Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2023.08.29.

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2023. augusztus 29. (kedd) 9:00

Helyszín: B224-es Kari Tanácsterem


Bejelentések

Napirend:
1. Személyi ügyek

Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Karon működő E.ON Villamos- és Gázenergetikai Külső Tanszék tanszékvezetőjének személyére


Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán
2. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 9. számú mellékletének, a Műszaki és Informatikai Karra vonatkozó külön rendelkezéseknek módosítására – Nyelvi követelmények teljesítése

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes3. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 9. számú mellékletének módosítására a Műszaki és Informatikai Karra vonatkozóan – Az átsorolás körülményeit meghatározó súlyozott tanulmányi átlag

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán4. Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Kar szakirányú továbbképzései költségtérítési díjainak módosítására

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán
5. Javaslat a PTE szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzésre vonatkozó Felvételi Szabályzatának, a Műszaki és Informatikai Kar sajátos rendelkezéseinek módosítására a 2024. évi és a 2025. évi felvételi eljárásra vonatkozóan


Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes
6. Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Karon működő Kutatócsoportok beszámolóját követő értékelés alapján a további működés rögzítésére


Előterjesztő: Dr. Várady Géza, tudományos dékánhelyettes7. Egyebek
Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs lesznek elérhetőek.Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatva van, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Prof. Dr. Medvegy Gabriella

dékán