Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Smart City Technologies kutatócsoport

 

A kutatócsoport neve:
Smart City Technologies
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Kiss Tibor PhD tudományos főmunkatárs Környezetmérnök
A kutatócsoport állandó tagjai
Baczur Roland
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Leitol Csaba PhD tudományos munkatárs Környezetmérnök
Dolgosné Dr. Kovács Anita PhD egyetemi docens Környezetmérnök
Dr. Dittrich Ernő PhD adjunktus Környezetmérnök
Dr. Sári Zoltán PhD egyetemi docens Műszaki Informatika Tanszék
Dr. Klincsik Mihály PhD főiskolai tanár Műszaki Informatika Tanszék
Vizvári Zoltán Ákos tudományos segédmunkatárs Környezetmérnök
Somfai Dávid Márton tudományos segédmunkatárs Környezetmérnök
Vér Csaba tudományos segédmunkatárs DH, Környezetmérnök
Varga Zsolt tanszéki mérnök Környezetmérnök
Pataki Tamás tanszéki mérnök Környezetmérnök
Győrfi Alexandra Dél-Kom Kft., Környezetmérnök
Dr. Girán János ÁOK, Környezetmérnök
Márovics Gergely ÁOK, Környezetmérnök
Czakóné Dr. Vér Klára PhD nyugd., Környezetmérnök
Máthé Kálmán nyugd., Környezetmérnök
KTK, Környezetmérnök
A kutatócsoport kutatási területe
+ Intelligens településüzemeltetési megoldások;
+ Másodlagos tüzelőnyagok / energiahordozók előállítása települési szilárd hulladékból és szennyvíziszapból;
+ Másodnyersanyagok előállítása települési, termelési és építőipari szilárd hulladékból;
+ Termelési és hulladékkezelési folyamatok életciklus elemzése;
+ Komplex impedancia mérésén alapuló roncsolásmentes anyagvizsgálatok tomográfiás és spektroszkópiai módszerekkel: (magfúrással kivett kőzetminták, hegesztési varratok, heterogén öszetételű lerakók, talajszennyezés, stb. vizsgálata);
+ Települési szilárd hulladék gyűjtési logisztikája és kezelése;
+ Szerves bomló hulladékok kofermentációs technológia fejlesztése;
+ Városi környezet egészséghatásai, biológiai monitoring.
A kutatócsoport kutatási célja
Csoportunk a ""smart city – resilient city"" megvalósítására fókuszál: a külső változásokra gyorsan reagálni képes, rugalmas rendszerek kidolgozása a fő csapásirány, többek közt az éghajlatváltozás miatt egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező rendkívüli/kritikus helyzetek kezelése és a kártétel megelőzése/minimalizálása érdekében. A kidolgozott megoldások közös jellemzője, hogy környezeti (energetikai, emissziós, stb.) szempontból fenntartható és megfizethető, smart technológiákat alkalmaz.

A környezetipari innováció konkrét értékesíthető know how előállítását és igen széles körű mérési szolgáltatás nyújtását (analitikai, anyagtani, biodegradációs, elektromágneses mérések stb.) vetíti előre, mely kiegészülhet magas hozzáadott értéket képviselő termékek gyártásával is a későbbi TIP projekt keretében. Kutatásaink során erőforrás-hatékony módszereket fejlesztünk azért, hogy hosszú távon egészséges életteret biztosíthassunk a jelen és jövő generációinak is.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf

Magyar Nyelvű Tevékenységek
Q3 Cikk
Varjú Viktor,Farkas Orsolya,Farkas Jenő Zsolt,Vér CsabaAz egyéni munkacélú személygépkocsi-közlekedés COVID-19 járvány következtében történő változásának néhány környezeti aspektusa BudapestenTÉR ÉS TÁRSADALOM 34 : 2 pp. 183-188. , 6 p. (2020)

Varjú Viktor,Farkas Orsolya,Farkas Jenő Zsolt,Vér CsabaKözlekedési emisszió változásának néhány aspektusa a COVID-19 járvány következtében , 5 p. (2020)Pécs, MTA KRTK RKI

Kiss Tibor, Vér CsabaA városüzemeltetés közegészségügyi összefüggéseiIn: Girán, János (szerk.) A városi környezet egészséghatásai Pécs, Magyarország : Genomika a rákprevencióért Alapítvány (2019) pp. 103-121. , 19 p.

Bokányi Ljudmilla, Gombkötő Imre, Faitli József, Nagy Sándor, Csőke Barnabás, Kiss Tibor, Dolgosné Kovács Anita, Vér CsabaHulladékbányászat néhány hazai lehetősége (Smart Ground EU H2020-as Projekt): Some possibilities for landfill mining in Hungary (EU H2020 Smart Ground Project)In: Török, Ákos; Görög, Péter; Vásárhelyi, Balázs (szerk.) Mérnökgeológia - Kőzetmechanika 2018 = Engineering Geology - Rock Mechanics 2018 Budapest, Magyarország : BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék, (2018) pp. 321-326. , 6 p.

Besenyei Mónika, Hetesi Zsolt, Kiss Tibor, Kozéky László, Molnár Géza, Munkácsy Béla, Prógli Ágnes, Somogyvári Márta, Szám DorottyaKlímaváltozás, energiapolitika, energiagazdálkodásIn: Bíró, Tibor (szerk.) Környezeti biztonság Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) 752 p. pp. 469-752. , 283 p

Győrfi Alexandra, Leitol Csaba, Kiss TiborHULLADÉKBÓL SZÁRMAZTATOTT TÜZELŐANYAG SZEMCSEMÉRETE ÉS NEHÉZFÉMTARTALMA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATAIn: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó (2019) 310 p. pp. 301-306. , 6 p.

Leitol Csaba, Kiss Tibor, Győrfi AlexandraHULLADÉKBÓL SZÁRMAZTATOTT TÜZELŐANYAG SZEMCSEMÉRETÉNEK, FŰTŐÉRTÉKÉNEK, NEDVESSÉG- ÉS HAMUTARTALMÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEIIn: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó (2019) 310 p. pp. 272-281. , 10 p.

Czakó-Vér Klára, Szőrös Csilla Zsuzsanna, Suhajda Erzsébet, Somfai Dávid, Lemmer Balázs, Dolgosné Kovács Anita, Dittrich Ernő*SZENNYVÍZISZAP ÉS ÉLELMISZERIPARI HULLADÉK BIOGÁZ SZUBSZTRÁTKÉNT VALÓ HASZNOSÍTÁSÁNAK TESZTELÉSE OXITOP REAKTORBAN In: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó (2019) 310 p. p. 255

Jákói Zoltán, Lemmer Balázs, Hodúr Cecilia, Vágvölgyi Andrea, Dittrich Ernő, Beszédes SándorVÍZSZENNYEZŐ ANYAGOK LEBONTÁSA MIKROHULLÁMMAL INTENZIFIKÁLT FENTON-REAKCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL In: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó (2019) 310 p. pp. 78-83. , 6 p.

Somfai Dávid, Györfi Alexandra, Szörös Csilla Zsuzsanna, Leitol Csaba, Czakó-Vér Klára, Dolgosné Kovács Anita, Kiss Tibor, Dittrich ErnőTelepülési szilárd hulladék magas szervesanyag tartalmú frakciójának biodegradációja és bioenergetikai hasznosításának tesztelése laboratóriumbanIn: Füleky, György (szerk.) XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Gödöllő, Magyarország : MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, (2018) pp. 298-302. , 5 p.

Czakó-Vér Klára, Szőrös Csilla Zsuzsanna, Suhajda Erzsébet, Somfai Dávid, Lemmer Balázs, Dolgosné Kovács Anita, Dittrich Ernő*SZENNYVÍZISZAP ÉS ÉLELMISZERIPARI HULLADÉK BIOGÁZ SZUBSZTRÁTKÉNT VALÓ HASZNOSÍTÁSÁNAK TESZTELÉSE OXITOP REAKTORBAN In: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGSSopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó (2019) 310 p. p. 255

Fazekas Ákos Ferenc, Veréb Gábor, Kertész Szabolcs, Beszédes Sándor, Hodúr Cecília, Németh Zsolt, Dolgosné Kovács Anita, László ZsuzsannaMódosított membránok alkalmazása vízkezelésbenIn: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó, (2019) p. 77

Somfai Dávid, Bicsák László, Czakó-Vér Klára, Suhajda Erzsébet, Kósa Dániel, Lemmer Balázs, Dolgosné Kovács Anita, Dittrich ErnőSZENNYVÍZISZAP SZUBSZTRÁTTAL ÜZEMELŐ BIOGÁZ ÜZEM FERMENTÁCIÓS FOLYAMATAINAK JELLEMZÉSE DEHIDROGENÁZ ENZIM AKTIVITÁS ALAPJÁNIn: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó (2019) 310 p. p. 242

Lemmer Balázs, Jákói Zoltán, Beszédes Sándor, Czupy Imre, Somfai Dávid, Hodúr CeciliaLignocellulóz hidrolizátumok membránszeparációjaIn: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó (2019) 310 p. pp. 225-230. , 6 p.

Sz.Gulyás Nikolett, Lemmer Balázs, Somfai Dávid, Chenar A.Tahir, Hodúr CeciliaMAKARDIJ MODELL ALKALMAZÁSA ULTRASZŰRÉS JELLEMZÉSÉRE In: Gábor, Rákhely; Cecilia, Hodúr (szerk.) II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference Szeged, Magyarország : University of Szeged (2019) 312 p. pp. 281-286. , 6 p.

Győrfi Nina, Nádasdi Lili, Tóth Attila, Klincsik Mihály, Sári Zoltán, Kuljic Bojan, Odry Ákos, Odry Péter, Vizvári ZoltánMÓDOSÍTOTT COLE-COLE MODELL ALACSONY FEKVENCIÁS ELEKTROMOS IMPEDANCIA SPETROSZKÓPIÁS MÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSÉREIn: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó, (2019) pp. 106-115. , 10 p.

Nádasdi Lili, Győrfi Nina, Tóth Attila, Klincsik Mihály, Sári Zoltán, Kuljic Bojan, Odry Ákos, Odry Péter, Vizvári ZoltánHATÉKONY ÉS ROBOSZTUS SAJÁT FEJLESZTÉSŰ MÓDSZER A COLE-COLE PARAMÉTEREK KINYERÉSÉRE AZ ELEKTROMOS IMPEDANCIA SPEKTRUM MÉRÉS ADATAIBÓL In: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó, (2019) pp. 149-156. , 8 p.

Vizvári Zoltán, Tóth Attila, Dívós Ferenc, Klincsik Mihály, Sári Zoltán, Odry PéterRONCSOLÁSMENTES ÉLŐ-FA VIZSGÁLAT ELEKTROMOS IMPEDANCIA TOMOGRÁFIÁS MÓDSZERRELIn: Czupy, Imre (szerk.) III. RING – FENNTARTHATÓ NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁS - III. SUSTAINABLE RAW MATERIALS KONFERENCIAKÖTET - PROCEEDINGS Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó, (2019) pp. 116-124. , 9 p.

Szigony J, Kondor T, Vér Cs: INNOVATÍV MEGOLDÁSOK, TERMÉSZETES ANYAGOK A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETBEN -SOLAR DECATHLON 2019 pp. 1-9.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Győrfi A, Rostás A K, Leitol Cs, Kiss T: HULLADÉKBÓL SZÁRMAZTATOTT TÜZELŐANYAG NEHÉZFÉMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA pp. 1-7.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Gazdag G, Kondor T, Kokas B, Dolgosné Kovács A: SZERKEZET OPTIMALIZÁCIÓ pp. 1-7.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Juhász H, Kondor T, Dolgosné Kovács A: ÚJRAHASZNOSÍTOTT NEMZETI IDENTITÁS pp.1-6.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Szűcs E, Kondor T, Vér Cs: PASSZÍV ENERGIATEREK (SDE 19) pp. 1-5.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Vizvári Z, Győrfi N, Klincsik M, Sári Z, Odry P: ÚJ MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEKTROMOS IMPEDANCIA TOMOGRÁFIÁS REKONSTRUKCIÓS ALGORITMUS VALIDÁLÁSA ELLENÁLLÁS HÁLÓZATON pp. 1-10.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Vizvári Z, Győrfi N, Klincsik M, Sári Z, Odry P: ÚJ MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEKTROMOS IMPEDANCIA TOMOGRÁFIÁS REKORNSTRUKCIÓS ALGORITMUS VALIDÁLÁSA IMPEDANCIA HÁLÓZATON pp. 1-11.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Vizvári Z, Győrfi N, Klincsik M, Sári Z, Odry P: ÚJ MEGKÖZELÍTÉSŰ ELEKTROMOS IMPEDANCIA TOMOGRÁFIÁS REKORNSTRUKCIÓS ALGORITMUS ÁLTALÁNOSÍTÁSA TETSZŐLEGES MÉRETŰ HÁLÓZATRA pp. 1-20.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book
Idézhető absztrakt
Jakab Réka – Győrfi Alexandra - Leitol Csaba – Kiss Tibor: Megfogások és a leválogatott anyagok arányának vizsgálata egy lakossági vegyes szelektív hulladékot válogató kézi válogatóműbenFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Mogyorósi Marcell - Győrfi Alexandra - Leitol Csaba - Kiss Tibor: Szemcseméret és anyagfajta eloszlása a lakossági szelektív hulladékbanFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Rostás Alexa Katalin - Győrfi Alexandra - Leitol Csaba - Kiss Tibor:Hulladékból származtatott tüzelőanyag szemcsemérete és nehézfémtartalma közötti összefüggés vizsgálataFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Kósa Dániel – Somfai Dávid – Dittrich Ernő: Kofermentációs biogáz technológia üzemeltetésének nyomonkövetése enzimvizsgálatokkalFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Suhajda Erzsébet – Somfai Dávid – Dittrich ErnőNövényi termékek és másodlagos nyersanyagok laboratóriumi vizsgálata szennyvíziszap ko-fermentációs adalékakéntFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Győrfi Nina Rubina– Vizvári ZoltánMódosított Cole-Cole modell alacsony fekvenciás Elektromos Impedancia Spetroszkópiás mérések kiértékeléséreFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Vizvári Zoltán Egzakt séma közönséges, másodrendű differenciálegyenletek megoldásáraFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Nagy Dávid György – Vizvári Zoltán:Elektromos Impedancia Spektroszkópiával gyűjtött adatok feldolgozása klaszteranalízisselFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Tenzlinger Kristóf – Vizvári Zoltán: Elektromos impedancia spektrum mérőeszköz validálásaFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Nádasdi Lili – Vizvári ZoltánCole-Cole paraméterek kinyerése az elektromos impedancia spektrum mérés adataiból saját fejlesztésű adatgyűjtési eljárássalFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Gazdag Gábor – Kondor Tamás - Dolgosné Kovács Anita Fenntartható flexibilis lakóépületszerkezetekFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Juhász Hajnalka – Kondor Tamás – Dolgosné Kovács AnitaÚjrahasznosított anyagok fenntartható építészeti alkalmazásaFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Szigony János Gergely – Kondor Tamás – Dolgosné Kovács AnitaInnovatív megoldások, természetes anyagok a fenntartható építészetbenFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Szücs Evelin – Kondor Tamás – Dolgosné Kovács AnitaPasszív energiaterekFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Havasi Zoltán – Kárpáti Kinga – Orbán Zoltán – Vér CsabaÉpítési anyagok újrahasznosítási lehetőségeiFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Huzina Gábor – Kárpáti Kinga – Orbán Zoltán – Vér CsabaBeton reneszánsza az újrahasznosítás terénFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Héjjas Ádám – Kárpáti Kinga – Orbán Zoltán – Vér CsabaBeton törmelék újrahasznosítása szerkezeti betonkéntFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Kollár Péter – Kárpáti Kinga – Orbán Zoltán – Vér CsabaÉpítési, bontási hulladékok újrahasznosíthatóságaFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Vér CsabaLerakóbányászati potenciál Magyarországon a 2016 előtt elhelyezett hulladékáramok alapjánFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet

Vér CsabaA pécsi kistérség szerves hulladék kezelése környezeti hatásának becslése LCA módszerrelFenntartható nyersanyag-gazdálkodási hallgatói és oktatói tudományos konferencia - Absztrakt kötet
Egyetemi jegyzet
Leitol Csaba: Települési hulladékgazdálkodási alapismeretek. Pdf, PTE, 2019, ISBN 978-963-429-474-0
Idegen nyelvű tevékenységek
Q1 Cikk
Nina Gyorfi, Lili Nadasdi, Attila Toth, Mihaly Klincsik, Zoltan Sari, Bojan Kuljic, Akos Odry, Peter Odry, Zoltan VizvariA Modified Cole-Cole Model Used in the Evaluation of Low-Frequency Electrical Impedance Spectroscopy MeasurementsINTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS - ENGINEERING & DEVELOPMENT 13 : 1 pp. 195-199. , 5 p. (2019)

Vizvari Zoltan, Sari Zoltan, Klincsik Mihaly, Kovacs Anita, Pal Jozsef, Karadi Zoltan, Odry Peter, Tóth Attila, Gyorfi Nina, Odry Akos, Gergics Marin, Kovacs LeventePhysical Validation of a Residual Impedance Rejection Method during Ultra-Low Frequency Bio-Impedance Spectral MeasurementsSENSORS 20 : 17 Paper: 4686 , 20 p. (2020)

Sanjuan-Delmás David, Taelman Sue Ellen, Arlati Alessandro, Obersteg Andreas, Vér Csaba, Óvári Ágnes, Tonini Davide, Dewulf Jo Sustainability assessment of organic waste management in three EU Cities: Analysing stakeholder-based solutions WASTE MANAGEMENT 132 pp. 44-55. , 12 p. (2021)
Q2 Cikk
Tibor Kiss, Csaba Leitol, Gergely Márovics, Tímea Zentai, Roland Baczur, János Girán: The first steps to develop a monitoring-based method to support the sustainable mosquito control in an urban environment in Hungary. Sustainability, ISSN 2071-1050

Varjú Viktor,Mezei Cecília,Vér Csaba Local resource-based development potential as reflected in waste management/circularity transition: Governance barriers in HungaryEUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY27:2pp. 79-93. , 15 p.(2020)
Q3 Cikk
Vizvári Zoltán, Kiss Tibor, Vér Csaba, Máthé Kálmán, Kuljic Bojan, Henezi Ferenc, Odry Péter A multi-chanel electrical impedance meter based on digital lock-in technologyPOLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 14 : 2 pp. 211-222. , 12 p. (2019)
Q4 Cikk
Balogh Levente, Kárpáti Kinga, Havasi Zoltán, Vér Csaba, Orbán ZoltánSustainable concrete from recycled crushed aggregatesGEOSCIENCES AND ENGINEERING: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC 8 : 12 p. 124–132 (2020)

Vér CsabaGreen jobs in a circular economyIn: Tibor, Kiss; Anita, Dolgosné Kovács; Csaba, Vér; Péter, Máthé (szerk.) Sustainable resource management : Scientific conference proceedings Pécs, Magyarország : University of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology, (2019) pp. 15-23. , 9 p.

Leitol Csaba, Győrfi Alexandra, Kiss TiborThe correlations of the particle size, calorific value, moisture- and ash content of waste derived fuel, and examination of its heavy metal contentREVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA 14 : 1 pp. 109-117. , 9 p. (2020)

A. Győrfi, Cs. Leitol, T. KissSTUDY OF THE CORRELATION BETWEEN THE PARTICLE SIZE AND THE MOISTURE CONTENT OF WASTE DERIVED FUELIn: Gábor, Rákhely; Cecilia, Hodúr (szerk.) II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference Szeged, Magyarország : University of Szeged, (2019) pp. 154-159. , 6 p.

Cs. Leitol, A. Győrfi, T. KissPARTICLE SIZE ANALYSIS OF WASTE DERIVED FUEL, THE RELATION OF INDIVIDUAL PARTICLE SIZE FRACTIONS AND CALORIFIC VALUEIn: Gábor, Rákhely; Cecilia, Hodúr (szerk.) II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference Szeged, Magyarország : University of Szeged, (2019) pp. 160-167. , 8 p.

Kiss Tibor, Leitol Csaba, Győrfi AlexandraStudy of the particle size distribution and moisture content of residue derived fuelsIn: Tibor, Kiss; Anita, Dolgosné Kovács; Csaba, Vér; Péter, Máthé (szerk.) Sustainable resource management : Scientific conference proceedings Pécs, Magyarország : University of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology, (2019) pp. 5-14. , 10 p.

Czakó-Vér Klára, Somfai Dávid, Suhajda Erzsébet, Sipeky Csilla, Árvay Gyula, Dolgosné Kovács Anita, Dittrich ErnőEnzyme activities in soil at increasing metal (Cu, Ni, Pb) doses and time-dependence in a model experimentREVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA 14 : 1 pp. 43-49. , 7 p. (2020)

Czakó-Vér Klára, Somfai Dávid, Suhajda Erzsébet, Strasszer Márk, Árvay Gyula, Kovács Anita Dolgosné, Dittrich ErnőThe application of biogas fermentation digestate as soil fertilizerREVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA 14 : 1 pp. 76-81. , 6 p. (2020)

Salem Ali M., Héjjas Ádám, Kollár Péter, ANITA K. DOLGOSNÉ, ZOLTÁN ORBÁNEffect of industrial by-products used as additives on the properties of concreteGEOSCIENCES AND ENGINEERING: A PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF MISKOLC VIII. : 12. pp. 113-123. , 11 p. (2020)

Somfai D, Kósa D, Bicsák L, Suhajda E, Czakó-Vér K, Dolgosné Kovács A, Dittrich EMONITORING OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF A BIOGAS PLANT WITH ENZYME ACTIVITY MEASUREMENTS In: József, Faitli (szerk.) Proceedings of the Miskolc IPW- IV. Sustainable raw materials international project week Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Institute of Raw Material Preparation and Process Engineering, University of Miskolc, (2020) pp. 1-8. Paper: A92 , 8 p.

Somfai D, Czakó-Vér K, Suhajda E, Dolgosné Kovács A, Dittrich EEXPERIMENTS OF ANAEROB CO-FERMENTATION OF THE BIODEGRADABLE FRACTION OF THE MUNICIPAL SOLID WASTES (BIFMSW) AND SEWAGE SLUDGE(S) In: József, Faitli (szerk.) Proceedings of the Miskolc IPW- IV. Sustainable raw materials international project week Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Institute of Raw Material Preparation and Process Engineering, University of Miskolc (2020) pp. 1-5. Paper: A91 , 5 p.

Somfai D, Czakó-Vér K, Suhajda E, Dolgosné Kovács A, Dittrich ETESTING WASTE MATERIALS AS STAND-ALONE BIOGAS SUBSTRATES: METHANE YIELD OF DAIRY BY-PRODUCTS AND KITCHEN WASTE IN LABORATORY CONDITIONSIn: József, Faitli (szerk.) Proceedings of the Miskolc IPW- IV. Sustainable raw materials international project week Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Institute of Raw Material Preparation and Process Engineering, University of Miskolc, (2020) pp. 1-7. Paper: B22 , 7 p.

Suhajda E, Somfai D, Czakó-Vér K, Dolgosné Kovács A, Dittrich ECO-FERMENTATIONAL AND QUALITY ASSURANCE ROLES OF SEWAGE SLUDGE IN BIOGAS PLANTSIn: József, Faitli (szerk.) Proceedings of the Miskolc IPW- IV. Sustainable raw materials international project week Miskolc-Egyetemváros, Magyarország : Institute of Raw Material Preparation and Process Engineering, University of Miskolc, (2020) pp. 1-5. Paper: A95 , 5 p.

Dávid Somfai, Klára Czakó-Vér, Aliz Árki, Anita Dolgosné Kovács, Ernő DittrichTesting the utilization of dairy by-products as biogas substrate among in vitro laboratory conditionsIn: Tibor, Kiss; Anita, Dolgosné Kovács; Csaba, Vér; Péter, Máthé (szerk.) Sustainable resource management : Scientific conference proceedings Pécs, Magyarország : University of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology, (2019) pp. 31-35. , 5 p.

Dávid Somfai, Klára Czakó-Vér, Aliz Árki, Anita Dolgosné Kovács, Ernő DittrichUtilization of kitchen waste for biogas production, assesed by laboratory test methodsIn: Tibor, Kiss; Anita, Dolgosné Kovács; Csaba, Vér; Péter, Máthé (szerk.) Sustainable resource management : Scientific conference proceedings Pécs, Magyarország : University of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology, (2019) pp. 26-30. , 5 p.

Erzsébet Suhajda, Csilla Zsuzsanna Szőrös, Dávid Somfai, Zoltán JákóiDensified sewage sludge degradation kinetics under cofermentational circumstances with corn silage and celluloseIn: Gábor, Rákhely; Cecilia, Hodúr (szerk.) II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference Szeged, Magyarország : University of Szeged, (2019) pp. 168-172. , 5 p.

Zoltán Jákói, Charu Agarwal, Dávid Somfai, Sándor Beszédes, Cecilia HodúrApplication of microwave pre-treatment for enhanced enzymatic digestion of lignocellulosic biomassIn: Gábor, Rákhely; Cecilia, Hodúr (szerk.) II. Sustainable Raw Materials Conference Book - International Project Week and Scientific Conference Szeged, Magyarország : University of Szeged (2019) 312 p. pp. 261-266. , 6 p.

Lili Nadasdi, Nina Gyorfi, Attila Toth, Mihaly Klincsik, Zoltan Sari, Bojan Kuljic, Akos Odry, Peter Odry, Zoltan VizvariAn Effective and Robust Self-developed Method in Support of Measuring the Cole-Cole ParametersINTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS APPLICATIONS - ENGINEERING & DEVELOPMENT 13 : 1 pp. 183-186. , 5 p. (2019)

Vizvari Z., Toth A., Divos F., Klincsik M., Sari Z., Odry P.Non-destructive assessment of living trees by using electric resistive tomographyWSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 15 : 19 pp. 455-462. , 8 p. (2019)

Győrfi A, Jakab A R, Leitol Cs, Kiss T: THE OBSERVATION OF PICKINGS IN A MANUAL SORTING PLANT OF SELECTIVELY COLLECTED MIXED PACKAGING WASTE FROM HOUSEHOLDS pp. 1-8.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book

Győrfi A, Leitol Cs, Kiss T, Dolgosné Kovács A: THE STUDY OF SIZE AND COMPOSITION IN SELECTIVELY COLLECTED MIXED PACKAGING WASTE FROM HOUSEHOLDS pp. 1-9.IV. SUSATAINABLE RAW MATERIALS - Conference Book
Könyv szerkesztés
Sustainable resource management: Scientific conference proceedings. Pécs, Magyarország : University of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology (2019) , 179 p.
Az MTMT-ben jóváhagyott alkotás
Kiss Tibor A pécsi magasház bontásából keletkezett építési törmelék újrahasznosításának kidolgozása, és annak felhasználása pécsi helyszíneken (tervezés, továbbá a kivitelezés irányítása) 2018 - 2019

Kapcsolódó tartalmak