Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó (2018.11.23)

M E G H Í V Ó
a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére
Időpont: 2018. november 23. (péntek) 11:00
Helyszín: 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
II. emeleti Konferencia-terem (B224)

Napirend:
1. Bejelentések
2. Személyi ügyek Professor emerita cím adományozása Dr. Csébfalvi Anikó Borbála egyetemi tanár részére

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán
3. A Kar következő évi minőségcéljainak elfogadása
Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán
4. Egyebek

Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében
akadályoztatva van, kérem írásban jelezze a Dékáni Titkárságon.
Az előterjesztéseket beérkezésüket követően e-mail útján küldöm.
Üdvözlettel:
Dr. Medvegy Gabriella
dékán