Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Orvos-mérnöki kutatócsoport

 
A kutatócsoport neve:
Orvos-mérnöki kutatócsoport
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Informatika és Villamos Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Schiffer Ádám PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Gerzson Miklós PhD egyetemi docens Műszaki Informatika
Müller Péter tanársegéd Műszaki Informatika
Kisander Zsolt tanársegéd Automatizlási tanszék
Dr. Tukora Balázs
PhD egyetemi docens
Rendszer és szoftvertechnológiai
Dr. Maróti Péter PhD egyetemi adjunktus MediSkillsLab - Szimulációs Oktatási Központ
Dr. Tóth Luca PhD tanársegéd Transzlációs Medicina Intézet
A kutatócsoport kutatási területe
Interdiszciplináris orvos-mérnöki kutatásokkal foglalkozunk, melyeken belül az alábbi kutatásokat végezzük:
- Neurorehabilitáció során alkalmazott robotikus eszközökön illetve betegeken végzett mozgásanalís, mellyel a terápiás hatékonyságot monitorozzuk.
- Orvosi célú AR-VR szoftverfejlesztés
- EMG jelek feldolgozása;
- myoelektromos protézisfejlesztés.
A kutatócsoport kutatási célja
A PTE-n belül inter- és multidiszciplináris kutatócsoportok és piaci partnerek bevonásával megalkotásra került a CBEI (Centre for Biomedical Engineering and Innovations). Kutatócsoportunk célkitűzése projektek és kutatási területek művelése, mely támogatja az orvos-műszaki határterületi alkalmazott kutatásokat.

A PTE Általános és Orvostudományi Karával, illetve a PTE 3D központtal szorosan együttműködve, több projektünk fut. Kutatási céljaink ezen felül olyan mérnöki technológiák és metodikák alkalmazása az orvosi területeken, amelyek eredményeként használható, innovatív termékek és számos publikáció képződik.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf2020 - 2023 MTMT adat
Dr. Schiffer Ádám
Müller Péter
Kisander Zsolt