Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Hőkomfort kutatócsoport

 
A kutatócsoport neve:
Hőkomfort kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Prof. Dr. Fülöp László PhD prof. emeritus Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Eördöghné dr. Miklós Mária PhD, habil
egyetemi docens Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Dr. Nyers Árpád PhD, habil
egyetemi docens
Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Dr. Cakó Balázs PhD adjunktus Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Baumann Mihály adjunktus Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Lenkovics László tanársegéd Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Budulski László tanársegéd Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Loch Gábor tanársegéd Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
Ózdi András egyetemi hallgató Épületgépész szakirány
A kutatócsoport kutatási területe
Zárt térben tartózkodó ember esetében a komfortérzet elsősorban befolyásoló tényezők: hőmérséklet, nedvesség, légmozgás, levegő minősége, zaj, megvilágítás. Az első három tényező hatásai a hőérzet-hőkomfort gyűjtőfogalom keretébe tartoznak.
A hőérzetet döntően a következő hat paraméter határozza meg:
- a levegő hőmérséklete, annak térbeli, időbeli eloszlása, változása,
- a környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete,
- a levegő relatív nedvességtartalma, illetve a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása,
- a levegő sebessége,
- az emberi test hőtermelése, hőleadása, hőszabályozása,
- a ruházat hőszigetelő képessége, párolgást befolyásoló hatása.
A jó közérzet, ezen belül a jó hőérzet nem fejezhető ki az összetevők átlagával, mivel egyetlen nem megfelelő paraméter is okozhat diszkomfortot. Egy adott térben sokféle szuperponálódó hatás érvényesül egyidejűleg. Ezek kifejezésére különböző hőkomfort mérőszámokat dolgoztak ki, amelyek különböző, külön-külön mérhető paraméterekre alapozott tapasztalati összefüggések vagy diagramok. A másik módszer kombinált mérőműszerek kifejlesztése, amelyeken egyidejűleg több hatás érvényesül. Ezek közül a legfejlettebb a hőkomfort mérőbábu, ami a kutatócsoport rendelkezésére áll.
A kutatócsoport fő területe a környező felületek hőmérséklete és a léghőmérséklet, légsebesség valamint a légzés együttes vizsgálata mérőfülkében és valóságos helyiségekben mérőbábu alkalmazásával különböző öltözékekben.
A kutatócsoport kutatási célja
Az épületeink létesítésének egyik fontos célja, hogy az időjárás viszontagságaitól védjen és jó komfortot biztosítson. Magyarországon kifejezetten hőérzeti méretezést az előírások nem követelnek meg, legfeljebb ellenőrzést. Az EU csatlakozás óta a közösségi előírások érvényesek. A nemzetközi normák nem teljesen egységesek, a különböző módszerek között vannak eltérések. A kutatócsoport fő célkitűzése a hőkomfort tervezéshez mérési adatokat és tapasztalati összefüggéseket szolgáltasson.

Az összefüggések egy csoportja a különböző méretű, különböző hőmérsékletű felületeket tartalmazó terekben kialakuló hőérzet. Ezen belül különösen fontos tényező a különböző fűtési módok (radiátoros, padlófűtés, falfűtés, mennyezetfűtés, légfűtés) vizsgálata különböző minőségű nyílászárókat feltételezve. A másik csoport a légáramlások vizsgálata. Ezen belül a legkevésbé kutatott terület a közeltéri (személyes) szellőző rendszerek hatása, amire lehetőséget ad a mérőbábu légzésszimuláló funkciója. A személyes szellőző rendszere jelentik a légtechnikában azt a lehetőséget, amikor ez egyén saját magának állíthatja be a légsugár jellemzőit. A személyes szellőző rendszerek hatással lehetnek a fertőzések terjedésére is pozitív és negatív értelemben egyaránt. A célkitűzések közé tartozik a komfortszint és az energiafogyasztás egymásra hatásának vizsgálata is. Hosszú távú célkitűzés, hogy a hazai hőkomfort előírások kidolgozásához is szolgáltassunk információt és adatokat.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf2020 - 2023 MTMT adat
Dr. Fülöp László
Eördöghné dr. Miklós Mária
Dr. Nyers Árpád
Cakó Balázs
Baumann Mihály
Lenkovics László
Budulski László
Loch Gábor