Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

DIPLOMADÍJ 2023

2023-ban a Magyar Építész Kamara (MÉK) és Tagozatai, valamint a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) közösen "Diplomadíj 2023" címmel ismételten pályázatot hirdetnek az egyetemi 10 féléves Msc / MA szintű osztatlan képzésben, vagy az osztott, alap- és mesterképzésben (3 + 2 éves azaz Bsc / BA + Msc / MA) szinten végzett építész(mérnök), belsőépítész- környezettervező művész, tájépítészmérnök és településmérnök hallgatók részére. 

A pályázaton 2022. év őszi félévében, vagy 2023. tavaszi félévében sikeresen diplomázó okleveles építészek, építészmérnökök és építésztervező művészek, belsőépítészek - környezettervezők, az okleveles településmérnök osztatlan képzésben vagy a településmérnöki Msc képzésben, valamint a településtervezési diplomamunkát készítő, építész/építészmérnöki mesterképzésben részt vettek, továbbá a tájépítészmérnök és okleveles tájépítész-kertművész Mesterszakon diplomázó fiatalok pályázhatnak.

Részt vehetnek a pályázaton külföldi vagy külhoni egyetemeken végzett, de magyar nyelvet folyékonyan beszélő építészek(mérnökök), belsőépítészek- környezettervezők, tájépítészmérnök és településmérnökök is, de a diplomatervek kizárólag magyar nyelven készült pályázati anyagával. A Diplomadíj pályázatra csak Msc és MA szintű diplomamunkaként készülő építész tervek, belsőépítész - környezettervezői tervek, műemléki épület rekonstrukciós témájú tervek, terület- és településrendezési tervek, tájépítészeti tárgyú diplomamunkák tervei nyújthatóak be. A pályázatok benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet.

A benyújtott belsőépítész-környezettervező, a műemléki épület rekonstrukciós témájú terveket, a tájépítészeti, valamint a terület- és településrendezési tervezési diplomamunkákat a Magyar Építész Kamara tagozatonkénti külön-külön Bizottságok is értékelik és díjazzák. 2 Pályázni csak a sikeresen megvédett diplomatervvel lehet ( Msc / MA szintű ) építészeti, belsőépítész - környezettervezői-, tájépítészeti, terület és településrendezési tervekkel. Digitálisan A3 lapméretre szerkesztett portfóliószerűen összefűzött prezentáció jellegű, maximum 8 darab A3 lapnak megfelelő (420 x 297 mm) tervlapot tartalmazó, digitálisan lapozható diplomamunkát összefoglaló füzettel lehet. Javasolt fájlformátumok: pdf, pdfa, jpg.

A pályázatok feltöltési korlátja maximum 1+4 darab fájl – egy-egy fájl mérete maximum: 10 Mb. Ebből egy fájl kötelezően a diplomatervet bemutató anyag, ami lehet a diploma védéskor bemutatott prezentációs anyag vagy újra szerkesztett pályázati anyag. Továbbá digitális (4) mellékletként feltölthetőek további anyagok, amennyiben azok még beleférnek a megadott méretkorlátba: - a diplomamunka eredeti digitális tervlapjai (lehetőleg pdf vagy pdfa, jpg formátum), - egyéb fotómontázsok és / vagy látványtervek, modellfotók, fotók, videók, szabad kézi rajzok, tervezési vázlatok, tervezési napló, grafikák, stb… digitalizált változatban. A pályázat nyilvános, név aláírásos ezért a tervlapokon a pályázó a nevét, a felsőfokú oktatási intézmény nevét, a kar és a tanszék megnevezését, illetve a konzulens(ek) nevét, a tervezett épület, építmény, alkotás, település, településrész megnevezését és a tervezési helyszín pontos címét, fontosabb adatait, továbbá egyéb a pályázó által fontosnak információkat, közlendőket fel kell tüntetni.

A pályázat feltöltése az https://mek.hu/inc/urlap/index.php?urlap=DD2023 oldalon.

A pályázat feltöltésének ideje: 2023. augusztus 31. (csütörtök) 00:01:00 órától - szeptember 15. (péntek) 23:59:59 óráig. A feltöltő oldal csak ebben az időszakban érhető el. A pályázatok csak elektronikus formában nyújthatóak be, és kötelezően feltöltendő a kiíráshoz mellékelt, honlapról letölthető, kitöltött és aláírt Adatlap is, pdf formátumban.

A Diplomadíj 2023 pályázatra beérkező terveket szakmagyakorló építészekből álló Bírálóbizottság, valamint belsőépítészekből, tájépítészekből, településtervezőkből álló tagozati Bírálóbizottságok külön-külön értékelik. Megfelelő számú és színvonalú pályázat beérkezése esetén a Bírálóbizottság és a tagozati zsűrik több díjat is odaítélhetnek. Építész fődíj és további díjak: Diplomadíj oklevél, diploma díj dicséret, építészeti és egyéb szakmai könyvek és pénzjutalmak. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetését az UIA által meghirdetett Építészet Világnapján, előreláthatólag 2023. október 2-án, hétfő délután 16.00 órakor rendezzük meg a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében (cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.). 3 A nyerteseket illetve a díjazott terveket a Magyar Építész Kamara honlapján (www.mek.hu) és facebook oldalán, heti Hírlevelében, a MÉSZ honlapján (www.meszorg.hu) és egyéb szakmai fórumokon is igyekszünk bemutatni ( pl. nyomtatott sajtóban: Építész Közlöny és Építész Évkönyv, Magyar Építőművészet (MÉ), és on-line szakmai oldalakon: pl. meonline.hu, epiteszforum.hu, tervlap.hu, stb..) megjelentetni. A Diplomadíj pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket kizárólag e-mailen, Ulrich Tamás email címére ( ulrich.tamas@mek.hu) kérjük elküldeni.

Diplomadíj 2023 bizottság tagjai: Építészet elnök: Szalay Tihamér (MÉK alelnöke), Tagok: Nagy Csaba (MÉSZ elnökségi tag), Anthony Gall (MÉSZ elnökségi póttag), Turi Attila (MÉK és MMA alelnöke), Vadász Bence (MMA rendes tagja). Műemlékvédelmi Tagozat: Nagy Gábor Belsőépítészeti Tagozat: O. Ecker Judit, Magyari Éva, Csavarga Rózsa, Szekér Ferenc, Szenes István, és Veres Péter. Terület- és Településrendezési Tagozat: S. Vasi Ildikó, Schwarczuk Ágnes, Gajdos István. Táj- és kertépítészeti Tagozat: Andaházy László, Grabner Balázs, Kovács Árpád, M. Szilágyi Kinga, Sallay Ágnes, Szabó Gábor


Budapest, 2023. május 24.

Szalay Tihamér építész sk.

dr. Hajnóczi Péter sk.

Krizsán András sk.

Kapcsolódó tartalmak