Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Autonóm technológiák és Drón kutatócsoport

 
A kutatócsoport neve:
Autonóm technológiák és Drón kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Informatika és Villamos Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Várady Géza PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Sári Zoltán PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Schiffer Ádám PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Gerzson Miklós PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Tukora Balázs PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Ercsey Zsolt PhD egyetemi docens Rendszer és Szoftvertechnológia
Gyurák Gábor egyetemi tanársegéd Rendszer és Szoftvertechnológia
Storcz Tamás egyetemi tanársegéd Rendszer és Szoftvertechnológia
Müller Péter egyetemi tanársegéd Műszaki Informatika
Malkó Tibor tanszéki mérnök Automatizálási Tanszék
Kisander Zsolt tanársegéd Automatizálási Tanszék
A kutatócsoport kutatási területe
A kutatócsoport az autonóm drónokhoz és robotokhoz köthető okos megoldások fejlesztésével foglalkozik. Egyik fő cél az autonóm drón mint platform fejlesztése, melyre feladat specifikus mérőrendszert és módszereket lehet tervezni és felépíteni. A drónokhoz, mint platformhoz köthető feladatok többek között a kommunikáció, adattovábbítás, távoli adatkapcsolat és vezérlés megoldása, onboard és offboard rendszerek kialakítása.

A kutatócsoport további területe a Jel- és képfeldolgozás, rendszermodellezés és szimuláció témakörhöz kapcsolódik. Itt a munka a modern jelfeldolgozási módszerek, rendszermodellezési és szimulációs eljárások, valamint ezek innovatív alkalmazásainak kutatása, fejlesztése. Számos, szerteágazó kutatási területen használható ez. Többek között a napjaninkban egyre nagyobb teret hódító mesterséges intelligenciára és a gépi tanulásra épülő modern módszerek erősen támaszkodnak az inputként jelentkező jelek (egy, ill. több dimenziós) feldolgozására és elemzésére. A jeleket és rendszereket reprezentáló adekvát modellek identifikációja, létrehozása is ezen alapul. A mesterséges látás terület a látás – gépi látás témakörhöz kapcsolódó kutatásokkal foglalkozik. Ide tartozik a vizuális tér paramétereinek emberi érzékelését jellemző értékek számítása, származtatása, mint szín, fényerő, stb.., de a tér gépi érzékelése is, amely adott esetben nem emberi érzékelésen alapul (pl. ultrahangos felmérés).

Az Autonóm és Drón munkacsoport legújabb kutatási munkáiban a kollaboratív robotok felhasználási területeire is fókuszál: a robotok adottságainak megfelelő munkafolyamatok, rendszerek kialakításával foglalkozik, olyan technológiák bevonásával, mint a kiterjesztett valóság alapú vizualizáció, illetve távmanipuláció.
A kutatócsoport kutatási célja
A kutatócsoport számos, régóta stabilan működő munkacsoport egyesülésével jött létre. Egyik fő hosszútávú célja a dél-dunántúli régió alkalmazott műszaki informatikához tartozó tudományterületek intenzív művelése és propagálása. A kutatócsoport számos szervezettel (Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Pécsi Akadémiai Bizottság) illetve PTE-n belül működő intézettel és kutatócsoporttal működik együtt és interdiszciplináris kutatásokat végez.

Rövidtávú célja a további pályázatokkal a kutatócsoport fenttartása és eszközeinek biztosítása. Emellett kiemelt szempont a regionális ipari partnerek integrálása kutatási projektjeinkbe, illetve a már futó projektjeinkhez kapcsolódó innovatív megoldásaink népszerűsítése. Tudományos aktivitásban cél további Q1, Q2-es cikkek rendszeres publikálása rangos nemzetközi folyóiratokban illetve az utánpótlás nevelés.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf

Magyar Nyelvű Tevékenységek
Idézhető absztrakt
Várady, Géza Képi adatok színhelyes információ kinyerése könnyű videóeszközökkel (2018) PTE ÚNKP Konferencia, 2018. május 23-24., Pécs, PTE TTK C/V/I, tudományos előadás
Konferencia előadás (nem idézhető)
Várady, Géza Drónos kutatások a MIK-en (2020) Pollack Expo 2020.02.27-28, Informatikai szakmai előadások

Kollaboratív robotok az egészséges öregedésért (2018) Art of Ageing Conference and Festival - 1st International Transdisciplinary Conference at the University of Pécs in the period 3-7 October 2018, Pécs, Hungary

Képi adatok színhelyes információ kinyerése könnyű videóeszközökkel (2018) PTE ÚNKP Konferencia, 2018. május 23-24., Pécs, PTE TTK C/V/I, tudományos előadás

Robotok és Szoftverek - a fejlődés dinamikája (2018) Előadás, Harmadik Déldunántúli Humán Konferencia, Pécs, Pécsi Kereskedelmi Központ, 2018.05.04

Várady, Géza Kollaboratív robotok az egészséges öregedésért (2018) Art of Ageing Conference and Festival - 1st International Transdisciplinary Conference at the University of Pécs in the period 3-7 October 2018, Pécs, Hungary

Várady, Géza Robotok és Szoftverek - a fejlődés dinamikája (2018) Előadás, Harmadik Déldunántúli Humán Konferencia, Pécs, Pécsi Kereskedelmi Központ, 2018.05.04

Idegen nyelvű Tevékenységek
Q2 Cikk
Modeling and Adaptive Hybrid Fuzzy Control of a Nonlinear Rotor System TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 28 : 1 pp. 1-6. , 6 p. (2021)

P, Guise ; C A, Grattoni ; S L, Allshorn ; Q J, Fisher ; A, Schiffer Stress Sensitivity of Mercury-Injection Measurements PETROPHYSICS 59 : 1 pp. 25-34. , 12 p. (2018) WoS Scopus Teljes dokumentum Egyéb URL Közlemény:3335868 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 4

Tamás Storcz, Géza Várady, Zsolt Ercsey: Identification of Shadowed Areas to Improve Ragweed Leaf Segmentation. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE August 2021. : Vol. 28/No. 4 Paper: TV-20190604092100 (2021)

Zsolt Ercsey, Albert Nagy, József Tick, Zoltán Kovács: Bus Transport Process Networks with Arbitrary Launching Times. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA. Vol. 18, No. 4, pp. 125-141, 2021.
Q3 Cikk
Várady, Géza: Color information correction of images using lightweight camera systems POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 14 : 1 pp. 3-14. , 12 p. (2019) DOI REAL Scopus
Idézhető absztrakt
MÜLLER, P.;SCHIFFER, Á;. SÁRI, Z; TUKORA, B. ; JANCSKÁRNÉ ANWEILER;VÁRADY, G Alternative methods for controlling drones In: anon, anon (szerk.) 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : Architectural, Engineering and Information Sciences(2019) p. 152 Paper: 101Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos

VÁRADY, G. ; MÜLLER, P. ; SCHIFFER, Á. ; SÁRI, Z. ; TUKORA, B. ; JANCSKÁRNÉ ANWEILER, I.Image parameters of drone camerasIn: anon, anon (szerk.) 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : Architectural, Engineering and Information Sciences(2019) p. 105 Paper: 105Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény)/Tudományos[31011897] [Nyilvános]

Takács, S. ; Sári, Z. ; Jancskárné, Anweiler I. ; Várady, G. ; Schiffer, Á. ; Tukora, B. ; Müller, P. Design and implementation of a machine-learning based image classification system In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : Architectural, Engineering and Information Sciences Pécs, Magyarország : Pollack Press, (2019) p. 103 Paper: 103

Géza, Várady LED based colour correction of camera images (2018) Konferencia előadás, https://2018.lecv.hu/, XVII. Lux et Colour Vesprimiensis - in memoriam prof. Janos Schanda, Veszprém, Hungary, 2018.10.10-11.

Jancskár, Ildikó ; Schiffer, Ádám ; Sari, Zoltán** ; Várady, Géza** ; Müller, Péter AUTONOMOUS TARGET TRACKING WITH AR.DRONE In: Car, Zlatan; Kudláček, Jan (szerk.) International Conference on Innovative Technologies : In-Tech 2018 : Proceedings Rijeka, Horvátország : University of Rijeka, Faculty of Engineering, (2018) pp. 137-140. , 4 p.

Tamás, Storcz ; Zsolt, Ercsey ; Géza, Várady Optical depth estimation for object recognition and navigation (2018) Konferencia előadás, http://conference.pte3d.hu/engineering/, 4th International Interdisciplinary 3D Conference 2018-10-05 [Pécs, Magyarország]

Sebők Bence, Várady Géza Colour correction of Images, improving colour accuracy In: Prisztóka, Gyöngyvér; Kertai, Bendegúz (szerk.) Absztrakt kötet Pécs, Magyarország : Szentágothai János Szakkollégiumi Egyesület (2021) p. 66 Tudományos