Pécsi Tudományegyetem logo Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Magyar Öntözési Egyesület Öntözési különdíj

A Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) 2017-ben Öntözési Különdíjat alapított a szakoktatás területén elért kimagasló eredmények díjazására. 2023-ban ismét meghirdetjük a pályázati lehetőséget.

Az Öntözési Különdíj alapításának célja, hogy olyan témák kidolgozására ösztönözze a közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatókat, amelyek az öntözés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, az öntözéstechnikával, tervezéssel, az öntözéses gazdálkodással, az öntözés közgazdasági elemzésével, továbbá az integrált vízgazdálkodás feladataival foglalkoznak. Diplomadolgozatukat, szakdolgozatukat vagy Tudományos Diákköri Dolgozatukat (továbbiakban: TDK), valamint PhD disszertációjukat magas színvonalon, tudományosan kellően megalapozva és a társadalom számára hasznosításra alkalmas módon készítsék el.

Díjazásban részesíthető - tágabb értelemben - az öntözésfejlesztéssel, a vízgazdálkodással és a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar közép- és felsőoktatási intézményben készített, magyar, vagy idegen nyelvű dolgozat, diplomamunka, szakdolgozat, vagy TDK dolgozat, minden másoddiploma elnyerésére készített diplomamunka, szakdolgozat.

A pályázatra a 2022. december 15-től 2023. december 14-ig terjedő időszakban elkészített és megvédett diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat nyújtható be, mégpedig az alábbi kategóriákban:

  •  középfokú szakképzés ideje alatt készült dolgozat
  •  felsőfokú szakképzést (BA) záró dolgozat
  •  alapképzés (BSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
  •  mesterképzés (MSc): diplomadolgozat, TDK dolgozat
  •  szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, PhD): dolgozat.

Az Öntözési Különdíjra pályázni a mellékelt Jelentkezési lapon lehet.

A pályázathoz mellékelni kell:

Az Öntözési Különdíj könyvutalvánnyal és oklevéllel jár, kategóriánként 1-1 díj kerül kiosztásra. Egy-egy kategórián belül a második helyezett is díjazható, ebben az esetben a második helyezett szintén könyvutalványt és oklevelet kap.

A nyertes pályázók – tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Öntözési Egyesület tagságát, illetve – amennyiben már az Egyesület tagjai voltak – egy évig tagdíjmentességet élveznek. Az Egyesület a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a www.moe.hu honlapon, közzéteszi, valamint lehetővé teszi, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását az Egyesület honlapján közzétegyék.

Az Öntözési Különdíj átadása a Magyar Öntözési Egyesület éves konferenciáján történik, amely 2024.február 13-án kerül megrendezésre, Tapolcán.

Bármilyen további kérdés esetén információt nyújt Bíróné Dr. Oncsik Mária, az egyesület elnök asszonya a magyar.ontozesi.egyesulet@gmail.com e-mail címen.