mérnöknők

’WOMEN IN ENGINEERING IS THE NEW NORMAL’

Háttér, előzmények

Az informatikai és mérnöki területen jóval elmarad a női részvétel mértéke a férfiakétól. Jelentős probléma és az üzleti életben jelen lévő jelenséghez hasonlóan a tudományos területen is megfigyelhető az a jelenség, hogy a hierarchián felfelé haladva egyre erősebben jelenik meg a férfi dominancia, arányaiban jóval kevesebb nő jut el az üzleti és tudományos pálya magasabb fokaira. A probléma megoldását komplexen kell kezelni, hogy a társadalmi, üzleti, tudományos élet üvegplafonját minél több nő tudja áttörni. A társadalmi elvárásokkal összhangban a Pécsi Tudományegyetem célja a női hallgatók számának emelése a matematikai, természettudományos, műszaki, és informatikai területeken. A két érintett kar (természettudományi és műszaki informatikai) így a korosztályos és nembeli sajátosságok szem előtt tartásával átfogó programcsomag megvalósítását tervezi a női hallgatók számának, arányának növelése érdekében.

A marketing program célja: a női hallgatók számának, arányának növelése a STEM képzési területen, továbbá az egyetemre már bekerült női hallgatók támogatása.

Munkamódszer: partnerség egyetemen belül marketing és mérnöki szakmák, egyetemek között , valamint egyetemek és professzionális marketing ügynökség között.

Az eredményhez vezető stratégia kulcsa: megmutatni, hogy egy nő számára is természetes, ha mérnök, és a mérnöki szakmában természetes, ha a specialista nő.

Fő üzenet: ’women in engineering is the new normal’


A marketing program eredményei:

  • gondolkodás elindítása a mérnöknő létről, a mérnöki pályaválasztásról
  • a kar országos láthatóságának emelése a szakmai eredményeket is megmutatóan
  • bent lévő hallgatók mozgósítása, bekapcsolása a folyamatokba
  • a továbbiakban is használható eszközrendszer létrejötte (a beiskolázásban, a népszerűsítésében)

Eszközök:

mentorprogram

ösztöndíj - hallgatói nagyköveti ösztöndíjprogram elindítása (hallgatók felkészítése a szakmájuk és a kar képviseletére)

primer kutatás - fókuszcsoportos vizsgálat: insightok feltárása a PR kampányhoz, a teljes programhoz a problémák és forrásaik meghatározása, sztereotípiák és áttörési lehetőségek kiderítése átütő országos PR kampány: példaértékű mérnöknő pályaívek bemutatása, feldolgozása -együttműködés országos médiával, kisfilmek készítése: Legyél jelen velünk a mérnöki pályán /Be present in the fields of Engineering

https://www.youtube.com/watch?v=sVBAGI0ppy4&list=PLoimfvoFTwWarWC1OIEtLR3rASs065fpa

folyamatos kommunikációs jelenlét: www.mernoknok.hu blogoldallá fejlesztése (hallgatói nagykövetek bevonásával, oktatási projektek eredményeinek bemutatásával) mérnöknőnek lenni – mérnöknővé válni: poster – fotó – video pályázat (www.mernoknok.hu;  https://mik.pte.hu/mernoknonek-lenni-mernoknove-valni-palyazat)

A program koncepcióját kidolgozta és szakmai megvalósítását koordinálta, szervezte:

dr. Szabó Éva egyetemi docens, okl. építészmérnök

dr. Mészáros Bernadett egyetemi adjunktus, okl. közgazdász

Külső szakértő, tanácsadó: prof. dr. Törőcsik Mária közgazdász, egyetemi tanár

A program az az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt keretében valósult meg.


"Nem csak tudást, hanem hivatást kapnak a leendők mérnöknők a PTE MIK-en Finiséhez ért a nők mérnöklétét népszerűsítő program"

Nem csak tudást, hanem hivatást kapnak a leendők mérnöknők a PTE MIK-en Finiséhez ért a nők mérnöklétét népszerűsítő program

„A mérnöki szakokban a stabilitás és a kreativitás mellett az szerethető a legjobban, hogy egy alkotó közösség tagja lehetek, mérnöknek lenni izgalmas és egy hiányszakmát is képviselhetek” – foglalta össze a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán (PTE MIK) a leendő mérnöknők körében végzett vizsgálat egyik résztvevője.

100 éve, hogy az első mérnöknő diplomát kaphatott, azóta pedig a nők vezető pozíciót is betöltenek ezen a pályán, és ugyan egyre több mérnöknővel találkozhatunk, mégsincsenek minden műszaki területen hangsúlyosan jelen e nem képviselői. A különbségek szakterületenként mutatkoznak meg, míg a belsőépítészet, az építészet területén több a nő, időnként meg is haladja a férfiak arányát, addig a markáns mérnöki (gépész, villamos-, építőmérnök), illetve a mérnökinformatika szakokon ez a mérték igen csekély. A társadalmi elvárásokkal összhangban a Pécsi Tudományegyetem is célként határozta meg a női hallgatók számának emelését a matematikai, a természettudományos, a műszaki és informatikai területeken. Ezért a Műszaki és Informatikai Kar komplex programot valósít meg a női hallgatók számának, arányának növelése érdekében.

Az idén év elején zárult marketingprogram mára már konkrét, érezhető eredményeket is hozott, egyúttal a továbbiakban is használható eszközrendszert adott a karnak. A PTE informatikai és mérnöki képzésein jóval elmarad a nők jelenlétének mértéke a férfiakétól: 2017-ben 25%-os volt a női hallgatók aránya a Műszaki és Informatikai Karon, 2020-ban pedig 29%-os. Jelentős probléma és az üzleti életben tapasztaltakhoz hasonlóan a tudományos területen is megfigyelhető az a jelenség, hogy a hierarchián felfelé haladva egyre erősebb a férfiak dominanciája, arányaiban jóval kevesebb nő jut el az üzleti és a tudományos pálya magasabb fokaira. A helyzet megoldását komplexen kell kezelni, hogy a társadalmi, üzleti, tudományos élet üvegplafonját minél több nő tudja áttörni.

Az országos kampány fő üzenete a „Woman in engineering is the new normal”, illetve a „Legyél jelen velünk a műszaki pályán!” volt. E témák ötletét az a felismerés adta, hogy azok számára, akik már bekerültek az egyetemre, természetes, hogy nőként vannak jelen a mérnöki pályákon és nem éreznek megkülönböztetést a nemük miatt, míg a középiskolások körében igen erősek a fékek, a kétségek, hogy képesek-e elindulni ezen az úton, alkalmasak-e a pályára. Ehhez a társadalom megosztottsága is hozzájárul, bár egyrészt eltűntek a régi előítéletek, másrészt időnként a legváratlanabb helyzetekben is képesek felbukkani annak morzsái.

Az igények és problémák, az előítéletek felmérését, a tananyagok, projektek átvilágítását, illetve egy jól felépített mentor- és ösztöndíjprogramot egészítette ki a marketingkommunikációs program. A „teste szabást” nagymértékben segítette az a körülmény, hogy megvalósításába a külsős profi ügynökségek mellett a karon dolgozó oktatók és hallgatók is aktívan bekapcsolódtak. A szakmai programokat fókuszcsoportos kutatással alapozták meg, ennek célja a mélyebb rétegekbe ásás, valamint a megfogalmazott kérdésekre és problémafelvetésekre a hiteles válaszok megtalálása volt. Arra is ügyeltek, hogy a program ne a „karon kívül” valósuljon meg, hanem annak a működésébe, a hétköznapjaiba ágyazva. E gondolkodás velejárója volt számos saját kutatás, valamint a laborokban, az eredeti helyszíneken történő forgatás, amelyekbe mint amatőr színészeket a saját hallgatókat vonták be.

Jelentős országos sajtóvisszhangot (pl. a kari imázsfilm 170 ezer fölötti letöltést ért el) váltott ki a mérnöknőket bemutató PR-kampány, amely a műszaki pályán dolgozó nők presztízsének növelésére fókuszált. Az országosan kiemelt női és közéleti sajtótermékekben, valamint az üzleti szakmai lapokban többek között arról jelentek meg cikkek, hogy milyen tapasztalatok, előnyök és hátrányok érik a nőket egy férfiak által domináns területen. Félszázhoz közeli pályamunka érkezett a „Mérnöknőnek lenni, mérnöknővé válni” fotó-, videó- és poszterpályázatra, amely azt helyezte középpontba, hogy miként lehet vonzó, érdekes, a nőknek is önmegvalósítást jelentő folyamat a mérnöknek tanulás, a mérnökké válás, mit jelent ma nőként mérnöknek lenni. A felhívásra több pályaművel külföldi hallgatók és férfiak is jelentkeztek.

A több turnusban több mint félszáz hallgatót megmozgató hallgatói nagykövet programban a karon tanuló fiatalok felkészültségüknek, affinitásuknak megfelelő területeken (fotó, videó, cikk, riport, rendezvényi szervező feladatok) támogatták a kari beiskolázási és marketingmunkát, jelenleg pedig cikkeket, podcastokat készítenek a mérnökléttel, az egyetemi mindennapokkal kapcsolatban. A program hatására elindult egyfajta gondolkodás, vita a mérnöki pályáról, a női szerepekről, a gátakról, az ösztönzőerőkről. A www.mernoknok.hu blogoldal ugyan nevében őrzi az eredeti marketingprogram nevét, ugyanakkor tartalmában már szélesebbre fókuszál, a mérnöki pálya hétköznapjairól, a diákéletből mutat képeket. A kar hallgatói az oldalt és a témát is a magukénak érzik, így hétről hétre frissülő gazdag tartalommal töltik fel.