Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Korszerű ökológikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatócsoport

A kutatócsoport neve:
Korszerű ökológikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dolgosné dr. Kovács Anita PhD egyetem docens Környezetmérnök
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
dr. Dittrich Ernő PhD egyetemi adjunktus Környezetmérnöki
dr. Pécz Tibor PhD tudományos főmunkatárs Környezetmérnöki
Eördöghné dr. Miklós Mária PhD egyetemi adjunktus Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Prof. Dr. Fülöp László PhD professor emeritus Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Dr. Várady Géza PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Prof. Dr. Klincsik Mihály PhD főiskolai tanár Műszaki Informatika
Dr. Perényi László Mihály PhD egyetemi docens Épületszerkezetek-Energiadesign
Dr. Pál-Schreiner Judit PhD egyetemi adjunktus Építőmérnök
Dr. Füredi Balázs PhD egyetemi docens Mérnök Ismeretek
Somfai Dávid Márton tudományos segédmunkatárs Környezetmérnöki
Vízvári Zoltán Ákos tudományos segédmunkatárs Környezetmérnöki
Varga Zsolt tanszéki mérnök Környezetmérnöki
Pataki Tamás tanszéki mérnök Környezetmérnöki
Baumann Mihály adjunktus Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Lenkovics László tanársegéd Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Budulski László tanszéki mérnök Épületgépész- és Létesítménymérnöki
Patyi Szabolcs doktorandusz hallgató Mérnök Ismeretek
Salamonné dr. Albert Éva PhD egyetemi docens PTE TTK Biológia Intézet
Prekuta János okl. építőmérnök, a ZÉOSZ alapító tagja
Czimerman László nyugd. Környezetmérnöki
A kutatócsoport kutatási területe
Az interdiszciplin kutatócsoport a hazai klimatikus viszonyokhoz igazodó korszerű ökologikus vízgazdálkodási és zöldfelületi rendszerek kutatásával, fejlesztésével, ezirányú tudatformálással foglalkozik. A környezet-, épületgépész-, informatikus-, építő-, építészmérnökök önálló szakirányú, majd együttes munkájának eredménye mind az energia szektor, mind az integrált vízgazdálkodás és a zöldfelület gazdálkodás számos elemére is pozitív hatással lehet (pl. árvizek, vízellátás, csapadékvíz elvezetés- és hasznosítás, szennyvízkezelés, zöldfelület növelés- és hasznosítás, energiatakarékosság, CO2 kibocsátás, településüzemeltetés) a technológiák elterjedése során.
A kutatócsoport kutatási célja
I.
+ Zöldfelületek, kiemelten zöldtetők energetikai és vízgazdálkodási viszonyainak, illetve hatásainak vizsgálata.
+ Korszerű és víztakarékos épületvízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése.
+ Komplex ökológikus települési zöldfelületi és vízgazdálkodási rendszerek kutatása, fejlesztése.
+ Természetközeli szennyvíztisztítás kutatása, fejlesztése.
+ Csapadékvíz és szürke szennyvíz kezelés és hasznosítás kutatása, fejlesztése.
+ Szivattyúszabályozási módok fogyasztói rendszerhez illesztésének vizsgálata, célszerű megválasztása a víztudatosság, a vízhálózati nyomásmenedzsment, a teljes életciklus-költség aspektusából.
+ Monitoring tevékenység tervezése és kivitelezése során olyan mérési eljárások alkalmazásának kutatása, melyek költség-hatékonyan, egyszerűen végrehajtva képesek a legtöbb információ szolgáltatására.

II.
+ Szakirodalom gyűjtés, forráselemzés, adatbázis készítés, modellezés.
+ A kutatási eredmények konferencia kiadványokban, hazai, illetve nemzetközi folyóiratokban történő publikálása, ezzel gazdagítva a PTE MIK kiválósági mutatóit.
+ Tehetséggondozás keretében hallgatók bevonása a kutatási részterületekbe, tudományos diákköri témák kidolgozásának mentorálása.
+ A magyar és külföldi hallgatók kutatási tevékenységekbe történő bevonásával a hallgatói tudományos érdeklődés, nyitottság, kreativitás fejlesztése.
+ Tudástranszfer és tudatformálás céljából a kutatási mintatelep interaktív oktatási hasznosítása.

Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf2020 - 2023 MTMT adat
Dolgosné dr. Kovács Anita
dr. Dittrich Ernő
dr. Pécz Tibor
Eördöghné dr. Miklós Mária
Prof. Dr. Fülöp László
Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó
Dr. Várady Géza
Prof. Dr. Klincsik Mihály
Dr. Perényi László Mihály
Dr. Pál-Schreiner Judit
Dr. Füredi Balázs
Somfai Dávid Márton
Varga Zsolt
Pataki Tamás
Baumann Mihály
Lenkovics László
Budulski László
Patyi Szabolcs