Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó (2018.03.29.)

MEGHÍVÓ a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2018. március 29. (csütörtök) 9:30
Helyszín: 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
II. emeleti Konferencia-terem (B224)

Napirend:
 1. Személyi ügyek: Javaslat professor emeritusi címek adományozására a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán
  Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán
 2. Személyi ügyek: Javaslat Arany Katedra díj és Pollack Emlékérem adományozására, valamint Rektori Dicséretre történő felterjesztésre
  Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán
 3. Személyi ügyek: Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán
  Előterjesztő: Dr. Kvasznicza Zoltán, mb. tanszékvezető
 4. Előterjesztés a Kari Tanács mellett működő Oktatási Bizottság személyi összetételének megváltoztatására
  Előterjesztő: Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó, mb. oktatási dékánhelyettes
 5. Előterjesztés az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) Bizottság oktatói tagjainak megválasztására
  Előterjesztő: Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó, mb. oktatási dékánhelyettes
 6. Javaslat a 2018/2019-es tanév időbeosztására
  Előterjesztő: Dr. Perjésiné dr. Hámori Ildikó, mb. oktatási dékánhelyettes
 7. Előterjesztés az oklevélátadó ünnepségen résztvevő, nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatói jelenlétről
  Előterjesztő: Kukai Annamária, mb. tanulmányi csoportvezető
 8. Egyebek

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem írásban jelezze a Dékáni Titkárságon. (A napirend anyagait legkésőbb 2018. március 26-án, hétfőn megküldjük emailben, illetve a witch-en a karihivatal/Kari Tanács/Kari Tanács 2018 mappában is elérhetővé válnak.)       


Üdvözlettel: 

Dr. Medvegy Gabriella
dékán