Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2023.04.04

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére


Időpont: 2023. április 4. (kedd) 9:00

Helyszín: B224-es Kari Tanácsterem

Bejelentések

Napirend:


1. Személyi ügyek

A PTE MIK általános dékánhelyettesi pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására Bóday Tamás részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. Személyi ügyek

Javaslat a PTE által kiadott díszoklevelek adományozásáról

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


4. A 2023/2024-es tanév rendjének elfogadása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


5. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs lesznek elérhetőek.

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Dr. Medvegy Gabriella

dékán