Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2023.02.21

  

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére


Időpont: 2023. február 21. (kedd) 10:00

Helyszín: B224-es Kari Tanácsterem


Bejelentések

Napirend:


1. Személyi ügyek

Egyetemi docensi pályázat véleményezése

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Vörös Szilárd részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. A PTE MIK általános dékánhelyettesi álláspályázat kiírása, az ehhez kapcsolódó feladatkör véleményezése

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


4. Az Épített környezet fenntarthatósági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szaklétesítése és szakindítása

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


5. Javaslat a Breuer Marcell Doktori Iskolában lefolytatandó habilitációs eljárások eljárási díjai mértékének meghatározására

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


6. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs lesznek elérhetőek.


Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Dr. Medvegy Gabriella

dékán