Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2021.12.07

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ONLINE ülésére

Időpont: 2021. december 7. (kedd) 14:00

Bejelentések


Napirend:

1. Személyi ügyek

A PTE MIK általános dékánhelyettesi pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

A PTE MIK oktatási dékánhelyettesi pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. Személyi ügyek

A PTE MIK tudományos dékánhelyettesi pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


4. Személyi ügyek

Záróvizsga Bizottsági elnökök elfogadása és megerősítése

Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes


5. Beszámoló a 2021-es évre kitűzött Minőségcélokról, továbbá a 2022-es évre kitűzött Minőségcélok elfogadása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


6. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs  elérhetőek.

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:    

Dr. Medvegy Gabriella

dékán