Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise kutatócsoport

A kutatócsoport neve:
Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Orbán Zoltán PhD egyetem docens Építőmérnök
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Len Adél PhD egyetemi adjunktus Építőmérnök
Dr. Pomezanski Vanda PhD egyetemi docens Építőmérnök
Dr. Fülöp Attila PhD egyetemi docens Építőmérnök
Dr. Orbán József PhD prof. emeritus Építőmérnök
Dr. Tomor Adrienn PhD egyetemi tanár Építőmérnök
Dormány András PhD hallgató, tanársegéd Építőmérnök
Juhász Tamás PhD hallgató, tanársegéd Építőmérnök
Kárpáti Kinga mesteroktató Építőmérnök
Saied Kashkash PhD hallgató Építőmérnök
Ali Salem PhD hallgató, tanársegéd Építőmérnök
Dr. Czoboly Olivér PhD kutató Beton Technológia Centrum Kft.
Dr. Balla Brigitta PhD kutató MÁV Zrt.
Pataki Tamás tansz. mérnök PTE Környezetmérnök
Székely Csaba BSc hallgató Építőmérnök
Minahil Khawaja BSc hallgató Építőmérnök
Khushal Khan BSc hallgató Építőmérnök
A kutatócsoport kutatási területe
A Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport a Mérnöki és Smart Technológiák Intézet Építőmérnök Tanszékének keretein belül működik, aktív tevékenységet folytat hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, széleskörű ipari kapcsolatrendszerrel és bizonyos területeken (pl. roncsolásmentes szerkezetvizsgálat) országosan egyedülálló laborháttérrel, módszertannal rendelkezik. Alegységei: Anyag-és Szerkezetanalitikai kutatócsoport, Smart diagnosztikai eljárások kutatócsoport, Fenntartható tartószerkezetek hallgatói csoport. Kutatásaink fő területei az építőiparhoz kapcsolódnak, a kutatások fő célja az épített környezet tartószerkezeti biztonságának növelése, gazdaságos és környezettudatos fenntartásának elősegítése.

A tartószerkezeti biztonság mellett kutatásaink fontos eleme az építőanyagok emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak vizsgálata valamint a környezetterhelés csökkentése az ipari és építési hulladék anyagok újrahasznosítása révén. Fontosabb kutatási területeink: 1. Szerkezeti anyagok jellemzőinek és állapotromlási folyamatainak roncsolásmentes vizsgálata 2. Tartószerkezetek állapotvizsgálata kombinált roncsolásmentes diagnosztikai módszerekkel 3. Történeti építmények optimalizált diagnosztikai eljárásai 4. Meglévő építmények tartószerkezeti biztonsága 5. Tartószerkezetek tartóssága és várható élettartama 6. Szerkezeti stabilitás és rezíliencia vizsgálata műholdradar interferometriával 7. Szerkezetek megerősítése nagy teljesítőképességű, felület közeli rendszerekkel 8. Nagy teljesítőképességű cementkötésű anyagok építőipari alkalmazása 9. Öngyógyuló vízzáró betonok 10. Újrahasznosítással előállított beton termékek.
A kutatócsoport kutatási célja
Kutatási programunk elsődleges célja olyan eljárások és anyagok kifejlesztése, illetve gyakorlati alkalmazásának elősegítése, amelyek épített környezetünket biztonságosabbá és gazdaságosan fenntarthatóvá teszi. Ehhez hozzátartozik a meglévő építményeink tartószerkezeti megbízhatóságának vizsgálata és szükség szerinti növelése, az építményeket alkotó anyagok tartósságának növelése, a folyamatosan változó terhelési és környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás lehetővé tétele és így a használati élettartam növelése, valamint az építéssel és fenntartással kapcsolatos káros környezeti hatások csökkentése.

A kutatócsoport fő tevékenysége elsősorban az építőiparhoz kapcsolódó minősítői, szakértői, kutatás-fejlesztési és oktatási feladatok elvégzése, de a jövőben környezetvédelemhez, épület-energetikához és egyéb korszerű anyagtudományokhoz (pl. 3D nyomtatással vagy nanotechnológiával előállított anyagok) köthető kutatásokhoz is kapcsolódni kívánunk. Kutatásaink fontos célja, hogy eredményeink piaci hasznosulása is megvalósuljon, de emellett az új tudományos eredmények rendszeresen publikálásra kerüljenek.

Kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a kutatócsoport hallgatói tevékeny részesei legyenek a laboratóriumi és terepi munkáinknak valamint a publikációs tevékenységünknek. A kutatási eredményeinket rendszeresen beépítjük az oktatási tevékenységünkbe, így a kutatások témája alapján új tantárgyakat indítunk és tananyagot fejlesztünk BSc, MSc és PhD képzési szinteken egyaránt.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf

Magyar Nyelvű Tevékenységek
Konferencia előadás (nem idézhető)
Beton törmelék újrahasznosítása szerkezeti betonként (Héjjas Ádám BSc hallgató) konferenciakötetben megjelent az absztrakt

Építési, bontási hulladékok újrahasznosíthatósága (Kollár Péter, BSc hallgató)konferenciakötetben megjelent az absztrakt
Idegen nyelvű tevékenységek
Q1 Cikk
A novel approach in the mineralogy of Carpathian mahogany obsidian using complementary methods

Obtaining and Characterization of a Polydisperse System Used as a Transmembrane Carrier for Isosorbide Derivatives

Structural modifications caused by the increasing MTES amount in hybrid MTES/TEOS-based silica xerogels

SiO2-PVA-Fe(acac)3 Hybrid Based Superparamagnetic Nanocomposites for Nanomedicine: Morpho-textural Evaluation and In Vitro Cytotoxicity Assay

Small Angle Neutron Scattering Study of Nanoscale Structure of Low-Carbon Steel After Rolling with Shear Followed by Cold Drawing

Design and Assessment of a Polyurethane Carrier Used for the Transmembrane Transfer of Acyclovir

Modified parameter-setting-free harmony search (PSFHS) algorithm for optimizing the design of reinforced concrete beams
Q3 Cikk
Assessing the reliability of single and combined diagnostic tools for testing the mechanical properties of historic masonry structures

Experimental Study on the Performance of Frp Tendon Anchoring Devices in Axial Tension

Assessing the reliability of single and combined diagnostic tools for testing the mechanical properties of historic masonry structures

Effects of sub-base surface roughness on shrinkage cracking of industrial floors

Controlling the failure behavior of FRP-reinforced concrete elements

Q4 Cikk
Salem, A. M. – Héjjas, Á. – Kollár, P. – Dolgosné, A. K. – Orbán, Z. Effect of industrial by-products used as additives on the properties of concrete, Geosciences and Engineering, HU ISSN 2063-6997, Vol. 8, No. 12 (2020), pp. 113–123.

Balogh. L. – Kárpáti. K. – Havasi. Z. – Vér. Cs. – Orbán. Z.: Sustainable concrete from recycled crushed aggregates, Geosciences and Engineering, HU ISSN 2063-6997, Vol. 8, No. 12 (2020), pp. 124–132

Az MTMT-ben jóváhagyott alkotás
A Budapest, CITADELLA műemlék épületének anyagvizsgálati és diagnosztikai szakvéleménye, 2020. május

DIAGNOSZTIKAI, ANYAGVIZSGÁLATI ÉS TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY a Szegedi Vízmű Zrt. által üzemeltetett Rókusi víztorony állapotáról, 2020. december