Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, azaz a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 17. §-a alapján a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (a továbbiakban: Kar) pályázatot ír ki a 2024/2025-ös tanévre a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

Beadási határidő: 2024. június 26!

Beadás helye: a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában

 

A jelen pályázati kiírás alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, illetve költségtérítéses vagy önköltséges, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A 2024/2025. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján havonta 40.000,- Ft.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Pályázni az előírt, a Neptun tanulmányi rendszerben található PÁLYÁZATI ŰRLAP kitöltésével lehet. A kitöltött pályázati űrlapot a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontjában lehet benyújtani.

A pályázónak a pályázati űrlaphoz PDF formátumban csatolnia kell minden olyan dokumentumot, amely dokumentumok az általa a pályázati űrlapján jelölt tevékenységeket, eredményeket, nyelvvizsgákat igazolják.

Amennyiben a pályázó valamely általa jelölt tevékenységet, eredményt, nyelvvizsgát dokumentummal nem igazol, adott tevékenységért, eredményért, nyelvvizsgáért nem kaphat pontot. Második és további középfokú (B2) nyelvvizsga esetén az első középfokú (B2) nyelvvizsgát is dokumentummal kell igazolni.

A pályázó azon eredményei, amelyeket korábbi évek nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatai esetében a Pécsi Tudományegyetem már figyelembe vett, nem vehetők figyelembe jelen nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat esetében.


A pályázatok elbírálásakor figyelembe veendő szempontok és az adható pontszámok:


Tanulmányi eredmény:

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülhet az a pályázó, akinek az esetében az utolsó két lezárt aktív félév súlyozott tanulmányi átlagának átlaga kisebb, mint 4,00.

A tanulmányi eredményre kapott pontszám = az utolsó két lezárt aktív félév súlyozott tanulmányi átlagának átlaga × 100.


Idegennyelv ismeret:

    - első középfokú (B2) nyelvvizsgáért nem jár pont

    - második és további középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga: nyelvvizsgánként 8 pont

    - második és további középfokú (B2), szóbeli nyelvvizsga: nyelvvizsgánként 4 pont

    - második és további középfokú (B2), írásbeli nyelvvizsga: nyelvvizsgánként 4 pont

    - első és további felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga: nyelvvizsgánként 15 pont

    - első és további felsőfokú (C1), szóbeli nyelvvizsga: nyelvvizsgánként 7,5 pont

    - első és további felsőfokú (C1), írásbeli nyelvvizsga: nyelvvizsgánként 7,5 pont

Szakmai tevékenység:

    - OTDK / OMDK I., II., III. helyezés: 40 pont/helyezés

    - OTDK / OMDK különdíj: 40 pont/különdíj

    - OTDK / OMDK részvétel: 30 pont/részvétel

    - TDK / TMDK pályázatokon I., II., III. helyezés: 20 pont/helyezés

    - TDK / TMDK pályázatokon részvétel: 10 pont/részvétel

    - Hazai vagy nemzetközi publikáció szakfolyóiratban: 10 pont/publikáció

    - Publikációk, előadások, workshop-ok: 10 pont/részvétel, illetve publikáció

    - Pályamunkák, dolgozatok: 10 pont/pályamunka, illetve dolgozat

    - Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek: 10 pont/részvétel

    - Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység: 10 pont/tevékenység

    - Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység: 10 pont/tevékenység

A szakmai tevékenységre tekintettel elérhető maximális pontszám 100 pont.


Közéleti, sport- és egyéb tevékenység

Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.): 10 pont/tevékenység

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység: 10 pont/tevékenység

Aktív, eredményes, illetve kiemelkedő sporttevékenység: 10 pont/tevékenység

A közéleti, sport- és egyéb tevékenységre tekintettel elérhető maximális pontszám a szakmai tevékenységre kapott pontszám 10 %-a.


Elbírálás:

A határidőre beérkezett pályázatokat fenti szempontrendszer alapján a Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága értékeli, megállapítja a pályázók által elért pontszámot és az alapján rangsort állít fel a pályázók között.


                                                                                                                                Az elbírálás határideje: 2024. július 3.

                                                                                                        A kari honlapon NEPTUN-kóddal teszi közzé a kari rangsort a Kar.


Fellebbezés:

Fellebbezési kérelem nyújtható be a Kar dékánjának címezve a kukai.annamaria@mik.pte.hu e-mail címen.


                                                                                                                                A fellebbezés határideje: 2024. július 10.


A fellebbezési határidő elmulasztása esetén további fellebbezésnek nincs helye. A fellebbezéseket a Kar dékánja elbírálja, a döntésről értesíti a hallgatót és a Kar Pályázati és Ösztöndíj Bizottságát. Ekkor válik véglegessé a pályázók között felállított kari rangsor. A kari felterjesztés határideje a Hallgatói Szolgáltatási Központ részére: 2024. július 19.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről a felsőoktatásért felelős miniszter dönt.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatókat a Kar dékánja a 2024/2025. tanév őszi félévében értesíti a felsőoktatásért felelős miniszter döntésének megfelelően.

Kérünk minden pályázót, hogy a határidők miatt a vizsga eredményeiket véglegesítsék minél előbb, és kérjék a félév lezárását a Tanulmányi Csoporttól!

Pécs, 2023.05.23.                                                                                                  

                                                                                                            Pécsi Tudományegyetem
                                                                                                         Műszaki és Informatikai Kar
                                                                                                      Pályázati és Ösztöndíj Bizottság

Kapcsolódó tartalmak