Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó (2020. május 12.)

M E G H Í V Ó

 

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2020. május 12. (kedd) 10:00


A Szenátus 2020. április 8-án hatályba lépett döntése alapján (PTE SZMSZ 127. § (2), (4) bekezdés), melyet a koronavírus elleni védekezés érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának, a szenátusi bizottságoknak és egyéb testületeknek a folyamatos működését biztosító átmeneti szabályokra hozott, az alábbiak értelmében, 2020. május 12-én ismét elektronikus úton tartjuk a PTE MIK Kari Tanácsát.

Napirend:

 

Bejelentések

 

1.     Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására Dr. Ivica Guljas részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

 

2.     Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására Dr. Stampfer Mihály részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

 

3.     Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi tanári cím adományozására Dr. Tomor Adrienn részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

 

4.     Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Erhardt Tamás részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

 

5.     Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Helmich József részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

  

6.     Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Vönöczky András részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

 

7.     Személyi ügyek

Javaslat a PTE által kiadott díszoklevelek adományozásáról

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


8. Javaslat a PTE MIK záróvizsga bizottsági elnökök közé újonnan bekerülő tagok megbízásának jóváhagyására

Javaslat a PTE által kiadott díszoklevelek adományozásáról

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes


9.   Egyebek. 


A napirend anyagai folyamatosan felkerülnek a  weboldalra (https://mik.pte.hu/kari-tanacs), ahol a belépést követően elérhetőek.

 

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:


Dr. Medvegy Gabriella

dékán