Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Autonóm technológiák és Drón kutatócsoport

 
A kutatócsoport neve:
Autonóm technológiák és Drón kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Informatika és Villamos Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Várady Géza PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Sári Zoltán PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Schiffer Ádám PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Gerzson Miklós tud. Kandidátusa
egyetemi docens Műszaki Informatika
Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Tukora Balázs PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Ercsey Zsolt PhD egyetemi docens Rendszer és Szoftvertechnológia
Gyurák Gábor mesteroktató Rendszer és Szoftvertechnológia
Storcz Tamás PhD egyetemi tanársegéd Rendszer és Szoftvertechnológia
Müller Péter egyetemi tanársegéd Műszaki Informatika
Malkó Tibor tanszéki mérnök Automatizálási Tanszék
Kisander Zsolt tanársegéd Automatizálási Tanszék
A kutatócsoport kutatási területe
A kutatócsoport az autonóm drónokhoz és robotokhoz köthető okos megoldások fejlesztésével foglalkozik. Egyik fő cél az autonóm drón mint platform fejlesztése, melyre feladat specifikus mérőrendszert és módszereket lehet tervezni és felépíteni. A drónokhoz, mint platformhoz köthető feladatok többek között a kommunikáció, adattovábbítás, távoli adatkapcsolat és vezérlés megoldása, onboard és offboard rendszerek kialakítása.

A kutatócsoport további területe a Jel- és képfeldolgozás, rendszermodellezés és szimuláció témakörhöz kapcsolódik. Itt a munka a modern jelfeldolgozási módszerek, rendszermodellezési és szimulációs eljárások, valamint ezek innovatív alkalmazásainak kutatása, fejlesztése. Számos, szerteágazó kutatási területen használható ez. Többek között a napjaninkban egyre nagyobb teret hódító mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épülő modern módszerek erősen támaszkodnak az inputként jelentkező jelek (egy, ill. több dimenziós) feldolgozására és elemzésére. A jeleket és rendszereket reprezentáló adekvát modellek identifikációja, létrehozása is ezen alapul. A mesterséges látás terület a látás – gépi látás témakörhöz kapcsolódó kutatásokkal foglalkozik. Ide tartozik a vizuális tér paramétereinek emberi érzékelését jellemző értékek számítása, származtatása, mint szín, fényerő, stb.., de a tér gépi érzékelése is, amely adott esetben nem emberi érzékelésen alapul (pl. ultrahangos felmérés).

Az Autonóm és Drón munkacsoport legújabb kutatási munkáiban a kollaboratív robotok felhasználási területeire is fókuszál: a robotok adottságainak megfelelő munkafolyamatok, rendszerek kialakításával foglalkozik, olyan technológiák bevonásával, mint a kiterjesztett valóság alapú vizualizáció, illetve távmanipuláció.
A kutatócsoport kutatási célja
A kutatócsoport számos, régóta stabilan működő munkacsoport egyesülésével jött létre. Egyik fő hosszútávú célja a dél-dunántúli régió alkalmazott műszaki informatikához tartozó tudományterületek intenzív művelése és propagálása. A kutatócsoport számos szervezettel (Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Pécsi Akadémiai Bizottság) illetve PTE-n belül működő intézettel és kutatócsoporttal működik együtt és interdiszciplináris kutatásokat végez.

Rövidtávú célja a további pályázatokkal a kutatócsoport fenttartása és eszközeinek biztosítása. Emellett kiemelt szempont a regionális ipari partnerek integrálása kutatási projektjeinkbe, illetve a már futó projektjeinkhez kapcsolódó innovatív megoldásaink népszerűsítése. Tudományos aktivitásban cél további Q1, Q2-es cikkek rendszeres publikálása rangos nemzetközi folyóiratokban illetve az utánpótlás nevelés.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf


2020 - 2023 MTMT adatok

Dr. Várady Géza
Dr. Sári Zoltán
Dr. Schiffer Ádám
Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó
Dr. Tukora Balázs
Dr. Ercsey Zsolt
Gyurák Gábor
Storcz Tamás
Müller Péter
Kisander Zsolt