Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2022.12.09.

PTE/22297-24/2022

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2022. december 13.(kedd) 10:00

Helyszín: B224-es Kari Tanácsterem


Bejelentések

Napirend:

1. Személyi ügyek
Egyetemi tanári pályázat véleményezése
Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

2. Személyi ügyek
Záróvizsga Bizottsági elnökök elfogadása
Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes

3. Intézkedési terv a PTE Műszaki és Informatikai Karon a szakok -hallgatók lemorzsolódási és a tantervi előrehaladási mutatóinak javítása érdekében
Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes

4. A 2022/2023-as tanév rendjének módosítása
Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes

5. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Műszaki és Informatikai Karra vonatkozó külön rendelkezéseinek módosítása
Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes

6. Breuer   Marcell   Doktori   Iskola képzései  módosított  önköltségi  díjainak elfogadása
Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

7. Beszámoló a 2022-es évre kitűzött Minőségcélokról, a 2023-as évre kitűzött Minőségcélok elfogadása, a PTE Műszaki és Informatikai Kar módosított Minőségpolitikájának elfogadása, továbbá a módosított Minőségbiztosítási Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

8. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar módosított Kitüntetési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán

9. Egyebek

Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs lesznek elérhetőek. Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.           

Üdvözlettel:
Dr. Medvegy Gabriella
dékán