Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó (2019.01. 15.)

M E G H Í V Ó


a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2019. január 15. (kedd) 10:00

Helyszín: 7624 Pécs, Boszorkány út 2.

II. emeleti Konferencia-terem (B224)


Napirend:

Bejelentések


1. Személyi ügyek

Dékánhelyettesi pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. 2019/2020. tanévben beiratkozó hallgatók költségtérítési díjainak jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


4. 2018/2019. tanév időbeosztásának módosítása

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, mb. oktatási dékánhelyettes


5. Záróvizsga bizottsági elnökök megbízásainak jóváhagyása

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, mb. oktatási dékánhelyettes


6. Az Oktatási Bizottság összetételének jóváhagyása

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, mb. oktatási dékánhelyettes


  1. Egyebek


Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Üdvözlettel: Dr. Medvegy Gabriella dékán