Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

BIM Skills Lab kutatócsoport

A kutatócsoport neve:
BIM Skills Lab
Annak az intézetnek a neve, amelynek keretében a kutatócsoport működik:
Mérnöki és Smart Technológiák Intézet

A kutatócsoport vezetője, tudományos fokozata
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA habil. tudományos vezető Breuer Marcell Doktori Iskola / Építészeti és Várostervezési Tanszék
Dr. Zagorácz Márk Balázs PhD operatív vezető Mérnöki Ismeretek Tanszék
A kutatócsoport állandó tagjai
Név Tudományos fokozat Státusz Tanszék
Dr. Rák Olivér PhD egyetemi adjunktus Mérnöki Ismeretek Tanszék
Dr. Reith András PhD habil. tudományos főmunkatárs Mérnöki Ismeretek Tanszék
Etlinger József tanársegéd Mérnöki Ismeretek Tanszék
Bakai Nándor PhD hallgató BMDI / Mérnöki Ismeretek Tanszék
Dr. Máder Patrik Márk PhD tudományos munkatárs BMDI / Mérnöki Ismeretek Tanszék
Dr. Deák Márton
PhD főosztályvezető Lechner Tudásközpont
Rácz Viktor Norbert MSc hallgató Mérnöki Ismeretek Tanszék
Simon Dóra Erika MSc hallgató Mérnöki Ismeretek Tanszék
Csonka Levente
MSc hallgató
Mérnöki Ismeretek Tanszék
Motasem Altamimi
MSc hallgató
Mérnöki Ismeretek Tanszék
Hillebrand Péter AR/VR fejlesztő munkatárs PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ
Sipőcz Árpád Gergely AR/VR fejlesztő munkatárs PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ
A kutatócsoport kutatási területe
A kutatócsoport egyik kiemelt kutatási területként a BIM (Building Information Modeling – Építményinformációs Modellezés) hazai építőiparba történő integrálásának lehetőségeit vizsgálja, részben a már létező gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltérképezésével és továbbfejlesztésével, részben új oktatási módszertanok és képzések kialakításával. Mindemellett olyan, innovatív BIM felhasználási lehetőségek kidolgozása is folyamatban van, amelyek nemzetközi szinten is újdonságnak számítanak. Ilyen például az építéshelyszíni káros élettani hatások csökkentése építményinformációs modellek segítségével. Ezen a témakörön belül a BIM, az algoritmussal támogatott mérnöki folyamatok, illetve az AR/VR technológiák együttes alkalmazásának segítségével új eljárások, illetve piaci termékek fejlesztése is folyamatban van a munkahelyi balesetvédelem érdekében.
A kutatócsoport másik hangsúlyos kutatási területét a fenntartható építészet és városfejlesztés jelenti. Ezeken belül a parametrikus tervezés, az energetikai optimalizálás, a mikroklíma elemzés, az üveghomlokzatok, üveg tartószerkezetek és árnyékolók innovatív alkalmazása, az emberi épülethasználati szokások elemzése, és az okos és fenntartható városfejlesztés alkalmazásainak vizsgálata már számos nemzetközileg is elismert, rangos publikációt eredményezett.
A kutatócsoport kutatási célja
A kutatócsoport kutatási célja, hogy olyan innovatív, ipari igényeket kielégítő megoldásokat fejlesszen, amelyek segítségével az építőipari tervezési- és kivitelezési munkafolyamatok jobb minőségben, gyorsabban és biztonságosabban tudnak megvalósulni. A fejlesztések a társtudományok szakértőinek bevonásával zajlanak, a fejlesztések segítségével elért hatékonyságnövekedés pedig folyamatos mérésekkel kerül validálásra. A kutatócsoport tagjai kimagasló tapasztalattal rendelkeznek nagyberuházások BIM-alapú tervezésében és kivitelezés-támogatásában, míg a kutatásokba bevont K+F+I partnerek minden esetben az általuk képviselt szakterület legjelentősebb szereplői.
Kiemelt kutatási cél olyan AR/VR alkalmazások fejlesztése, amelyek az építéshelyi balesetek megelőzéséhez használhatók. A fejlesztések egyik iránya a munkafolyamatokra való felkészítést és a munkabiztonság felelősségteljes előkészítését célozza; a másik iránya pedig a tényleges munkavégzést támogatja a valós munkaterület folyamatosan változó körülményeinek figyelembevételével.
Oktatási, Kutatási és Innovációs gráf2020 - 2023 MTMT adatok
Prof. Dr. Bachmann Bálint
Dr. Zagorácz Márk Balázs
Dr. Rák Olivér
Dr. Reith András
Etlinger József
Máder Patrik Márk