Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Meghívó - 2024.02.20

M E G H Í V Ó

a PTE MIK Kari Tanácsának ülésére

Időpont: 2024. február 20. (kedd) 10:00

Helyszín: B224-es Kari Tanácsterem


Bejelentések

Napirend:

1. Személyi ügyek

Egyetemi docensi pályázat véleményezése

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


2. Személyi ügyek

Javaslat a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság, az Oktatási Bizottság és a Tudományos Bizottság oktatói tagjaira

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


3. Javaslat „A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésű szabályzat (a továbbiakban: Felvételi Szabályzat) 3/3. sz. melléklete módosítására a mérnökinformatikus szakot érintően, a 2024. évi felvételi eljárás és a 2025. évi felvételi eljárás vonatkozásában, továbbá javaslat a Felvételi Szabályzat 3/1. sz. melléklete és 3/2. sz. melléklete kari tanácsi jóváhagyására a műszaki képzési területre és az informatika képzési területre vonatkozóan, a 2024. évi felvételi eljárás és a 2025. évi felvételi eljárás vonatkozásában

Előterjesztő: Dolgosné Dr. Kovács Anita, oktatási dékánhelyettes


4. Beszámoló a 2023-as évre kitűzött Minőségcélokról, a 2024-es évre kitűzött Minőségcélok elfogadása

Előterjesztő: Dr. Medvegy Gabriella, dékán


5. Javaslat a PTE Műszaki és Informatikai Kar Házirendjének módosítására

Előterjesztő: Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán


6. Egyebek


Az előterjesztések belépést követően a Kari Tanács weboldalán https://mik.pte.hu/kari-tanacs lesznek elérhetőek.


Kérem aktív részvételét az ülésen! Amennyiben a Kari Tanács ülésen való részvételében akadályoztatott, kérem, a titkar@mik.pte.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.


Üdvözlettel:

Prof. Dr. Medvegy Gabriella

dékán