Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Korszerű ökológikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatócsoport

A kutatócsoport neve:
Korszerű ökológikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dolgosné dr. Kovács Anita PhD egyetem docens Környezetmérnök
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
dr. Dittrich Ernő PhD egyetemi adjunktus Környezetmérnöki
dr. Pécz Tibor PhD tudományos főmunkatárs Környezetmérnöki
Eördöghné dr. Miklós Mária PhD egyetemi adjunktus Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Prof. Dr. Fülöp László PhD professor emeritus Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Várady Géza PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Prof. Dr. Klincsik Mihály PhD főiskolai tanár Műszaki Informatika
Dr. Perényi László Mihály PhD egyetemi docens Épületszerkezetek-Energiadesign
Dr. Pál-Schreiner Judit PhD egyetemi adjunktus Építőmérnök
Dr. Füredi Balázs PhD egyetemi docens Mérnök Ismeretek
Somfai Dávid Márton tudományos segédmunkatárs Környezetmérnöki
Vízvári Zoltán Ákos tudományos segédmunkatárs Környezetmérnöki
Varga Zsolt tanszéki mérnök Környezetmérnöki
Pataki Tamás tanszéki mérnök Környezetmérnöki
Baumann Mihály adjunktus Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Lenkovics László tanársegéd Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Budulski László tanszéki mérnök Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Patyi Szabolcs doktorandusz hallgató Mérnök Ismeretek
Salamonné dr. Albert Éva PhD egyetemi docens PTE TTK Biológia Intézet
Prekuta János okl. építőmérnök, a ZÉOSZ alapító tagja
Czimerman László nyugd. Környezetmérnöki
A kutatócsoport kutatási területe
Az interdiszciplin kutatócsoport a hazai klimatikus viszonyokhoz igazodó korszerű ökologikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatásával, fejlesztésével, ezirányú tudatformálással foglalkozik. A környezet-, épületgépész-, informatikus-, építő-, építészmérnökök önálló szakirányú, majd együttes munkájának eredménye mind az energia szektor, mind az integrált vízgazdálkodás és a zöldfelület gazdálkodás számos elemére is pozitív hatással lehet (pl. árvizek, vízellátás, csapadékvíz elvezetés- és hasznosítás, szennyvízkezelés, zöldfelület növelés- és hasznosítás, energiatakarékosság, CO2 kibocsátás, településüzemeltetés) a technológiák elterjedése során.
A kutatócsoport kutatási célja
I.
+ Zöldfelületek, kiemelten zöldtetők energetikai és vízgazdálkodási viszonyainak, illetve hatásainak vizsgálata.
+ Korszerű és víztakarékos épületvízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése.
+ Komplex ökológikus települési zöldfelületi és vízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése.
+ Természetközeli szennyvíztisztítás kutatása, fejlesztése.
+ Csapadékvíz és szürke szennyvíz kezelés és hasznosítás kutatása, fejlesztése.
+ Szivattyúszabályozási módok fogyasztói rendszerhez illesztésének vizsgálata, célszerű megválasztása a víztudatosság, a vízhálózati nyomásmenedzsment, a teljes életciklus-költség aspektusából.
+ Monitoring tevékenység tervezése és kivitelezése során olyan mérési eljárások alkalmazásának kutatása, melyek költség-hatékonyan, egyszerűen végrehajtva képesek a legtöbb információ szolgáltatására.

II.
+ Szakirodalom gyűjtés, forráselemzés, adatbázis készítés, modellezés.
+ A kutatási eredmények konferencia kiadványokban, hazai, illetve nemzetközi folyóiratokban történő publikálása, ezzel gazdagítva a PTE MIK kiválósági mutatóit.
+ Tehetséggondozás keretében hallgatók bevonása a kutatási részterületekbe, tudományos diákköri témák kidolgozásának mentorálása.
+ A magyar és külföldi hallgatók kutatási tevékenységekbe történő bevonásával a hallgatói tudományos érdeklődés, nyitottság, kreativitás fejlesztése.
+ Tudástranszfer és tudatformálás céljából a kutatási mintatelep interaktív oktatási hasznosítása.

Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf

Magyar Nyelvű Tevékenységek
Q3 cikk
Dittrich, E ; Somfai, D ; Dolgosné, Kovács A. Innovatív szennyvíztisztító telep Pécsen DUNAKAVICS VIII. : 10. pp. 53-62. , 10 p. (2020)

Eördöghné dr. Miklós Mária: Baktériummentes ivóvízellátás felelős szolgáltatói szemlélettel. In: Girán J. (szerk.): A városi környezet egészséghatásai, 2019, pp. 135-151. ISBN 978-615-00-5996-9

Eördöghné Dr. Miklós Mária, Horváth Gábor: Nyomásfokozó szivattyúk hatásfoka részterhelésen. Magyar Épületgépészet, 2019. LXVIII. évf. 1-2. szám, ISSN 1215 9913.

Eördöghné Dr. Miklós Mária: Ingatlanok alternatív vízforrás-felhasználás lehetőségei. Épületgépész - a Magyar Épületgépészek Szövetségének szaklapja, VII. évf. 2018. november, pp. 5-8, ISBN 2063-5400

Eördöghné dr. Miklós Mária: Legionellamentesítés üzemi tapasztalatai. Magyar Épületgépészet, LXVIII. Évfolyam, 2019. 7-8. szám, pp. 3-7. ISSN 1215 9913

Eördöghné Dr. Miklós Mária Az ivóvízellátó rendszerek létesítése kapcsán szükséges paradigmaváltás szakmai háttere In: Tibor, Kiss; Anita, Dolgosné Kovács; Csaba, Vér; Péter, Máthé (szerk.) Sustainable resource management : Scientific conference proceedings Pécs, Magyarország : University of Pécs Faculty of Engeneering and Information Technology, (2019) pp. 97-103. , 7 p.
Idézhető absztrakt
Somfai, Dávid ; Salamonné, Albert Éva ; Szénásy, Luca ; Dittrich, Ernő Az evapotranszspiráció napon belüli meghatározása a Hódmezővásárhelyi gyökérzónás szennyvíztisztító mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában In: Füleky, György (szerk.) XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Gödöllő, Magyarország : MAG Mezőgazdaságért Alapítvány (2018) pp. 296-298. , 3 p.
Idegen nyelvű tevékenységek
Q2 Cikk
Dittrich Erno, Klincsik Mihaly, Somfai David, Dolgos-Kovacs Anita, Kiss Tibor, Szekeres Anett Analysis of conservative tracer measurement results inside a planted horizontal subsurface flow constructed wetland filled with coarse gravel using Frechet distribution ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 28 : 5 pp. 5180-5204. , 25 p. (2021)

Dittrich Ernő, Klincsik Mihály, Somfai Dávid, Dolgos-Kovács Anita, Kiss Tibor, Szekeres Anett Application of divided convective-dispersive transport model to simulate variability of conservative transport processes inside a planted horizontal subsurface flow constructed wetland. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Paper: 33245540 , 29 p. (2021)

Ernő Dittrich, Éva Salamon-Albert, Dávid Somfai, Anita Dolgos-Kovács, Tibor Kiss: Transpiration effect of Tufted sedge for a horizontal subsurface flow constructed wetland. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 79.10., 2019, pp. 1905-1911. ISSN: 0273-1223
Q4 Cikk
E., Dittrich ; D., Somfai ; A., Dolgos-Kovács ; Salamon-Albert, Éva Estimated seasonal daily evapotranspiration rates for a horizontal subsurface flow constructed wetland. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA 14 : 2 pp. 1-12. , 12 p. (2020)

Eördöghné dr. Miklós Mária: Investigation of energy efficiency of pumping systems by a newly specified energy parameter. In: Nyers, József (szerk.): EXPRES 2019: 11th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources and Efficiency, Subotica, Szerbia, V3ME-Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete, 2019, pp. 82-85. ISBN: 978-86-919769-4-1, ISBN: 978-86-85409-96-7

B. Cakó, L. Lenkovics: Impacts of green roof on thermal comfort parameters. In: Nyers, József (szerk.): EXPRES 2019: 11th International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources and Efficiency, Subotica, Szerbia, V3ME-Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete, 2019, pp. 43-48. ISBN: 978-86-919769-4-1, ISBN: 978-86-85409-96-7
Idézhető absztrakt
László Lenkovics, Balázs Cakó, Balázs Lenkovics, Mária Eördögné Miklós dr.: The rool of green roofs in the quality of a house. In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : Architectural, Engineering and Information Sciences, Pécs, Magyarország : Pollack Press (2019) p. 123