Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

V-Educa2

2018 decemberben fejeződik be a V-Educa2 Horvát- Magyar Interreg projekt, amiben horvát és magyar részről egyaránt egy-egy energia ügynökség és egy-egy felsőoktatási intézmény vesz részt. A projekt célja, hogy ráirányítsa az egyetemi műszaki képzésben részt vevő hallgatók figyelmét a Közel Nulla Energia (KNE) épület jelentőségére, megismertesse velük a követelményrendszert és bizonyos gyakorlatot is szerezzenek a tervezéshez. Különös jelentőséget ad a projektnek az a tény, hogy 2018-tól minden új vagy felújított középületnek, 2020 után pedig minden új vagy felújított középületnek meg kell felelnie a KNE követelményrendszernek.   

Előzménye, a V-Educa 2015-ben már foglalkozott a KNE követelményekkel, de akkor még nem jelent meg az épületenergetikai rendelet, ami meghatározza a KNE követelményrendszert, csak előtanulmányok voltak. Egy kézikönyv és egy oktatási anyag készült, amihez a szakmai tudást szintén a PTE-MIK tanárai adták. A V-Educa2 projekt kezdetekor már hatályban van a KNE követelményrendszer, sőt tapasztalatok is vannak az alkalmazásával kapcsolatban. A V-Educa2 ezen felül sokkal szélesebb spektrumot ölel fel. A tanulmányokon kívül van épületlátogatás, nyári egyetem, és tervezési gyakorlat is.

Az alapvetően oktatási jellegű, de kutatást is tartalmazó projekt fő szakmai elemei:

  • Az energia-hatékony építés helyzete a horvát-magyar határ menti régiókban, tanulmány 
  • Esettanulmányok, a régióban a legjobb energia-hatékony épületek bemutatása.
  • A Közel Nulla Energia (KNE) épület követelményrendszerével, megoldási módokkal foglalkozó nyári egyetemi kurzus tematikájának kidolgozása
  • Nyári egyetem egy hét Magyarországon, egy hét Horvátországban 10 magyar és 10 horvát egyetemi hallgató részvételével angol nyelven.
  • Tanulmányutak Horvátországban és Magyarországon a határ menti régióban.  
  • Tervezési gyakorlat, aminek keretében a hallgatók megterveznek egy, a KNE követelményrendszernek megfelelő középületet. 
  • Útmutató kézikönyv írása a költséghatékony KNE épületek tervezéséhez

A PTE-MIK részéről a szakmai vezető Dr. Fülöp László professzor emeritus (épületenergetika, rendeleti háttér és megújuló energiák), közreműködők Dr. Baranyai Bálint építész (épületenergetikai szimuláció), Prof. Dr. Kistelegdi István építész (KNE épületek építészeti vonatkozásai), Cakó Balázs épületgépész (KNE épületek épületgépészeti vonatkozásai), Dr. Elmer György villamosmérnök (KNE épület rendszereinek szabályozási-vezérlési vonatkozásai és napelemek), Dr. Füredi Balázs építész (KNE épületek épület-kivitelezési vonatkozásai), Dr. Háber István informatikus (áramlástani modellezés és szimuláció), Zagorácz Mark építész, Etlinger József építész és Rák Olivér építész (BIM Building Information Management) 
A projekt szakmai vezetője, Dr. Fülöp László nem csak a magyarországi, hanem a horvátországi nyári egyetemi képzésen is tartott előadásokat különböző kapcsolódó témákban, mint például passzív szolár építészet, épületfizika, hőhidak számítógépes modellezése. A résztvevőknek bemutatták Dr. Kisteledi István díjnyertes lakóházát, ami teljesen nulla energia ház, sőt pluszenergia, ami alatt azt kell érteni, hogy a felszerelt napelemekkel több energiát termel, mint amennyit elfogyaszt. A többletet háztartási gépek és az elektromos autó töltésére lehet fordítani.
A hallgatók és a horvátországi partnerek szempontjából kiemelkedően hasznosak voltak az energetikai és áramlástani számítógépes szimuláció bemutatók és az egész napos, részletes oktatás BIM témában. 
Szintén kiemelkedően hasznosak voltak a mérési bemutatók, mint például az épületek légtömörségének és természetes szellőzésének mérése. (Dr. Fülöp László és Cakó Balázs)

A projekt alapján publikáció is készült:

DESIGNING THE INTERDISCIPLINARY CURRICULUM FOR NZEB
Dunja Srpak1, Emilija Tomičić2, György Elmer3
1 University North (CROATIA)
2 Graditeljska škola Čakovec (CROATIA)
3 University of Pécs (HUNGARY)

További Információ


Kapcsolódó tartalmak