Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2024.04.09

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2024. április 9. (kedd) 10:00

Helyszín: B224-es Kari Tanácsterem


Bejelentések

Napirend:

1. Személyi ügyek

Javaslat a Deutsche Telekom IT Solutions Hungary Külső Tanszék tanszékvezetőjének személyére

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

Javaslat a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság oktatói tagjaira

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


4. Javaslat a PTE MIK 2024/2025-es tanév őszi szemeszterének ütemezésére

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


5. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Kitüntetési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


6. Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Kar Pannónia Ösztöndíjprogramjának elfogadására

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


7. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs lesznek elérhetőek.

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatott, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Prof. Dr. Medvegy Gabriella

dékán