Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

BIM Skills Lab kutatócsoport

A kutatócsoport neve:
BIM Skills Lab
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA habil. tudományos vezető Breuer Marcell Doktori Iskola / Építészeti és Várostervezési Tanszék
Dr. Zagorácz Márk Balázs PhD operatív vezető Mérnöki Ismeretek Tanszék
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Rák Olivér PhD egyetemi adjunktus Mérnöki Ismeretek Tanszék
Dr. Reith András PhD habil. tudományos főmunkatárs Mérnöki Ismeretek Tanszék
Etlinger József tanársegéd Mérnöki Ismeretek Tanszék
Bakai Nándor PhD hallgató BMDI / Mérnöki Ismeretek Tanszék
Máder Patrik Márk PhD tudományos munkatárs BMDI / Mérnöki Ismeretek Tanszék
Cebei Márk építésügyi szakértő Lechner Tudásközpont
Térbeli Szolgáltatások Igazgatóság
3D Építésügyi Módszertani Osztály
Horkai András doktorjelölt, tanársegéd Óbudai Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
Építészmérnöki Intézet,
Építéstan Tanszék
Rácz Viktor Norbert MSc hallgató Mérnöki Ismeretek Tanszék
Simon Dóra Erika MSc hallgató Mérnöki Ismeretek Tanszék
Hillebrand Péter AR/VR fejlesztő munkatárs PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ
Sipőcz Árpád Gergely AR/VR fejlesztő munkatárs PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ
A kutatócsoport kutatási területe
A kutatócsoport egyik kiemelt kutatási területként a BIM (Building Information Modeling – Építményinformációs Modellezés) hazai építőiparba történő integrálásának lehetőségeit vizsgálja, részben a már létező gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltérképezésével és továbbfejlesztésével, részben új oktatási módszertanok és képzések kialakításával. Mindemellett olyan, innovatív BIM felhasználási lehetőségek kidolgozása is folyamatban van, amelyek nemzetközi szinten is újdonságnak számítanak. Ilyen például az építéshelyszíni káros élettani hatások csökkentése építményinformációs modellek segítségével. Ezen a témakörön belül a BIM, az algoritmussal támogatott mérnöki folyamatok, illetve az AR/VR technológiák együttes alkalmazásának segítségével új eljárások, illetve piaci termékek fejlesztése is folyamatban van a munkahelyi balesetvédelem érdekében.
A kutatócsoport másik hangsúlyos kutatási területét a fenntartható építészet és városfejlesztés jelenti. Ezeken belül a parametrikus tervezés, az energetikai optimalizálás, a mikroklíma elemzés, az üveghomlokzatok, üveg tartószerkezetek és árnyékolók innovatív alkalmazása, az emberi épülethasználati szokások elemzése, és az okos és fenntartható városfejlesztés alkalmazásainak vizsgálata már számos nemzetközileg is elismert, rangos publikációt eredményezett.
A kutatócsoport kutatási célja
A kutatócsoport kutatási célja, hogy olyan innovatív, ipari igényeket kielégítő megoldásokat fejlesszen, amelyek segítségével az építőipari tervezési- és kivitelezési munkafolyamatok jobb minőségben, gyorsabban és biztonságosabban tudnak megvalósulni. A fejlesztések a társtudományok szakértőinek bevonásával zajlanak, a fejlesztések segítségével elért hatékonyságnövekedés pedig folyamatos mérésekkel kerül validálásra. A kutatócsoport tagjai kimagasló tapasztalattal rendelkeznek nagyberuházások BIM-alapú tervezésében és kivitelezés-támogatásában, míg a kutatásokba bevont K+F+I partnerek minden esetben az általuk képviselt szakterület legjelentősebb szereplői.
Kiemelt kutatási cél olyan AR/VR alkalmazások fejlesztése, amelyek az építéshelyi balesetek megelőzéséhez használhatók. A fejlesztések egyik iránya a munkafolyamatokra való felkészítést és a munkabiztonság felelősségteljes előkészítését célozza; a másik iránya pedig a tényleges munkavégzést támogatja a valós munkaterület folyamatosan változó körülményeinek figyelembevételével.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf

Magyar Nyelvű Tevékenységek
Könyv, könyvrészlet
Horkai, András ; Kiss, Gyula Fogyasztói szemléletformálás a magyar energiapolitikában Budapest, Magyarország : Magyar Energetikai Társaság (2019) , 9 p.

Horkai, András NAGYPANELES ÉPÍTÉSZET ÉS PANELREHABILITÁCIÓ ÉSZTORSZÁGBAN In: Tóth, Bianka (szerk.) Tudományos eredmények a nagyvilágból - bővített kiadás : Válogatás a Campus Mundi ösztöndíjasok tanulmányaiból Budapest, Magyarország : Tempus Közalapítvány, (2019) pp. 58-67. , 10 p.

Bachmann, Bálint Világörökségi Negyed: Cella Septichora In: Medvegy, Gabriella; Zoltán, Erzsébet Szeréna; Rétfalvi, Donát (szerk.) 15//20 Pécsi Építész Iskola Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola (2019) pp. 6-7. , 2 p.

Zagorácz, Márk A Lechner BIM kézikönyv (2018) Előadás az Okos városok, okos városlakók konferencián - Budapest, 2018.04.18., Megjelenés: Magyarország,
Konferencia előadás (nem idézhető)
Máder, Patrik Márk ; Bakai, Nándor Innovatív technológiák a mérnöki tervezésben - BIM módszertan és gyakorlati alkalmazása (2019) Magyar Mérnöki Kamara, Fürdő és Uszoda Létesítmények Szakosztály szakmai nap, Megjelenés: Magyarország,

Máder, Patrik Márk ; Szilágyi, Dorottya ; Rák, Olivér ; Háber, István Ervin Lézeres felmérő eszköz és felmérési módszertan közvetlen építészeti tervezőszoftver kapcsolattal (2020) A XXV. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA, előadás az online konferencián, Megjelenés: Románia,

Rák, Olivér BIM szabványosítás helyzete itthon és külföldön (2019) előadás, MIK PARTNERS Szakmai Nap,

Rák, Olivér ; Bakai, Nándor BIM oktatás és szabványosítás: előadás (2021) MIK Partners Szakmai Nap 2021,

Rák, Olivér BIM módszertanok alkalmazása épület felmérések és adatfeldolgozás során (2019) előadás, MIK PARTNERS Szakmai Nap,

Máder, Patrik Márk BIM menedzser, BIM menedzsment (2021) MIK PARTNERS' Szakmai Nap, Megjelenés: Magyarország,

MÁDER, Patrik Márk Lézeres felmérő eszköz és felmérési módszertan közvetlen építészeti tervezőszoftver kapcsolattal. (2020) XXV. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka konferencia, Megjelenés: Románia,

Máder, Patrik Márk Létesítményüzemeltetési BIM modellek készítése: Modellkészítés alapjául szolgáló információk hatékony felhasználása, célspecifikus modellek készítése és használata (2019) MIK PARTNERS' Szakmai Nap, Megjelenés: Magyarország,

Zagorácz, Márk Balázs BIM: Kinek és mikor éri meg? Lesz-e állami szabályozás?Lehetőségek a felkészülésre. (2020) Pollack Expo 2020.02.27-28, Építészeti és építőipari szakmai előadások,

Reith, András Transzparenciától a körkörösségig: előadás (2021) MIK Partners Szakmai Nap 2021,

Reith, András Transzparenciától a körkörösségig – Csomóponttól a városig és azon túl: előadás (2020) A belsőépítészet mesterei – Mesterképek nyilvános előadás-sorozat, Budapesti Metropolitan Egyetem,

Zagorácz, Márk Lechner BIM kézikönyv (2018) Előadás a Portfolio FM&Office 2018. konferencián, Budapest, 2018.04.19., Megjelenés: Magyarország, Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Ismeretterjesztő
Idegen nyelvű Tevékenységek
Q1 Cikk
Sugar, V ; Talamon, A ; Horkai, A ; Kita, M Energy saving retrofit in a heritage district: The case of the Budapest JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING 27 Paper: 100982 , 20 p. (2020)

Catto, Lucchino E. ; Gelesz, A. ; Skeie, K. ; Gennaro, G. ; Reith, A. ; Serra, V. ; Goia, F. Modelling double skin façades (DSFs) in whole-building energy simulation tools: Validation and inter-software comparison of a mechanically ventilated single-story DSF BUILDING AND ENVIRONMENT 199 Paper: 107906 , 25 p. (2021)

Gelesz, A. ; Catto, Lucchino E. ; Goia, F. ; Serra, V. ; Reith, A. Characteristics that matter in a climate façade: A sensitivity analysis with building energy simulation tools ENERGY AND BUILDINGS 229 Paper: 110467 , 25 p. (2020)
Q2 Cikk
Bukovszki, Viktor ; Doci, Gabriella ; Reith, Andras Coding Engines in Participatory Social Housing Design-A Case to Revisit Pattern Languages SUSTAINABILITY 13 : 6 Paper: 3367 , 27 p. (2021)

Salom, Jaume ; Tamm, Meril ; Andresen, Inger ; Cali, Davide ; Magyari, Abel ; Bukovszki, Viktor ; Balazs, Rebeka ; Dorizas, Paraskevi Vivian ; Toth, Zsolt ; Mafe, Clara et al. An Evaluation Framework for Sustainable Plus Energy Neighbourhoods: Moving Beyond the Traditional Building Energy Assessment ENERGIES 14 : 14 Paper: 4314 , 25 p. (2021)

Bukovszki, Viktor ; Magyari, Abel ; Braun, Marina Kristina ; Pardi, Kitti ; Reith, Andras Energy Modelling as a Trigger for Energy Communities: A Joint Socio-Technical Perspective ENERGIES 13 : 9 Paper: 2274 , 44 p. (2020)

Deme Bélafi, Zs ; Tianzhen, Hong ; Reith, A A library of building occupant behaviour models representedin a standardised schema ENERGY EFFICIENCY 12 : 3 pp. 637-651. , 15 p. (2019)

Q3 Cikk
Máder, Patrik Márk ; Szilágyi, Dorottya ; Rák, Olivér Tools and Methodologies of 3D Model-Based Building Survey POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 15 : 1 pp. 169-176. , 8 p. (2020)

Rák, Olivér ; Szilágyi, Dorottya Photogrammetry Possibilities and Rules Focusing on Architectural Usage POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 15 : 1 pp. 187-196. , 10 p. (2020)

Kokas, Balázs ; Balogh, Jeno ; Borsos, Agnes ; Medvegy, Gabriella ; Bachmann, Bálint Harmonization of Structural and Functional Lifespans of Prefabricated Residential Buildings INTERNATIONAL JOURNAL OF DESIGN & NATURE AND ECODYNAMICS 15 : 2 pp. 161-165. , 5 p. (2020)

Borsos, Á. ; Balogh, J. ; Kokas, B. ; Bachmann, B. An eco-approach to modularity in urban living INTERNATIONAL JOURNAL OF DESIGN & NATURE AND ECODYNAMICS 14 : 2 pp. 83-90. , 8 p. (2019)

Zhao, Dapeng ; Bachmann, Bálint ; Wang, Tie ‘Beautiful China’ project: A development proposal for nonheritage rural areas in North China POLLACK PERIODICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES 14 : 1 pp. 235-246. , 12 p. (2019)

Horkai, András A statistical analysis of the relationship between domestic hot water consumption and mean outdoor temperature in Budapest IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 125 : 1 pp. 53-82. , 30 p. (2021)

Q4 Cikk
KOKAS, BALÁZS ; BALOGH, JENO ; BORSOS, ÁGNES ; MEDVEGY, GABRIELLA ; BACHMANN, BÁLINT STRUCTURAL ADAPTABILITY OF RESIDENTIAL BUILDINGS: SUSTAINABLE CONCEPTS IN HUNGARIAN HOUSING WIT TRANSACTIONS ON ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 238 pp. 593-600. , 8 p. (2019)
Idézhető absztrakt
Bakai, Nándor ; Rák, Olivér ; Máder, Patrik Márk ; Zagorácz, Márk ; Research, Group ‘BIM SKILL LAB’ Identifying Focus Areas for Reducing Greenhouse Gas Emissions in the Construction Industry In: Péter, IVÁNYI (szerk.) Abstract book for the 17th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM: ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES Pécs, Magyarország : Pollack Press, University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology (2021) 225 p. p. Paper 25

RÁK, Olivér ; BAKAI, Nándor The Potential inherent in BIM-based urban models In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : Architectural, Engineering and Information Sciences Pécs, Magyarország : Pollack Press (2019) p. 8

Bakai, Nándor ; Rák, Olivér ; Zagorácz, Márk Balázs ; Füredi, Balázs Possibilities of linking BIM and DfMA methodologies: Literature review In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 16th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM Pécs, Magyarország : Pollack Press (2020) p. 75 Paper: Paper 29

Olivér, Rák ; Patrik Márk, Máder ; József, Etlinger ; Mária, Eördöghné Miklós ; Márk, Balázs Zagorácz Case study of a BIM-based pool design project focusing on hydraulicengineering In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium : Architectural, Engineering and Information Sciences Pécs, Magyarország : Pollack Press (2019) p. 127

O., Rák ; N., Bakai ; J., Etlinger Statistical Analysis of AEC Industry Accidents In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 17th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM : ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES Pécs, Magyarország : Pollack Press (2021) 227 p. p. p.140

Horkai, András ; Kiss, Gyula COMPLEX REHABILITATION OF BUILDINGS BUILT WITH INDUSTRIALIZED TECHNOLOGY In: Tamás, Molnár; Aleksandra, Krstić-Furundžić; Eva, Vaništa Lazarević; Aleksandra, Djukić; Gabriella, Medvegy; Bálint, Bachmann; Milena, Vukmirović Conference Proceedings 6th International Academic Conference on Places and Technologies Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola (2019) 660 p. pp. 253-260. , 8 p.

M., Altamimi ; M. B., Zagorácz ; M., Halada Studying the Behavior of the Hungarian ConstructionMarket by Analyzing and Comparing the Statistics ofthe Sector In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 17th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM : ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES Pécs, Magyarország : Pollack Press (2021) 227 p. p. p.24.

F., Meng ; B., Bachmann ; T., Wang Reconstruction of Industrial Remains: Design Practice of Baomian Cultural and Creative Center In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 17th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM : ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES Pécs, Magyarország : Pollack Press (2021) 227 p. p. p.47.

H., Jin ; B., Bachmann The Design of Intensive Urban Block Form Structure In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 17th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM : ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES Pécs, Magyarország : Pollack Press (2021) 227 p. p. p.52

Wu, Mengyang ; Bachmann, Bálint The reconstruction of traditional pitched roof in mountainous building In: Tamás, Molnár; Aleksandra, Krstic-Furundzic; Eva, Vanista Lazarevic; Alekszandra, Djukic; Gabriella, Medvegy; Bálint, Bachmann; Milena, Vukmirovic (szerk.) Places and Technologies 2019 : The 6. th International Academic Conference on Places and Technologies Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (2019) 158 p. p. 153

K., Tu ; A., Reith Analysis on Spatial-Temporal Characteristics of Preschool Children’s Outdoor Activities: A Case Studyof Wuhan In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 17th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM : ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES Pécs, Magyarország : Pollack Press (2021) 227 p. p. p.27.

Q. C., He ; A., Reith Urban Regeneration Practice: Transforming Victory Quay into a Resilient Space by using Nature-based Solutions In: Iványi, Péter (szerk.) Abstract book for the 17th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM : ARCHITECTURAL, ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCES Pécs, Magyarország : Pollack Press (2021) 227 p. p. p.45

Csukás, Máté ; Bukovszki, Viktor ; Reith, András Challenges and Solutions for Organizational Design In Urban Digitalization In: Magnini, Pierangelo (szerk.) Proceedings of the 7th International Conference On Sustainable Development : Book of Abstracts (2019) p. 293

Rák, Olivér Panelépületek felmérése során alkalmazott korszerű technológiák összehasonlítása BIM módszertan alkalmazásával = BIM supported modern surveying tools comparison according to a Hungarian case study In: Prisztóka, Gyöngyvér; Pfefferkorn, Laura-Jane; Kertai, Bendegúz (szerk.) XVIII. Szentágothai János Multidiszciplináris Konferencia és Hallgatói Verseny Absztrakt kötet XVIII. János Szentágothai Multidisciplinary Conference and Student Competition Book of Abstracts Pécs, Magyarország : János Szentágothai Scholastic Honorary Society, Faculty of Sciences, University of Pécs (2020) 187 p. pp. 37-38. , 2 p.

Könyv, könyvrészlet
Rák, Olivér ; Borsos, Ágnes ; Iványi, Péter Algorithm-Based Bim Model Analysis Methodology at Urban Level In: Vukmirović, Milena; Vaništa Lazarević, Eva; Krstić-Furundžić, Aleksandra; Djukić, Aleksandra (szerk.) Keeping Up with Technologies to Act Responsively in Urban Environment University of Belgrade, Faculty of Architecture (2020) pp. 305-312. , 8 p.

Horkai, András ; Kiss, Gyula Complex Rehabilitation of Buildings Built with Industrialized Technology In: Tamás, Molnár; Aleksandra, Krstic-Furundzic; Eva, Vanista Lazarevic; Alekszandra, Djukic; Gabriella, Medvegy; Bálint, Bachmann; Milena, Vukmirovic (szerk.) Places and Technologies 2019 : The 6. th International Academic Conference on Places and Technologies Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (2019) 158 p. pp. 83-83. , 1 p.

Horkai, András ; Balló, Zsófia Possibilities and Difficulties in Implementation of Energy Saving Investments with Involvement of Consumers In: George, Dekoulis (szerk.) International Conference on Innovative Applied Energy : IAPE 2019 : Innovative Applied Energy Oxford, Egyesült Királyság / Anglia : University of Oxford, (2019) Paper: 235 , 7 p.

Wu, Mengyang ; Bachmann, Bálint THE RECONSTRUCTION OF TRADITIONAL PITCHED ROOF IN MOUNTAINOUS BUILDING In: Tamás, Molnár; Aleksandra, Krstić-Furundžić; Eva, Vaništa Lazarević; Aleksandra, Djukić; Gabriella, Medvegy; Bálint, Bachmann; Milena, Vukmirović Conference Proceedings 6th International Academic Conference on Places and Technologies Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola (2019) 660 p. pp. 621-627. , 7 p.

Horváth, M ; Adams, J N ; Deme, Bélafi Z ; Czétány, L ; Szalay, Z ; Várnagy, S ; Reith, A ; Csoknyai, T Large scale smart meter data assessment for energy benchmarking and occupant behaviour profile development In: Alexander, Passer; Thomas, Lützkendorf; Guillaume, Habert; Helga, Kromp-Kolb; Michael, Monsberger (szerk.) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Graz, Ausztria : IOP Publishing Ltd (2019) pp. 1-11. Paper: 012121 , 11 p.

Könyv szerkesztés
Tamás, Molnár ; Aleksandra, Krstić-Furundžić ; Eva, Vaništa Lazarević ; Aleksandra, Djukić ; Gabriella, Medvegy ; Bálint, Bachmann ; Milena, Vukmirović Conference Proceedings 6th International Academic Conference on Places and Technologies Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola (2019) , 660 p.

Tamás, Molnár (szerk.) ; Aleksandra, Krstic-Furundzic (szerk.) ; Eva, Vanista Lazarevic (szerk.) ; Alekszandra, Djukic (szerk.) ; Gabriella, Medvegy (szerk.) ; Bálint, Bachmann (szerk.) ; Milena, Vukmirovic (szerk.) Places and Technologies 2019: The 6. th International Academic Conference on Places and Technologies Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (2019) , 158 p.