Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó (2020.11.03)

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére 

Időpont: 2020. november 3. (kedd) 10:00

Helyszín: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. A015-ös terem

Napirend:

Bejelentések

1. Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Mácsai Antal részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Képzések önköltségi díjának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 28. számú melléklete A Műszaki és Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


4. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, ami a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 9. számú melléklete, A MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK módosítása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


5. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, ami a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata; ennek VIII. FEJEZETE, a Kari sajátosságok A MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK módosítása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


6. A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete, ami a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere (FKR) és annak 1/8. számú melléklete, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának Teljesítményértékelési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


7. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs elérhetőek.

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Dr. Medvegy Gabriella

dékán