Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2021.11.02

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Helyszín: PTE MIK, B224-es terem

Időpont: 2021. november 2. (kedd) 10:00

Bejelentések

Napirend:


1. Személyi ügyek

E.ON Villamos- és Gázenergetikai Külső Tanszék vezetőjének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

2. Javaslat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Műszaki és Informatikai Karra vonatkozó külön rendelkezéseinek módosítására

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes

3. Javaslat „A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésű szabályzat Műszaki és Informatikai Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes

4. Javaslat „A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésű szabályzat Műszaki és Informatikai Karra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes

5. A Homlokzattervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak - angol nyelvű képzés - költségtérítési díjának megerősítése

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes

6. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs elérhetőek.

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Dr. Medvegy Gabriella

dékán