Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2021.05.11

M E G H Í V Ó

 

a PTE MIK Kari Tanácsának ONLINE ülésére

Időpont: 2021. május 11. (kedd) 10:00

Bejelentések
Napirend:


1. Személyi ügyek

Javaslat Dr. Maros Dóra tudományos főmunkatársi pályázatának véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

Javaslat Dr. Reith András tudományos főmunkatársi pályázatának véleményezésére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Eördögh Zsolt részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


4. Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Dr. Stojanovits József részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


5. Személyi ügyek

Javaslat a PTE által kiadott díszoklevelek adományozásáról

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


6. Személyi ügyek

Javaslat a PTE MIK záróvizsga bizottsági elnökök közé újonnan bekerülő tagok megbízásának jóváhagyására

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes


7. Záróvizsgára jelentkezés határidőn túl – TVSZ és TJSZ módosítás

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes


8. Intézetigazgatói beszámolók az Intézetek munkájáról a 2020/2021-es tanévben

Előterjesztő: Intézetigazgatók


9. Bizottsági elnökök beszámolója a Bizottságok munkájáról a 2020/2021-es tanévben

Előterjesztő: Bizottsági elnökök


10. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs  elérhetőek.


Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:    

 Dr. Medvegy Gabriella

               dékán