Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise kutatócsoport

A kutatócsoport neve:
Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Orbán Zoltán PhD, habil
egyetemi tanár Építőmérnök
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Len Adél PhD, habil
adjunktus
Építőmérnök
Dr. Pomezanski Vanda Olimpia
PhD egyetemi docens Építőmérnök
Dr. Fülöp Attila PhD egyetemi docens Építőmérnök
Dr. Orbán József PhD prof. emeritus Építőmérnök
Dr. Tomor Adrienn PhD egyetemi tanár
Dormány András PhD

adjunktus

Építőmérnök
Dr. Ali Salem Mohamed Mohamed
PhD adjunktus Építőmérnök
Dr. Sara Elhadad Mohammed
PhD tanszéki mérnök
Építőmérnök
Juhász Tamás tanársegéd Építőmérnök
Kárpáti Kinga mesteroktató Építőmérnök
Marcus Juby

szakoktató

Építőmérnök

Gadó Béla
tanársegéd

Építőmérnök

Aradi László
tanársegéd Építőmérnök
Krutek Norbert óraadó Gépészmérnök
Nagy Dániel
hallgató
A kutatócsoport kutatási területe
A Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport a Mérnöki és Smart Technológiák Intézet Építőmérnök Tanszékének keretein belül működik, aktív tevékenységet folytat hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, széleskörű ipari kapcsolatrendszerrel és bizonyos területeken (pl. roncsolásmentes szerkezetvizsgálat) országosan egyedülálló laborháttérrel, módszertannal rendelkezik. Alegységei: Anyag-és Szerkezetanalitikai kutatócsoport, Smart diagnosztikai eljárások kutatócsoport, Fenntartható tartószerkezetek hallgatói csoport. Kutatásaink fő területei az építőiparhoz kapcsolódnak, a kutatások fő célja az épített környezet tartószerkezeti biztonságának növelése, gazdaságos és környezettudatos fenntartásának elősegítése.

A tartószerkezeti biztonság mellett kutatásaink fontos eleme az építőanyagok emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak vizsgálata valamint a környezetterhelés csökkentése az ipari és építési hulladék anyagok újrahasznosítása révén. Fontosabb kutatási területeink: 1. Szerkezeti anyagok jellemzőinek és állapotromlási folyamatainak roncsolásmentes vizsgálata 2. Tartószerkezetek állapotvizsgálata kombinált roncsolásmentes diagnosztikai módszerekkel 3. Történeti építmények optimalizált diagnosztikai eljárásai 4. Meglévő építmények tartószerkezeti biztonsága 5. Tartószerkezetek tartóssága és várható élettartama 6. Szerkezeti stabilitás és rezíliencia vizsgálata műholdradar interferometriával 7. Szerkezetek megerősítése nagy teljesítőképességű, felület közeli rendszerekkel 8. Nagy teljesítőképességű cementkötésű anyagok építőipari alkalmazása 9. Öngyógyuló vízzáró betonok 10. Újrahasznosítással előállított beton termékek.
A kutatócsoport kutatási célja
Kutatási programunk elsődleges célja olyan eljárások és anyagok kifejlesztése, illetve gyakorlati alkalmazásának elősegítése, amelyek épített környezetünket biztonságosabbá és gazdaságosan fenntarthatóvá teszi. Ehhez hozzátartozik a meglévő építményeink tartószerkezeti megbízhatóságának vizsgálata és szükség szerinti növelése, az építményeket alkotó anyagok tartósságának növelése, a folyamatosan változó terhelési és környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás lehetővé tétele és így a használati élettartam növelése, valamint az építéssel és fenntartással kapcsolatos káros környezeti hatások csökkentése.

A kutatócsoport fő tevékenysége elsősorban az építőiparhoz kapcsolódó minősítői, szakértői, kutatás-fejlesztési és oktatási feladatok elvégzése, de a jövőben környezetvédelemhez, épület-energetikához és egyéb korszerű anyagtudományokhoz (pl. 3D nyomtatással vagy nanotechnológiával előállított anyagok) köthető kutatásokhoz is kapcsolódni kívánunk. Kutatásaink fontos célja, hogy eredményeink piaci hasznosulása is megvalósuljon, de emellett az új tudományos eredmények rendszeresen publikálásra kerüljenek.

Kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a kutatócsoport hallgatói tevékeny részesei legyenek a laboratóriumi és terepi munkáinknak valamint a publikációs tevékenységünknek. A kutatási eredményeinket rendszeresen beépítjük az oktatási tevékenységünkbe, így a kutatások témája alapján új tantárgyakat indítunk és tananyagot fejlesztünk BSc, MSc és PhD képzési szinteken egyaránt.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf2020 - 2023 MTMT adat
Dr. Orbán Zoltán
Dr. Len Adél
Dr. Pomezanski Vanda
Dr. Fülöp Attila
Dormány András
Pataki Tamás