Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2023.12.12

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2023. december 12. (kedd) 10:00

Helyszín: B224-es Kari Tanácsterem

Bejelentések

Napirend:


1. Személyi ügyek

Egyetemi tanári pályázat véleményezése

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

Egyetemi docensi pályázat véleményezése

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. Személyi ügyek

Javaslat PTE MIK záróvizsga bizottsági elnökök megbízásának jóváhagyására

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


4. Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Kar stratégiájának elfogadására (2024-2030-ig)

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


5. Javaslat „A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésű szabályzat 3/1. sz. és 3/2. sz. melléklete módosítására a műszaki képzési területet és az informatika képzési területet érintően, a 2024. évi általános felvételi eljárás vonatkozásában

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


6. Idegennyelvi hozzájárulás a Műszaki és Informatikai Karon a hazai hallgatóknak meghirdetett angol nyelvű képzések esetében

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


7. Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Kar Kitüntetési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


8. Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Karon működő BIM Skills Lab kutatócsoport beszámolóját követő értékelés alapján a további működés rögzítésére

Előterjesztő: Dr. Várady Géza, tudományos dékánhelyettes


9. Javaslat a 2023/2024-es tanév I. (őszi) félévi időbeosztásának módosítására

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


10. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs lesznek elérhetőek.

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Prof. Dr. Medvegy Gabriella

dékán