Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó (2020. április 14.)

M E G H Í V Ó

 

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2020. április 14. (kedd) 10:00


A Szenátus 2020. április 8-án hatályba lépett döntése alapján, melyet a koronavírus elleni védekezés érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának, a szenátusi bizottságoknak és egyéb testületeknek a folyamatos működését biztosító átmeneti szabályokra hozott, az alábbiak értelmében, 2020. április 14-én elektornikus úton tartjuk a PTE MIK Kari Tanácsát. 


PTE SZMSZ 127. § (2) A veszélyhelyzet során Kari Tanácsok, illetve egyéb önálló szervezeti egységek testületi döntéshozó szervei ülései alatt az infokommunikációs eszközök igénybevételével az arra jogosultak egyidejű hiteltérdemlő, személyes jelenlétét biztosító videókonferenciát is érteni kell, az ülésekre meghatározott egyéb rendelkezések értelemszerű alkalmazása mellett. Amennyiben az önálló szervezeti egység a rávonatkozó szervezeti és működési szabályzatban külön rendelkezéseket határozott meg az elektronikus döntéshozatalra, illetve az infokommunikációs eszközök igénybevételével történő ülésezére, ezen szabályok a veszélyhelyzet során is alkalmazandóak.


(4) A veszélyhelyzet során a videókonferencia keretében megvalósuló bármely egyéb testületi ülés során nincs akadálya az elektronikus úton történő döntéshozatalnak, azzal, hogy titkos szavazás esetén az igénybe vett elektronikus rendszernek szavatolnia kell a résztvevő tag azonosítását és egyidejűleg a szavazás titkosságát. A veszélyhelyzet során az önálló szervezeti egységek szervezeti és működési szabályzatában a testületi döntéshozatal titkos szavazásra megállapított részletszabályainak alkalmazásától a testület eltekinthet jelen rendelkezésre hivatkozással.

 

Napirend:

 

Bejelentések

 

1.     Javaslat a Kari Tanács mellett működő Oktatási Bizottság személyi összetételének megváltoztatására


Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2.     Javaslat a Kari Tanács mellett működő Tudományos Bizottság személyi összetételének megváltoztatására


Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3.     Az angol nyelvű építészmérnöki BSc szak indítása


Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


4.     2020/2021. tanév időbeosztása


Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes


5.     Elektronikus kérvények díjainak elfogadása


Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes


6.     A Pályázati és Ösztöndíj Bizottság 2019/2020. tanév I. félévének beszámolója


Előterjesztő: Jancskárné Dr. Anweiler Ildikó, oktatási dékánhelyettes


7.     Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság ügyrendjének elfogadása


Előterjesztő: Eördöghné Dr. Miklós Mária, elnök


8.     A PTE MIK Minőségcéljainak és küldetésnyilatkozatának elfogadása 2020-as évre, a 2019-es célok értékelése


Előterjesztő: Dr. Balogh Brigitta, kari igazgató


9.     Doktori és Habilitációs Tanács ügyrendjének módosítása


Előterjesztő: Dr. Balogh Brigitta, kari igazgató


10.  Egyebek


A napirend anyagai folyamatosan felkerülnek a  weboldalra (https://mik.pte.hu/kari-tanacs), ahol a belépést követően elérhetőek lesznek.


Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel: Dr. Medvegy Gabriella

dékán